Opvang voor alle dakloze jongeren

De gemeente Den Haag begint nog voor de zomer met het aanbieden van opvang voor alle dak- of thuisloze jongeren in de stad. Het gaat om een proef die samen met het rijk wordt uitgevoerd.

Door

Hulpverleners benaderen de jongeren om vast te stellen of een onderkomen kan worden gevonden en buigen zich ook over zaken als inkomen en scholing. Eén van de mogelijkheden is dat een jongere een mentor krijgt op wie hij of zij kan terugvallen. Ook worden de jongeren geadviseerd over de veranderingen die optreden als ze achttien worden, bijvoorbeeld ten aanzien van verzekeringen.

Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, sociale zaken) is enthousiast over de opzet van de proef. “Deze kwetsbare groep jongeren verdient onze hulp. Daarom zetten we met deze pilot in op het vinden van oplossingen die écht en blijvend werken. Staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie, VWS, red.) heeft in Den Haag gesproken met dakloze jongeren en dat heeft indruk gemaakt. Ik zie bij hem de passie om echt iets te doen.”

Den Haag is een van de twaalf gemeenten die deelnemen aan deze pilot in het kader van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021. De andere steden zijn: Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht.

Vóór het einde van 2021 moeten alle (potentiële) dak- en thuisloze jongeren de juiste hulp en ondersteuning ontvangen.

Grote vier

Blokhuis zegt blij te zijn met het enthousiasme bij de gemeenten. “Ze zijn het eens over de urgentie hiervan en willen met ons deze uitdaging aangaan. We hebben voor gemeenten een flinke ambitie gesteld, namelijk honderd procent. Dat wil zeggen: geen enkele jongere meer langdurig in de opvang of op straat. Elke jongere moet één aanspreekpunt krijgen, iemand die hem of haar bij de hand neemt langs alle mogelijke hulpvragen en niet loslaat tot de basis op orde is. Als we laten zien dat het in deze gemeenten mogelijk is, kunnen we het ook in de rest van het land. En de grote vier doen mee, dus daarmee hebben we al een groot deel van de dak- en thuisloze jongeren in Nederland geholpen.”

 

Ik houd de vinger aan de pols. Als er toch te weinig plaatsen zouden zijn, lossen we dat op.
Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, sociale zaken)

 

De gemeenten krijgen gedurende de pilots ondersteuning vanuit het ministerie van VWS. Voorlopig wil dat zeggen dat het ministerie per gemeente ‘een halve coördinerende ambtenaar’ betaalt. Als onderdeel van de pilots worden basisnormen vastgesteld: de minima waarop elke jongere in Nederland kan rekenen.

Ook hebben Blokhuis en de steden toegezegd dat ze ‘kritisch naar zichzelf kijken als het gaat om knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving’. Verder wil Blokhuis bij gemeenten langsgaan om de ervaring en kennis uit de pilots te verzamelen en zo breed mogelijk te delen.

Opvang aan de Zilverstraat gaat dicht

Net in deze week sluit de gemeente overigens de 120 bedden tellende noodopvang voor daklozen aan de Zilverstraat (Zichtenburg). Daartoe is vorig jaar besloten na een vernietigend rapport van de Haagse rekenkamer over deze voorziening.

Er was te weinig ruimte en de zorg en begeleiding waren zwaar onder de maat. Er is vervangende opvang geregeld bij de Kessler Stichting en het Leger des Heils, en in het oude Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan. Niettemin bestaat de vrees dat er niet genoeg opvangplekken zijn, zeker niet voor de winter. Maar wethouder Van Alphen zegt dat het ‘zou moeten kloppen’. “Ik houd de vinger aan de pols. Als er toch te weinig plaatsen zouden zijn, lossen we dat op.”

 

DHC-serie ‘Onzichtbaar dakloos’

Verslaafd en ongewassen op een bankje in het park; een stereotype dakloze is makkelijk uit te tekenen. Maar heel vaak klopt dat beeld niet. Dakloos zijn, zie je niet. In een vijfdelige serie, eerder dit jaar gemaakt, kwamen jonge ervaringsdeskundigen zelf aan het woord.

Lees meer
Standaardportret
Bekijk meer van