Sluiting Bronovo-ziekenhuis ligt al vast

De sluiting van het Bronovo-ziekenhuis lijkt onvermijdelijk. Een geheim rapport van het Haaglanden Medisch Centrum laat daar geen twijfel over bestaan.

Door

Het ziekenhuis HMC Bronovo sluit vrijwel zeker eind 2021 of begin 2022 zijn deuren. De meeste functies worden overgeheveld naar HMC Westeinde. HMC Antoniushove in Leidschendam blijft open.

Dat is de strekking van een geheim ‘herstructureringsplan’ dat is opgesteld in opdracht van de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en dat in handen is van Den Haag Centraal. Daarin wordt, in tegenstelling tot wat eerder door het HMC is gezegd, al wel een keuze gemaakt tussen de ziekenhuizen.

Een van de leden van de driekoppige raad van bestuur, de voormalige Bronovo-directeur dr. Renée Barge, is het volgens ingewijden niet eens met de koers die in het stuk wordt uitgezet. Zij zou haar functie ter beschikking hebben gesteld. Barge wil dit bevestigen noch ontkennen.

‘Drie locaties openhouden kan niet’

Officieel moet er nog een besluit worden genomen over de toekomst van het HMC, maar de tekst in het plan is duidelijk. Drie ziekenhuizen openhouden is ‘geen realistische mogelijkheid voor de toekomst van HMC’.

Er wordt dus gekozen voor een ‘twee-locatiemodel’. De nog radicalere optie van alleen doorgaan met het Westeinde is volgens het stuk niet haalbaar, want dat zou een vrijwel complete vervanging van de gebouwen van dat ziekenhuis vergen. De totale kosten daarvan zouden uitkomen op 651,1 miljoen euro.

Weekziekenhuis

Wat er verder ook gaat gebeuren, het inkrimpen van Bronovo (Benoordenhout) gaat door. Er was al besloten de kraamafdeling te verhuizen naar het Westeinde (centrum).

 

Drie ziekenhuizen openhouden is geen realistische mogelijkheid voor de toekomst van HMC.
Uit een geheim ‘herstructureringsplan'van het HMC

 

In de loop van dit jaar gaat het ziekenhuis in de weekends dicht. Het herstructureringsplan: ‘In lijn met deze ontwikkeling kiest HMC ervoor om HMC Bronovo in 2019 om te vormen tot het centrum voor electieve zorg in een goed functionerend weekziekenhuis met een eigen concept voor gastvrijheid en zorgverlening zoals de patiënt dat wil’.

Het is dus in theorie nog mogelijk dat Bronovo blijft voortbestaan als weekziekenhuis voor planbare (‘electieve’) zorg.

Zonder gedwongen ontslagen

Uit het rapport blijkt dat de investeringen in de gebouwen bij het twee-locatiemodel hoger zijn dan wanneer drie ziekenhuizen openblijven. Maar daar staat tegenover dat de exploitatie goedkoper wordt na het afstoten van Bronovo, vooral door het afvloeien van personeel. De komende vier jaar verdwijnen er 302 formatieplaatsen.

Dat zou zonder gedwongen ontslagen kunnen. Dit scenario biedt volgens het rapport kansen om door ‘sterke operationele verbetering’ en het ontstaan van ‘een stabiele cashflow’ nieuwe financiering aan te trekken.

Een andere belangrijke reden om Bronovo af te stoten is de opbrengst van de grond, geschat op 30 miljoen euro. Daar zou na de sloop van het ziekenhuis ruimte ontstaan voor woningbouw. Hiertoe zijn al ‘zes stedenbouwkundige varianten’ ontwikkeld door CKD Management & Advies samen met Nadorp Bedrijfsmakelaars.

Gesprekken

De raad van bestuur van het HMC weigert in te gaan op concrete vragen over het herstructureringsplan. Een woordvoerder laat weten dat ‘wij de mogelijkheden (verkennen) om de zorg nu en in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden’.

De komende weken zijn er gesprekken met vertegenwoordigers van patiënten, medewerkers, verwijzers en zorgverzekeraars, maar ook de gemeente en het ministerie van VWS. Op 24 januari wordt er opening van zaken gegeven.

“Speculeren in de media over mogelijke uitkomsten of zaken die met de toekomstverkenning verband houden, doet geen recht aan het zorgvuldige proces en is uiteindelijk voor niemand goed,” aldus de woordvoerder.

Standaardportret
Bekijk meer van