Benoordenhout wil echt invloed op ANWB-plan

Omwonenden van het ANWB-gebouw voelen zich buitenspel gezet in de procedure rond de toekomstige nieuwbouw. Ze maken bezwaar tegen het optreden van de gemeente Wassenaar.

Door

Er is volgens Marcel Boer van het ‘Comité Herontwikkeling ANWB-Clingendael’ sprake van een ‘misleidend participatietraject dat de overheid gebruikt om de belanghebbende omwonenden monddood te maken’. Die overheid is Wassenaar, omdat het ANWB-terrein in die gemeente ligt. Wassenaar en ontwikkelaar ABB-Bouwgroep hebben het communicatiebureau De Wijde Blik in de arm genomen. Maar volgens Boer mogen de omwonenden alleen ‘meedenken’. “Alsof het om een nieuwe speeltuin gaat of zo. Er wordt gewerkt aan een plan dat kan leiden tot duizend nieuwe inwoners. Daar moet fundamenteel over worden gesproken, zonder dat de kaders vastliggen.” Boer en de zijnen hebben een protestbrief aan de Wassenaarse gemeenteraad gestuurd.

De vraag is even of die wat gaat opleveren. Het Wassenaarse college van B en W houdt vol dat er wel een goede procedure wordt gevolgd. Het is alleen zo dat de omwonenden verwachtingen hadden van de inspraak ‘die niet overeenkwamen met het participatieniveau’. Dit staat in een mededeling aan de raad op 14 juli. Daarin staat ook dat zaken die reeds zijn vastgelegd (de omvang van de bebouwing en de aantallen woningen) ‘niet ter discussie [staan] in het komende participatietraject’. Bovendien zou het aantal woningen eerder al omlaag zijn gebracht.

Oudste deel ANWB-kantoor

Volgens de gemeente Wassenaar ligt vast dat er een bouwplan komt voor de verbouwing van het oudste deel van het ANWB-kantoor, dat een monument is, en voor nieuwbouw tot 47 meter hoog eromheen. In totaal komen er 400 tot 425 woningen. Maar de omwonenden willen juist die uitgangspunten ter discussie stellen. Dit omdat het allemaal te hoog en te veel zou zijn.

Zij bieden aan om met een eigen werkgroep opnieuw met ontwikkelaar ABB om de tafel te gaan zitten. Zij willen zo komen tot ‘een gezamenlijk constructief proces waarin alle belanghebbenden zich gehoord voelen en er serieus wordt gekeken naar de effecten op onze wijk’. Als Wassenaar toch doordrukt, volgen er waarschijnlijk vanuit de wijk juridische stappen. Die zouden het bouwproces aanzienlijk kunnen vertragen.

Onze redactie biedt u dit verhaal uit de papieren krant van donderdag 05 augustus 2021 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten. Of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van