Verkiezingsuitslag betrouwbaarder door tellen in twee keer

Om fouten te voorkomen, worden de stemmen bij verkiezingen op een nieuwe manier geteld. Dit heeft de gemeenteraad besloten na advies van de ombudsman.

Door

De nieuwe methode van stemmen tellen houdt in dat op de verkiezingsavond zelf alleen de stemmen per partij worden geregistreerd. Een dag later wordt pas gekeken hoeveel vakjes rood zijn gekleurd per kandidaat. Dat gebeurt centraal, in de Fokker Terminal aan de Binckhorstlaan.

Burgemeester Krikke heeft vandaag haar plan van aanpak voor de verkiezingen van dit jaar gepresenteerd. Over de nieuwe stemmethode zegt ze: “Stemmen tellen is een grote en belangrijke klus. Met dit nieuwe telproces neemt niet alleen de betrouwbaarheid van de uitslag toe, maar wordt ook de transparantie van het telproces verder vergroot omdat inwoners zelf een kijkje kunnen nemen. Ik nodig iedereen van harte uit!”

Ombudsman

Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar publiceerde ombudsman Peter Heskes een rapport waarin hij deze nieuwe methode van tellen voorstelde. In een van de stembureaus was op de uitslagenavond verwarring ontstaan. Door een fout kreeg een kandidaat van Groep de Mos ineens 22 voorkeursstemmen bij zijn naam, in plaats van 2 (hij stond op plek 22). Door het proces te scheiden is er bij het bepalen van de voorkeursstemmen minder tijdsdruk en dus minder kans op fouten. De ombudsman zegt wel dat fouten nu eenmaal niet zijn uit te sluiten.

 

Stemmen tellen is een grote en belangrijke klus.
Burgemeester Pauline Krikke

 

Vorig jaar waren er al 22 gemeenten die op deze manier de stemmen telden, waaronder Rotterdam (zie foto), Enschede en Nijmegen.

100 jaar kiesrecht

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. In het plan van aanpak voor de verkiezingen heeft de burgemeester hiervoor speciale aandacht. Op 20 maart, tijdens de waterschaps- en provinciale statenverkiezingen, is er bijvoorbeeld een extra speciale stemlocatie in het Oude Stadhuis. Daar zullen acteurs kiezers op speciale manier ontvangen. Ook wordt het gebouw ‘teruggebracht in de oude stijl’. Krikke: “Verkiezingen zijn tegenwoordig een feestelijk moment in onze democratie. Dat ging niet vanzelf. Moedige vrouwen als Aletta Jacobs hebben daar, tegen de tijdgeest in, hard voor gestreden.” Ze hoopt daarom dat veel mensen de honderdste verjaardag van het kiesrecht vieren door te gaan stemmen.

Om stemmen zo makkelijk mogelijk te maken, presenteert de burgemeester in haar plan van aanpak 35 extra locaties waar mensen kunnen stemmen. Bij het kiezen van de locaties is toegankelijkheid belangrijk. Zo kunnen veel woonzorgcentra binnenshuis een stembureau openen en 81 van de 269 stembureaus liggen binnen 100 meter van een OV-halte die rolstoeltoegankelijk is.

 

Meer informatie over stembureaus in Den Haag

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van