Plan voor een nieuw Bronovo in Benoordenhout

Het Bronovo-ziekenhuis moet worden vervangen door een zorg- en wooncentrum van formaat. Dat is de mening van een groep particulieren en medisch specialisten.

Door

Zij werken samen met de Stichting Vrienden van Bronovo aan een plan dat ‘Park Bronovo’ wordt genoemd.

“Dit zou hét zorgcentrum van de eenentwintigste eeuw kunnen worden. Het belang van hoogwaardige zorg voor de inwoners van Den Haag-Noord, Scheveningen en Wassenaar is een dwingende reden om op de Bronovo-locatie een dergelijk centrum te behouden,” zeggen Ben Droste, oud-commandant van de Koninklijke Luchtmacht en Jan Nelisse, directeur van Oxford Consultants, die als woordvoerders optreden.

Zij hebben het plan woensdag voorgelegd aan de directie van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC).

Reactie op aangekondigde sluiting Bronovo

Het initiatief is een reactie op de aankondiging van HMC eind januari dat Bronovo wordt afgebouwd en uiterlijk in 2024 sluit. De kern van het nieuwe plan is weliswaar dat het huidige ziekenhuis verdwijnt, maar dat daar een  modern zorgcentrum voor terugkomt.

De grond die overblijft wordt verkocht ten behoeve van woningbouw. Uit een eerste inventarisatie van de initiatiefnemers blijkt dat het centrum bestemd is ruimte moet gaan bieden aan onder meer acute zorg, poliklinische spreekuren door specialisten van HMC, functieonderzoek en behandelunits voor tandartsen, kaakchirurgen, KNO-artsen en oogartsen, een diagnostische unit voor laboratoriumonderzoek, radiologie en endoscopie, een zorghotel, een thuiszorgwinkel, een huisartsenpost, een sportschool en een restaurant.

 

Met dit plan behoudt de van het ziekenhuis afhankelijke regio een aantal belangrijke medische voorzieningen.
Jan Nelisse (directeur Oxford Consultants)

 

Daarbij zal ook worden samengewerkt met op het Bronovo-terrein gelegen gezondheidscentrum Hubertusduin.

Ouderenwoningen en appartementen

Het zorgcentrum kan worden gecombineerd met ouderenwoningen en een ondergrondse parkeergarage. Volgens vastgoed-expert Nelisse is de rest van de Bronovo-locatie zeer geschikt voor woningbouw. “Ik denk aan aantrekkelijke laagbouwappartementen en woningen die passen in de omgeving. Dat is inclusief een derde sociale huurwoningen. De vraag is groot. Het Plan voor Park Bronovo zal zonder problemen door de markt worden opgenomen.”

Volgens Droste en Nelisse is het plan Park Bronovo een uitgelezen mogelijkheid om de vele tegenstrijdige belangen te verenigen. “Voor het HMC is er het efficiency-voordeel en de opbrengst van de grond. Tegelijk behoudt de van het ziekenhuis afhankelijke regio een aantal belangrijke medische voorzieningen. Bovendien komt het plan tegemoet aan de zorgen die de politiek heeft geuit.”

Het plan sluit aan bij onder meer de opvatting van de VVD dat er een zorgcentrum in het Benoordenhout moet blijven.

Standaardportret
Bekijk meer van