Plan voor nieuw zorgcentrum Bronovo is klaar

Appartementen in een parkachtige omgeving en een fors zorgcentrum. Dat zijn de hoofdlijnen van het plan Park Bronovo, waarvan een eerste versie deze week gereed is gekomen.

Door

De initiatiefnemers hebben het plan dinsdag voorgelegd aan Paul Doop, scheidend directievoorzitter van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waar Bronovo onder valt. “We zijn het erover eens dat er een zorgvoorziening moet blijven op de Bronovo-locatie,” zegt Jan Nelisse namens de groep, die zich sterk maakt voor het plan. De HMC-directie bevestigt dat. “Wij hebben een positief gesprek gevoerd over Park Bronovo en zullen dit initiatief met belangstelling blijven volgen. Wij werken in overleg met de gemeente aan de uitgangspunten voor de toekomst van het terrein,” aldus een woordvoerster. 

Zorgcentrum in groene omgeving

De ontwerpen inclusief maquette zijn gemaakt door de Haagse architect André van Lier van DAVLStudio. De kern van Park Bronovo is dat er een ‘polikinisch zorgcentrum’ komt te staan aan de zijde van de Bronovolaan, ongeveer op de plek waar nu het parkeerterrein is, maar dan wel in groene setting met een vijver. Boven op het zorggebouw komen twee blokken met tezamen dertig zorgappartementen. Het ziekenhuis maakt plaats voor negen kleine torentjes met ruim 260 appartementen, waaronder zestig in de sociale-huursector. Onder een deel van het terrein komt een parkeergarage te liggen voor zevenhonderd auto’s.

Maquette van Park Bronovo, met bovenaan de Bronovolaan en links de Van Hogenhoucklaan. Rechts van het vijvertje het zorgcentrum met daarop twee blokjes met appartementen (DAVLStudio).

Het medische centrum is bedoeld voor ‘electieve zorg’; dat zijn planbare ingrepen en operaties. De andere zorg, zoals oncologie en zware operaties, wordt geboden in HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Volgens Jan Nelisse is Park Bronovo een ‘slim plan’. Enerzijds kan het HMC reorganiseren en profiteren van de grondopbrengst van de Bronovo-locatie, anderzijds behouden Den Haag-Noord en Scheveningen een medisch centrum.  

Chris Oomen wil Bronovo kopen

Intussen heeft ook Chris Oomen, miljonair en voormalig bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW, zich gemeld bij het HMC. Hij wil Bronovo kopen en het als ziekenhuis laten voortbestaan. “Een aantal partijen heeft mij benaderd om hiernaar te kijken. En dat wil ik wel. Het gebouw is goed en er is ook recent nog in geïnvesteerd. Slopen vind ik kapitaalvernietiging. Waar de patiënt heen wil, dat is voor mij leidend,” zegt hij. Oomen zegt niets te zien in het plan Park Bronovo, omdat dat uitgaat van het verdwijnen van het ziekenhuis en van een woningbouwplan waarvan niet zeker is of de gemeente daaraan zal meewerken.

Het HMC laat weten dat zijn raad van bestuur geen contact heeft gehad met Oomen. “Zijn plannen zijn ons inhoudelijk niet bekend. Wat we ervan weten, hebben we uit de media,” zegt de woordvoerster. Verder stelt zij dat het HMC nu vooral bezig is met de verplaatsing van functies. Rond 1 juli zal de acute zorg, inclusief de zorg voor moeder en kind, worden overgebracht naar het Westeinde. Bronovo is vanaf dan een ‘weekziekenhuis’ (in de weekeinden dicht) en blijft nog drie tot vijf jaar open. 

Standaardportret
Bekijk meer van