Bronovo alleen in uiterste geval corona-ziekenhuis

Als er een noodsituatie ontstaat en het niet anders kan, is het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) bereid Bronovo open te stellen voor de opvang van corona-patiënten.

Door

Dat heeft Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van HMC, donderdag in een persverklaring laten weten. Die verklaring kwam er na publicaties in Den Haag Centraal en de Telegraaf. Daaruit blijkt dat HMC onder toenemende druk staat afdelingen van Bronovo te heropenen in de strijd tegen het coronavirus.

‘HMC is zeker bereid om locatie Bronovo beschikbaar te stellen wanneer bijvoorbeeld Defensie een rol moet gaan spelen bij de opvang van corona-patiënten. Ook al zou dit betekenen dat we de zorg die daar nu nog dagelijks plaatsvindt, naar de andere locaties moeten verplaatsen,’ aldus Wolf in de verklaring.

Zorg geconcentreerd in grote ziekenhuizen

Maar de hoofdlijn van beleid is dat de zorg voor corona-patiënten wordt geconcentreerd in ziekenhuizen waar alle acute zorg beschikbaar is. In Den Haag zijn dat HMC Westeinde en Haga Leyenburg. ‘Wat iedereen moet begrijpen, is dat je de zorg voor ernstig zieke corona-patiënten moet leveren op de plek waar alle acute zorg nú voorhanden is. Daar kun je ook het eenvoudigst de capaciteit uitbreiden omdat die direct aansluit bij een al draaiende intensive care- unit,’ aldus Wolf.

In de verklaring komt ook een lid van de medische staf van het HMC aan het woord, internist-intensivist Mathilde Slabbekoorn. Volgens haar is het efficiënter de zorg op de bestaande ic-locaties te concentreren. ‘Zo ontstaat meer ic-capaciteit dan wanneer de ic-bedden worden verspreid over alle drie de HMC-locaties. We kunnen zo zorg bieden aan coronapatiënten én alle andere acute zorg blijven garanderen.’

‘Bronovo openen is misverstand’

Deze beleidskeuze krijgt de steun van waarnemend burgemeester Johan Remkes in zijn functie als voorzitter van de veiligheidsregio. ‘Het is een groot misverstand dat het knelpunt bij het inrichten van zoveel mogelijk ic-capaciteit in de beschikbaarheid van gebouwen zit. Het opnieuw openen van het HMC Bronovo leidt niet tot meer ic-bedden in onze regio,’ aldus Remkes eerder tegen het ANP.

De ‘bestuurlijke lijn’ in de coronacrisis wordt niet (alleen) bepaald door HMC, maar door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Binnen dit gremium wordt dagelijks overleg gevoerd over aantallen bedden en de verdeling van corona-patiënten. Tot nu toe is nog niet geconcludeerd dat Bronovo moet worden ingeschakeld.

‘HMC doet aan beddenpolitiek’

In de laatste editie van Den Haag Centraal (2 april) komt onder meer oud-Bronovo-chirurg Jan Sluimers aan het woord. Hij vindt juist wel dat de leegstaande en moderne ic-afdeling van Bronovo moet worden ingezet. In zijn visie doet HMC meer aan ‘beddenpolitiek dan aan patiëntenzorg’. Volgens hem is HMC bang dat inschakeling van Bronovo leidt tot een nieuwe discussie over het openhouden van het ziekenhuis. HMC wil dat uiterlijk in 2024 sluiten.

Herman Tjeenk Willink, voormalig vice-voorzitter van de Raad van State, is het eens met Sluimers. Dat blijkt uit een notitie die hij toezond aan het ministerie van VWS. Daarin spreekt hij zijn zorg uit over de afnemende macht  van de ministers van volksgezondheid en medische zorg op het terrein van de ziekenhuiszorg.

Hij vindt dat de ministers de sluiting van ziekenhuizen, zoals van Bronovo, moeten (kunnen) tegenhouden. Ook de Facebookgroep Bronovo Moet blijven en Hart voor Den Haag (de grootste partij in de Haagse gemeenteraad) hebben nieuwe pleidooien gehouden ten gunste van Bronovo.

DHC-redacteur en columnist Casper Postmaa schrijft, zolang de corona-crisis duurt, een dagboek over het leven in Den Haag. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van