Zeventig extra parkeerplaatsen langs Mient

De Mient en omgeving worden tussen de Albardastraat en de Laan van Eik en Duinen opnieuw ingericht. De werkzaamheden beginnen begin 2021 en duren de rest van dat jaar.

Door

Er komen zeventig extra parkeerplaatsen, kruispunten worden opnieuw ingericht (onder meer bij de Appelstraat) en de maximumsnelheid gaat omlaag naar dertig kilometer per uur. Dat is de uitkomst van discussies met de Vruchtenbuurt, die jaren hebben geduurd. Een van de redenen van de ingreep is het tekort aan parkeerplaatsen, dat hiermee gedeeltelijk wordt opgelost. Een andere is de noodzaak van rioolvervanging.

Volgens wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) wordt hiermee ‘de parkeerproblematiek van de Vruchtenbuurt zoals beloofd opgelost’. “Daarnaast zorgen we voor betere verkeersveiligheid. En voor meer groen waar de bewoners om gevraagd hebben. Met dit plan wordt de buurt overzichtelijker, groener en veiliger,” aldus de wethouder.

Discussie over herinrichting Mient

Over de herinrichting is jarenlang met de buurt gediscussieerd. Ooit lag er een voorstel op tafel om het brede tweerichtingenfietspad te verwijderen, maar dat werd afgestemd. De fietsroute blijft.

Aan de overkant, langs de begraafplaats, verandert er des te meer. Daar komt een deel van de extra parkeerplaatsen te liggen. Ook op andere plekken in het gebied, zoals langs de Albardastraat, wordt de parkeerruimte uitgebreid.

156 bomen

In het gebied sneuvelen 156 bomen, deels omdat ze er slecht aan toe zijn, deels als gevolg van de herinrichting of de rioolvervanging. Een deel ervan wordt vervangen en langs de Mient wordt een ‘ecologische zone’ aangelegd.

Er worden ook nieuwe bomen aangeplant, onder meer op de brede stoep tussen de Kornoeljestraat en de Laan van Eik en Duinen. Uiteindelijk leidt dit, volgens de gemeente, tot ‘meer groen en minder tegels’. Het totale project kost 7,5 miljoen euro.

Dit artikel uit de krant van 30 april 2020 wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer lezen over verkeer en vervoer in de Haagse regio? Koop dan op donderdag DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van