Wethouder trekt woontorenplan voorlopig in

Na felle oppositie in de gemeenteraad en van wijkorganisaties, trekt het gemeentebestuur de grootschalige bouwplannen rond de stations tijdelijk terug. Maar een aantal projecten loopt al en gaat gewoon door.

Door

Wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) zag zich woensdagavond na 5,5 uur vergaderen gedwongen de ‘structuurvisie’ voor het Central Innovation District (CID) terug te nemen. Hij slaagde er niet in de betrokken raadscommissie te overtuigen. De  grotendeels onder zijn voorganger Boudewijn Revis opgestelde visie schetst hoe er de komende jaren rond de stations CS, HS en Laan van NOI duizenden nieuwe woningen worden gebouwd en ook nieuwe kantoren.

De raad eist dat eerst wordt vastgelegd dat er voldoende groen, scholen, speelplekken en andere voorzieningen rond de woontorens worden toegevoegd. De algemene toezeggingen, die Mulder en zijn CDA-collega Bredemeijer (buitenruimte) dinsdag haastig deden in het voorstel ‘Referentienormen maatschappelijke voorzieningen’ kwamen voor de raadsleden te laat om nog te kunnen beoordelen. “Met alleen goede wil gaan we er niet komen. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat er tegelijk met de woningen voorzieningen komen?” vroeg Pieter Grinwis (ChristenUnie) zich af.

Op de rem

Mulder betoogde keer op keer dat het een ‘visie’ is en dat de raad bij de nadere uitwerking altijd nog op de rem kan trappen. Maar Mariëlle Vavier (GroenLinks) stelde vast dat er al concrete bouwplannen worden voorbereid. “Dit is de omgedraaide volgorde. Eerst bouwplannen en daarna pas een structuurvisie.” Volgens Mulder viel dat wel mee, maar hij somde vervolgens wel drie grote projecten op die al betrekkelijk ver zijn: Haagvlietpoort (1500 woningen tussen de Trekvliet en de Rijswijkseweg), HS Kwartier (2000 woningen aan de Waldorpstraat) en Bellevue (1200 woningen aan de Bezuidenhoutseweg). “Meer niet,” aldus de wethouder. Maar Vavier zag er vooral een bevestiging in van haar kritiek.

Wethouder Anne Mulder. (Wikimedia)

Een ander punt van zorg is dat de gemeente de komende twintig jaar miljoenen euro’s moet toeleggen op de ontwikkelingen. Bij elkaar zo’n 340 miljoen. Bij een planduur van twintig jaar komt dat neer op 17 miljoen per jaar, volgens Mulder. Maar ook deze relativering maakte weinig indruk op de raad. En zo zag de wethouder – hij wilde niet ‘doordrammen’ – zich gedwongen de complete structuurvisie terug te nemen. Hij komt later terug naar de raad met een ‘comfortdocument’. Dat is een stuk waarin op alle kritiek wordt ingegaan en waarin bijvoorbeeld garanties staan voor het aantal vierkante meters groen en het aantal scholen in het CID. D66’er Daniël Scheper sloot uiteindelijk toch nog positief af door de wethouder te prijzen voor de ‘open bestuurscultuur’ waarvan hij blijk zou hebben gegeven.

Totaalplan CID

Ook komt er meer aandacht voor de architectonische kwaliteit van de nieuwbouw in de vorm van een ‘kwaliteitsplan’. Dit alles betekent dat een totaalplan voor het CID voorlopig niet door de raad zal worden goedgekeurd. Tegelijk gaat de uitwerking van de drie door Mulder genoemde concrete plannen wel gewoon door.

[Dit stuk is op 04-02-2021, 21.07 uur, aangevuld en aangepast.]

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement op Den Haag Centraal. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro. Voor 90 euro per jaar kunt u DHC ook digitaal lezen.

Standaardportret
Bekijk meer van