Vrienden van Den Haag eisen echte inspraak

Den Haag moet nu echt werk gaan maken van de inspraak van bewoners en wijkorganisaties bij bouwplannen. Dat stelt de vereniging Vrienden van Den Haag in een verzoek aan de gemeenteraad.

Door

De vereniging heeft onlangs een officieel verzoek (‘raadsadres’) aan de gemeenteraad gericht. “Wij constateren dat er algemene onvrede leeft bij  bewonersorganisaties en bewoners over de besluitvorming op het stadhuis, alle goede beleidsvoornemens ten spijt,” zegt voorzitter Rupert van Heijningen. Hij stelt vast dat het college van B en W in 2019 participatie tot ‘speerpunt’ uitriep voor de volgende jaren, maar dat daarvan nauwelijks iets terecht is gekomen. Het raadsadres is bedoeld als inbreng in de politieke discussie over de nieuwe Omgevingswet; dinsdagavond (11 januari) vergadert de raadscommissie ruimte over de nog niet in werking getreden wet.

Steen des aanstoots

De grote steen des aanstoots bij alle omstreden projecten – zoals bijvoorbeeld Bellevue (Bezuidenhoutseweg), SoZa (Schenkkade) en ANWB-locatie (Wassenaarseweg) – is volgens Van Heijningen en de zijnen dat projectontwikkelaars de omwonenden ‘informeren’ in plaats van tijdig laten meepraten. Tegen de tijd dat de stad van plannen verneemt, blijken die al in een ver gevorderd stadium te zijn. Vaak zijn dan op ambtelijk niveau al toezeggingen gedaan. De Vrienden wijzen erop dat deze gang van zaken in strijd is met een reeks eerdere toezeggingen en aanbevelingen, waarin wordt gesproken over ‘vroegtijdige participatie’.

Van Heijningen: “Zo dreigt het risico van een papieren werkelijkheid. Het moment waarop participatie plaatsheeft is allesbepalend.”

De Vrienden herinneren B en W aan hun al in 2018 aangeboden nota ‘Wijkinbreng’. Dat was niet een dingetje van de vereniging alleen, maar werd ondersteund door 27 bewonersorganisaties. Kern van dat stuk was: participatie vooraf en niet achteraf. Volgens de Vrienden heeft het toenmalige college, dat ten val kwam toen de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui moesten aftreden, toegezegd met een reactie te komen op die nota. Maar dat is nooit gebeurd.

Van Heijningen: “Nu is het moment om onze aanbevelingen in het beleid op te nemen.”

Richt de POS weer op

De Vrienden komen met een groot aantal concrete aanbevelingen. Een selectie.

  • Stel een onafhankelijke stadstedenbouwer aan.
  • Richt de Projectorganisatie Stadsontwikkeling op, naar voorbeeld van de vroegere Projectorganisatie Stadsvernieuwing (POS) van wethouder Adri Duivesteijn.
  • Leg het gebruik van de snelle procedure (‘kruimelregeling’) aan banden.
  • Schakel bewonersorganisaties in vóórdat ambtenaren gaan overleggen met projectontwikkelaars.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van