Bod op Bronovo, maar HMC wil niet

Multimiljonair en oud-zorgverzekeraar Chris Oomen heeft 30 miljoen euro geboden voor het Bronovo Ziekenhuis. Maar het is niet te koop zegt de directie.

Door

Hij had het eerder al aangekondigd, maar heeft het nu gedaan: een bod uitbrengen op het Bronovo Ziekenhuis in het Benoordenhout. Chris Oomen, oud-Hagenaar en voormalig topman van zorgverzekeraar DSW, vindt het onverantwoord om een modern ziekenhuis te slopen. “Als je dit ziekenhuis sluit, leidt dat tot verschraling van de zorg. En het is een enorme kapitaalvernietiging.” Oomen wil met Bronovo min of meer op de huidige voet verder: als weekziekenhuis voor planbare zorg en zorg aan chronisch zieke ouderen. “Een soort wijkziekenhuis,” zegt hij.

Chris Oomen. | Foto Piet Gispen

Maar het HMC ziet nog steeds niets in Oomens plan. In een donderdag uitgegeven verklaring zegt bestuursvoorzitter Ingrid Wolf dat het ziekenhuis ‘niet te koop’ is. Zij herhaalt wat HMC al twee jaar volhoudt: ‘Tot in 2024 is locatie HMC Bronovo open als weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg’. Het HMC is nu bezig met het opstellen van een ‘integraal huisvestingsplan’. Hoewel dat nu niet expliciet wordt gezegd, houdt dat in dat er in de toekomst twee locaties overblijven: Westeinde en Antoniushove. In de verklaring staat ook een passage die toch weer ruimte lijkt te bieden voor het voortbestaan van Bronovo: ‘Wij gaan dan ook eerst gezamenlijk met onze interne en externe stakeholders ons eigen strategische huisvestingsbeleid bepalen voor onze drie locaties voordat we met geïnteresseerde partijen over de toekomst praten’.

‘Beter bod komt er niet’

Oomen reageert gepikeerd op de verklaring van Wolf. “Het is raar dat het HMC via de pers reageert en geen contact met mij opneemt. Het HMC stelt financiële overwegingen centraal en niet de patiënten. Dat is verkeerd. Wat er nu dreigt te gebeuren, is dat na een mislukte fusie het goed functionerende ziekenhuis wordt geofferd om het noodlijdende ziekenhuis te redden.”

Oomen zegt dat het hem uitdrukkelijk niet gaat om een rendabele investering. “Ik hoef er niets aan te verdienen. Zou dat toch gebeuren, dan gaat dat geld terug in de zorg.” Volgens hem laat het HMC een geweldig aanbod schieten. “Ik doe een fantastisch bod. Dat ziekenhuis is 24 tot 26 miljoen euro waard. Dus met dertig zit ik aan de bovenkant. Ik denk niet dat er een beter bod komt, ook niet op de grond als het ziekenhuis onverhoopt toch afgebroken wordt.” Oomen zegt dat zijn bod, ondanks de afwijzing, voorlopig blijft staan. “Ik hoop dat het HMC toch nog op andere gedachten komt.”

Pleidooien voor handhaving

Intussen neemt mede door de coronacrisis de druk op het HMC toe om het Bronovo-besluit te heroverwegen. Oud-chirurg Jan Sluimers en oud-GGD-arts Willem Beaumont hielden al pleidooien voor het in afgeslankte vorm handhaven van het ziekenhuis. Zij wezen behalve op corona ook op de bevolkingsgroei van Den Haag en de toenemende vergrijzing van de bevolking. Dat alles zou maken dat twee ziekenhuizen voor de binnenstad, de oude wijken, Scheveningen en de hele noordelijke agglomeratie te weinig is. Ook de wijkvereniging Benoordenhout en facebookgroep ‘Bronovo moet blijven’ zijn deze mening toegedaan. Er zijn ook bereikbaarheidsproblemen. De parkeerruimte bij het Westeinde is beperkt. Bovendien is het ziekenhuis vanuit het noorden moeizaam te bereiken en dat zal niet minder worden na een aangekondigde reeks nieuwe verkeersmaatregelen van de gemeente.

Op het eerste gezicht lijkt het bod van Oomen ook voor het HMC gunstig. Een belangrijke reden om Bronovo af te stoten, is namelijk dat men de grond wil verkopen aan een projectontwikkelaar. Het geld is nodig om het verouderde HMC Westeinde op te knappen en uit te breiden. Dat zou dus ook kunnen met het geld van Oomen. Maar volgens ingewijden speelt er meer. HMC zou geen behoefte hebben aan een commerciële concurrent. Die zou de positie van vooral het Westeinde ondergraven.

[Dit stuk is op 26-3-2021, 12.23 uur, aangevuld.]

Standaardportret
Bekijk meer van