Interview HMC-directeur Paul Doop: ‘Drie ziekenhuizen openhouden, kan niet’

De voorgenomen sluiting van ziekenhuis Bronovo maakt veel los in Den Haag. Maar ‘alle ballen in de lucht houden’ kan niet meer, zegt Paul Doop, voorzitter van de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum.

Door

Hij zegt het gedurende het gesprek een paar keer, waardoor het bijna een soort bezweringsformule lijkt: “Bronovo is nog open de komende jaren.” Maar tegelijk draait Paul Doop er niet omheen. “Om de zorg voor de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden, moeten er dingen veranderen.”

De 63-jarige bestuurskundige heeft zich net ontdaan van witte bedrijfskleding; één keer per week loopt hij mee met het verpleegkundig personeel op de vroege ochtend. In pak is hij weer de voorzitter van de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), zetelend in een sobere werkkamer met een spectaculair uitzicht, bovenin het ‘beddenhuis’ van HMC Westeinde. Met enig turen, zijn in de verte de andere twee HMC-vestigingen te zien: Bronovo en Antoniushove in Leidschendam.

 

Het kan écht niet, die drie openhouden?

“Als je kijkt naar de toekomst, waar je in ieder geval wilt dat de zorg voor de patiënten zo goed blijft als die nu is en dat de patiënt ook terecht kan bij zijn vertrouwde dokter, moet er wat veranderen. De mensen om ons heen begrijpen dat ook. Ze zien dat Westeinde aan een verbouwing toe is. Ze zien dat Bronovo voor een derde leegstaat en ook nog gedeeltelijk op de schop zou moeten. En als je dan weet dat er nog minder ziekenhuisopnamen zullen komen – de specialist zal vaker bij de huisarts aanschuiven en er komen nieuwe communicatiemogelijkheden als beeldbellen – kun je niet doorgaan met het in de lucht houden van drie ziekenhuizen. We kampen bovendien met een acuut gebrek aan gekwalificeerd personeel.”

 

Bronovo-ziekenhuis uiterlijk in 2024 dicht

De kogel is door de kerk. Het Bronovo-ziekenhuis doet uiterlijk in 2024 het licht uit. Alle taken worden overgeheveld naar Westeinde en Antoniushove in Leidschendam.

Lees meer

 

Maar u begrijpt dat velen gehecht zijn aan ‘het’ Bronovo?

“Ja, natuurlijk. Dat geldt ook voor de andere locaties. Ze zijn alle drie bijzonder. En daarom zijn we ook in overleg met omwonenden en patiënten in de zogeheten dialoogtafels. We zijn ook bereid mee te denken over initiatieven, zoals Park Bronovo (particulier plan voor woningen met een polikliniekgebouw, red.) en andere plannen. Nog lang niet alles ligt vast. Wat we wel weten, is dat Bronovo zoals wij dat nu kennen op termijn, tussen de drie en de vijf jaar, gaat sluiten.”

 

Je ziet dat klinieken de markt afromen en dat de gewone ziekenhuizen de dure en complexe ingrepen moeten doen
Paul Doop (ziekenhuisdirecteur Bronovo)

 

Uit het rapport waarop de keuze voor doorgaan met Westeinde en Antoniushove mede is gebaseerd, blijkt dat er ook een financiële reden is, toch?

“De kern van het verhaal is de vernieuwing van de zorg. Die gaan we concentreren op twee plekken. Inderdaad, ergens tussen 2022 en 2024 gaat Bronovo dus dicht. Tot dan staat de grondkwestie, waar u op doelt, niet hoog op de prioriteitenlijst. Na 2024 komt de grond beschikbaar voor verkoop. De opbrengst zal ten goede komen aan de zorg die HMC levert. Maar de vernieuwing van de huisvesting in het Westeinde en de realisatie van extra parkeerplaatsen gaan al veel eerder beginnen en betalen we gewoon uit eigen middelen.”

 

Werkt u met dit beleid niet in de hand dat er particuliere klinieken in het gat springen?

“Dat gebeurt nu al. Er zijn nu al zogenaamde ZBC’s (zelfstandige behandelcentra, red.) actief in de markt. Die bieden met name hoogvolume, laagcomplexe zorg aan, zoals relatief simpele cosmetische en orthopedische ingrepen. Je ziet dus dat die klinieken de markt afromen en dat de gewone ziekenhuizen de dure en complexe ingrepen moeten doen. Dat is het gevolg als je dit als overheid toestaat. En daar vind ik wel wat van, ja.”

 

Wat gaat er op korte termijn veranderen?

“Rond 1 juli wordt Bronovo een weekziekenhuis. Dat wil zeggen dat het in de weekeinden niet meer open is. De zorg wordt dan geboden in het Westeinde en Antoniushove. De huisartsenpost verhuist naar Antoniushove. De polikliniek verloskunde en gynaecologie blijft nog op Bronovo, maar verloskamers zijn vanaf 1 juli aanstaande alleen nog beschikbaar in het Westeinde. Per 1 maart 2020 openen we daar een nieuw tijdelijk moeder-kindcentrum. In dat jaar beginnen we ook met de verdere vernieuwing van HMC Westeinde. En, ja, we zorgen ook voor voldoende parkeerplaatsen.”

 

HMC in cijfers

300.000

patienten

50.000

opnames

12.000

poliklinische behandelingen

18.000

operaties

700

bedden

Er werken bij HMC ruim 4000 mensen; er zijn 350 medisch specialisten en ruim 400 vrijwilligers.

Dit interview met Paul Doop wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer lezen over de gezondheidszorg in de Haagse regio? Neem dan een abonnement op DHC.

Standaardportret
Bekijk meer van