Vreugdevuren alleen klein en onder strikte voorwaarden

Er mogen met de jaarwisseling alleen vreugdevuren van beperkte omvang komen op Scheveningen en bij Duindorp. “Anders niet,” zei waarnemend burgemeester Johan Remkes donderdagavond.

Door

Op advies van de brandweer mogen de vreugdevuren niet groter worden dan 10 bij 10 bij 10 meter. “Het is ondenkbaar dat we daarvan afwijken,” aldus Remkes in de vergadering van de gemeenteraad die aan de vuren was gewijd. “Niet alles kan,” zei hij ook nog, met een knipoog naar de titel van het onder zijn leiding opgestelde stikstofrapport. Mogelijk worden de ‘bouwers’ ook aansprakelijk gesteld voor eventuele schade in de omgeving; de raad riep B en W daartoe op in een motie.

Johan Remkes aan het woord in de raadzaal, 11 oktober (Martijn Beekman).

Een voorstel van HSP-voorman Joris Wijsmuller om dit jaar ‘over te slaan’, werd met ruime meerderheid verworpen. Vooral Groep de Mos/Hart voor Den Haag, de PVV en de VVD toonden zich voorstander van het handhaven van de ‘traditie’. Maar zij willen dit dan wel op een veilige manier.

Er gebeurt niets meer zonder vergunning

De raad schaarde zich ook unaniem achter de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Die oordeelde eerder vernietigend over het gemeentelijke gedoogbeleid, dat leidde tot de bijna-ramp met het ‘vliegvuur’. Dat wil zeggen dat de bouwers van Scheveningen en Duindorp een vergunning moeten aanvragen, wat tot nu toe nooit hoefde. Daarin komen allerlei beperkende bepalingen te staan, onder meer over de omvang van de vreugdevuren.

 

We gaan de 250 schademeldingen van bewoners ruimhartig in behandeling nemen.
Johan Remkes (waarnemend burgemeester Den Haag)

 

Die vergunningen zouden eind november verleend kunnen worden, nadat de raad er nóg een keer zijn zegje over heeft gedaan. Daarna kunnen tegenstanders nog een bezwaarprocedure beginnen met een eventuele gang naar de bestuursrechter. Hoe die dan nog vóór 31 december kan worden afgerond, bleef donderdagavond onduidelijk.

Het is dít of géén vreugdevuren

Remkes voert vrijdag (18 oktober) overleg met de twee stichtingen van de bouwers van de vreugdevuren. Die zouden vergunningaanvragen hebben klaarliggen. Eerder is vanuit die hoek al aangegeven dat vuurstapels van tien meter niet te verkopen zijn aan de achterban. Maar Remkes’ standpunt en dat van de overgrote meerderheid van de raad is duidelijk. Het is dít of helemaal niets. En zelfs als vergunningen worden verleend, volgen er nog een aantal ‘go or no go-momenten’ (tot op 31 december) waarop de burgemeester het hele feest kan afblazen. En als er toch weer afspraken worden geschonden? “Dan zal er worden opgetreden,” aldus Remkes. Hij had nog een suggestie om toch een wedstrijd-element in te bouwen. “Laat men flankerende feesten organiseren. Een wie het meeste feestvierders trekt, heeft gewonnen.”

Schadeclaims nu snel in behandeling

Veel partijen in de raad hadden kritiek op het feit dat de gemeente tot nu toe geen schadeclaims heeft afgewikkeld. Het stadhuis wilde wachten op het OvV-rapport, gaf Remkes aan. Aangezien dat kraakhelder is over het falende beleid, is de gemeente ook aansprakelijk. Remkes: “We gaan de 250 schademeldingen van bewoners ruimhartig in behandeling nemen.” Dat moet voor het einde van het jaar zijn afgewikkeld. Schadeclaims van verzekeraars komen later aan bod.

Wilt u meer lezen over de Haagse gemeentepolitiek? Koop dan de krant DHC bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement

Standaardportret
Bekijk meer van