Warmteleiding loopt grote vertraging op door rechtszaak

De Raad van State gaat pas volgend jaar de beroepszaak tegen de warmteleiding uit Rotterdam behandelen. Gasunie vreest voor ‘een opeenstapeling van vertragingen’ en maant de rechter tot haast.

Door

“Het is een zeer complexe zaak met allerlei kanten, waaronder ook stikstofuitstoot,” licht een woordvoerder van de Raad toe. “Een zitting dit jaar zit er niet in. Dat wordt voorjaar 2023.” Hiermee is de vrees van Gasunie, die het warmtetransportnet wil aanleggen, bewaarheid. In een recente brief aan de Raad van State, in bezit van deze krant, verzoekt de advocaat van het staatsbedrijf ‘met klem’ om een snelle afwikkeling.

Gasunie had erop gerekend dat de voorbereidende werkzaamheden in Den Haag en Vlaardingen, die beide de uitkomst van de beroepsprocedure afwachten, in november konden beginnen. Die kans is verkeken, nu de Raad van State een advies afwacht van een extern bureau over de bezwaren van de Bomenstichting. De deadline voor dat advies is 31 oktober. “De rechters gaan dat vervolgens op waarde schatten, waarna partijen weer kunnen reageren,” aldus de woordvoerder. “Dat kost tijd.”

Broedseizoen

Door de juridische verwikkelingen loopt de aanleg van de warmtepijp, genaamd Warmtelinq, minstens negen maanden vertraging op, en waarschijnlijk meer. Doet de bestuursrechter niet vóór februari volgend jaar uitspraak, zo waarschuwt de advocaat van Gasunie, dan ‘ontstaat een nog veel grotere vertraging als gevolg van het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli’. Bomen en struiken langs het tracé mogen dan niet worden gekapt, waardoor het voorbereidingswerk stokt. Bovendien is de aanleg afhankelijk van de beschikbaarheid van aannemers en andere bouwprojecten. Het gevolg, aldus de advocaat, is ‘een opeenstapeling van vertragingen’.

 

Ze doen nog steeds alsof alle seinen op groen staan
Louis Kanneworff, bezwaarmaker

 

Via een 23 kilometer lange transportleiding wil Gasunie restwarmte van de Rotterdamse havenindustrie vervoeren naar vijf gemeenten. Met het kokendhete water kunnen zo’n 120.000 woningen worden verwarmd. De leiding moet eigenlijk in 2025 operationeel zijn. De gemeente Den Haag, corporatie Staedion en vijf burgerorganisaties zijn in beroep gegaan tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie.

Daaronder dus de Haagse Bomenstichting. Haar bezwaren tegen de leiding zijn reden voor de rechters om extern advies in te winnen, met name over de gevolgen van bodemopwarming. “Die pijp lekt warmte, al ontkende de provincie dit aanvankelijk,” zegt voorzitter Clara Visser. “Onderzoek heeft aangetoond dat bomen hierdoor minder kunnen drinken.” Het adviesbureau bekijkt onder meer het lot van de vleugelnoten langs de Moerweg, die volgens Visser ernstig gevaar lopen.

‘Ontwrichtend’

Zo krijgt het Warmtelinq-project een lange juridische staart, tot ergernis van Gasunie. In zijn brief noemt de advocaat van het staatsbedrijf de vertraging ‘maatschappelijk zeer bedreigend en ontwrichtend in het licht van de huidige gas- en klimaatcrisis’.

“Dat zijn wel erg grote woorden,” zegt Louis Kanneworff, een van de bezwaarmakers. “Het past helemaal in het verhaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat dit project gewenst noemt vanwege staatsveiligheid. Dat slaat nergens op. Het zijn twee buizen met heet water.” De haast van Gasunie vindt hij veelzeggend. “Ze doen nog steeds alsof alle seinen op groen staan.”

 

Dat Gasunie nu al werkzaamheden verricht, is op eigen risico
Clara Visser, Bomenstichting

 

Ook Visser van de Bomenstichting stoort zich aan de advocatenbrief. “Het is nogal wat dat een staatsbedrijf de Raad van State onder druk zet. Dat Gasunie nu al werkzaamheden verricht, is op eigen risico.”

In Midden-Delfland, Delft en Rijswijk is de aanleg van de ondergrondse buis al aan de gang. Ook daar is vertraging. Vanwege de geopolitieke crisis met Rusland zet Gasunie in Groningen een terminal op voor vloeibaar gas. Als noodgreep zijn transportleidingen gebruikt die bestemd waren voor Warmtelinq.

Onze redactie biedt u dit verhaal gratis aan. Meer Haags nieuws? Kijk hier voor alle verkooppunten van Den Haag Centraal of neem een (proef)abonnement. U ontvangt de krant tien weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van