Bronovo-ziekenhuis uiterlijk in 2024 dicht

De kogel is nu echt door de kerk. Het Bronovo-ziekenhuis doet uiterlijk in 2024 het licht uit. De taken worden overgeheveld naar Westeinde en Antoniushove in Leidschendam.

Door

Den Haag verliest uiterlijk in 2024 het Bronovo-ziekenhuis, een begrip in de stad en landelijk bekend door de geboortes van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.

In feite was dat al bekend, maar de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waar Bronovo deel van uitmaakt, heeft zijn plannen donderdag (24 januari) officieel bekendgemaakt.

“HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg. Tussen 2022 en 2024 zal die zorg worden verplaatst naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde, waarna Bronovo als ziekenhuis in de huidige vorm zal worden gesloten,” aldus bestuursvoorzitter Paul Doop, op een druk bezochte persconferentie in het auditorium van Bronovo.

Uitkleden Bronovo begint snel

Het ‘uitkleden’ van Bronovo begint al snel. Nog komende zomer wordt het een ‘weekziekenhuis’ (dicht in de weekeinden). En ook nog dit jaar verhuist de afdeling verloskunde naar een nog bij HMC Westeinde te bouwen tijdelijk moeder- en kindcentrum. Later wordt dat vervangen door permanente nieuwbouw. Nog onduidelijk is of er in het Benoordenhout een huisartsenpost blijft.

Glas in lood-raam uit het oude diaconessenhuis Bronovo. | Foto: DHC

Volgens directeur Doop is het gezien de noodzaak de kosten te beheersen, de toekomstige investeringen in de gebouwen en het gebrek aan gekwalificeerd personeel onmogelijk om alle drie de ziekenhuizen open te houden. Pas nadat er vragen kwamen van aanwezige journalisten ging hij in op de verwachte opbrengst van de verkoop van gebouw en grond. “Er zijn nog geen contacten geweest met de vastgoedsector,” zei Doop.

Dit is aantoonbaar onjuist. In het grote vertrouwelijke rapport dat ten grondslag ligt aan de keuzes die nu zijn gemaakt staat over de verkoop: ‘Hiervoor heeft CKD Management & Advies samen met Nadorp Bedrijfsmakelaars in december 2017 een voorstudie uitgevoerd’. Er is onder meer ‘een zestal stedenbouwkundige varianten’ ontwikkeld. Verwachte opbrengst: ‘27,2 tot 33,3 miljoen euro’.

In meerderheid akkoord

De ondernemingsraad en andere vertegenwoordigende lichamen gaan in meerderheid akkoord met de voorstellen van de raad van bestuur van het HMC. Dat geldt ook voor de medische staf. Wel is hier sprake van een forse oppositie: 38 procent van de specialisten is tegen. In alle gremia leven grote zorgen over het tempo van het afbouwen van Bronovo. Er wordt in verband met de veelheid aan verhuisbewegingen zelfs gevreesd voor de veiligheid van de patiënten.

Ook wordt sterk betwijfeld of het Westeinde al snel een grote toeloop van extra patiënten aankan. Paul Doop kondigde aan dat dat ziekenhuis er nog dit jaar 80 bedden bijkrijgt. Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid van 555 naar 750. Doop noemde overigens de bereikbaarheid van het Westeinde per openbaar vervoer ‘uitstekend’, gezien de randstadrail-lijnen die er langs komen.

Hopen dat Oranjes kiezen voor Westeinde

Over de positie van Bronovo als Oranje-ziekenhuis, liet Doop zich laconiek uit. “Het is gewoon een familie; over patiënten doen wij geen mededelingen. We hopen dat ze kiezen voor HMC Westeinde.” De HMC-directie heeft bevestigd dat een van haar leden, dr. Renée Barge, vorige week is opgestapt. Doop wilde daar ‘uit respect voor haar overwegingen’ niet nader op ingaan. Het is een publiek geheim dat Barge tegen de sluiting van Bronovo is. Zij zal nog enige tijd als adviseur aan het HMC verbonden blijven.

Standaardportret
Bekijk meer van