HMC verwacht geen patiënten te verliezen

Het Haaglanden Medisch Centrum verwacht weinig patiënten te verliezen na de sluiting van Bronovo. Die inschatting wordt niet door iedereen gedeeld.

Door

Als het Bronovo-ziekenhuis dichtgaat moeten de patiënten uitwijken naar HMC Westeinde en Antoniushove in Leidschendam. Vooral het Westeinde zou die druk nu niet aankunnen.

Dat blijkt uit het 123 pagina’s tellende vertrouwelijke herstructureringsplan van het HMC, waarin staat dat het financieel en organisatorisch het beste is om Bronovo eind 2021 of begin 2022 te sluiten. Om de toevloed aan patiënten en bezoekers op te kunnen vangen, wordt er een nieuwe ondergrondse parkeergarage gebouwd bij het Westeinde. Tevens komen er een nieuwe afdeling intensive care, een nieuw cardiologisch centrum, nieuwe klinieken en een nieuw ‘moeder-kindcentrum’ (kraamafdeling). De oncologische zorg blijft in Antoniushove en wordt uitgebreid. De huisartsenpost verhuist van Bronovo naar Antoniushove.

Het HMC verwacht dat na de sluiting van Bronovo verreweg de meeste patiënten zullen overstappen naar de andere twee locaties. Er wordt slechts ‘een zeer beperkt (mogelijk) adherentieverlies’ (verlies van patiënten) verwacht.

Naar Leiden

Maar daarover bestaan grote twijfels. “Ik verwacht dat veel mensen uit Wassenaar en het Benoordenhout overstappen naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Het Westeinde is te druk en te slecht bereikbaar,” zegt iemand van de staf van Bronovo, die niet met zijn naam in de krant wil. Naar verluidt is dat ook de visie van dr. Renée Barge, lid van de raad van bestuur van het HMC, maar voorheen directeur van Bronovo. Zij bevestigt noch ontkent dat, maar verwijst naar de afdeling voorlichting van het HMC. Die weigert elk commentaar.

Uit een geautomatiseerd e-mail-antwoord blijkt dat Barge in elk geval niet aan het werk is. Het bericht geeft aan dat zij tot 28 januari afwezig is. Dat is opmerkelijk, omdat in de week vóór die datum het definitieve besluit over de toekomst van het HMC valt. Het HMC wil zelf niets zeggen over de positie van Barge.

Belangen patiënten

De cliëntenraad van het HMC heeft nog geen uitspraak gedaan over de plannen, maar is er niet gerust op. Voorzitter Marjolein Grijns: “Een ziekenhuis is niet alleen een bedrijf, maar ook een maatschappelijke organisatie. Goede zorg en de belangen van de patiënten dienen voorop te staan. Op basis van die uitgangspunten gaan we naar de voorstellen kijken.”

De achtergrond van de ‘herstructurering’ van de HMC-ziekenhuizen is dat zij nu economisch gezien niet goed genoeg draaien. Er moeten in de nabije toekomst grote investeringen worden gedaan, onder meer in de renovatie van het Westeinde. Daarvoor is externe financiering nodig en die komt er volgens de raad van bestuur alleen als het HMC financieel sterker wordt. Belangrijk is in dit verband de verwachte opbrengst van de grond – 30 miljoen euro – na de sloop van Bronovo. Daarnaast speelt bij de besluitvorming een grote rol dat het door een gebrek aan gekwalificeerd personeel bijna onmogelijk is drie ziekenhuizen 24/7 open te houden. Het HMC maakt op 24 januari officieel bekend wat er met zijn ziekenhuizen gaat gebeuren.

Lees hier een deel van het ‘Herstructureringsplan – kader voor de toekomst’ van het HMC.

Standaardportret
Bekijk meer van