Nieuw verkeersplan: Nóg meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Den Haag zet de komende jaren vol in op fietsers en voetgangers. Zij krijgen op veel wegen en kruispunten meer ruimte ten koste van gemotoriseerd verkeer.

Door

In tientallen straten gaat de maximumsnelheid voor automobilisten omlaag naar dertig kilometer per uur. Zo wil wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) het aantal verkeersslachtoffers drastisch verlagen. Dit lukte de afgelopen jaren niet, integendeel: er raakten in 2018 ongeveer 1.150 mensen gewond in het verkeer in Den Haag. Dit tegenover 900 in 2015. Het aantal verkeersdoden verschilt per jaar, maar er is geen sprake van een structurele daling.

In zijn nieuwe ‘verkeersveiligheidsstrategie’ maakt Van Asten naar eigen zeggen daarom scherpe keuzes. “We kunnen niet én de veiligheid vergroten én lekker doorrijden met de auto. Daarvoor is onze ruimte te beperkt. Het is of-of. En ik kies voor verkeersveiligheid, dus voor een openbare ruimte met prioriteit voor fietsers en voetgangers. Daarna komen bus en auto. Zo hoop ik uiteindelijk het aantal verkeersdoden en -gewonden naar nul te brengen. Elk slachtoffer is er een te veel.”

30 kilometer per uur

Van Asten trekt hier de komende jaren zestien miljoen euro voor uit. Een groot deel gaat naar de herinrichting van gevaarlijke vijftigkilometerwegen. In totaal daalt in twintig ‘risicovolle’ straten de maximumsnelheid naar dertig kilometer per uur. Dit zijn plekken waar auto’s en fietsers van hetzelfde wegoppervlak gebruikmaken.

De straten waar de gemeente tussen nu en 2022 aan de slag gaat, liggen vooral in het Benoordenhout (Ruychrocklaan, Cees Laseurlaan en Van Hogenhoucklaan), in Segbroek (Goudenregenstraat, Sportlaan en Laan van Eik en Duinen), in Rustenburg-Oostbroek (Schaarsbergenstraat, Terletstraat en Medemblikstraat), in Scheveningen (Cremerweg en Gentsestraat) en in de binnenstad (Fluwelen Burgwal, Pletterijkade en de Herengracht).

 

We kunnen niet én de veiligheid vergroten én lekker doorrijden met de auto.
Robert van Asten (wethouder)

 

Ook in de Theresiastraat en op de Adriaan Goekooplaan gaat de maximumsnelheid naar beneden. Van Asten: “Te hard rijdende auto’s zijn een belangrijk risico. In woongebieden is dertig kilometer per uur al de norm, dat wordt het nu ook op andere wegen met gemengd verkeer.”

‘Black spots’ veiliger voor fietsers

Met de ingrepen borduurt het stadsbestuur voort op ‘Ruim baan voor de fiets’, een document dat Van Asten vorig jaar presenteerde en waarin hij aangaf dat het de leefbaarheid in de stad ten goede komt als gemotoriseerde voertuigen zich aanpassen. Hier stond onder meer in dat fietsers langer groen licht krijgen en dat er geïnvesteerd gaat worden in stallingsmogelijkheden.

Nu wordt duidelijk dat uit veiligheidsoogpunt fietsers en voetgangers nóg meer ruimte krijgen. Dit komt verder tot uiting door het herinrichten van ‘black spots’, kruispunten waar veel ongelukken gebeuren.

Dit zijn de kruisingen Laan van Meerdervoort-Ockenburghstraat (Kijkduin), De La Reyweg-Dierenselaan, De La Reyweg-Terletstraat (beiden Rustenburg-Oostbroek), Statenlaan-Westduinweg (Statenkwartier), Vaillantlaan-Hoefkade (Schilderswijk) en Loosduinseweg-Kamperfoeliestraat (Segbroek). Op die laatste kruising zijn de werkzaamheden begonnen. De andere ‘black spots’ zijn later dit jaar of in 2021 aan de beurt.

Vrachtwagens en fietsers

Een ander punt uit het pakket maatregelen is dat onveilige zebrapaden en andere oversteekplaatsen in met name het centrum, Segbroek en het Laakkwartier worden aangepakt.

 

Ik ben blij als straks mensen de fiets weer willen pakken op plekken waar ze dat eerst niet durfden.
Robert van Asten

 

Verder wil Van Asten onderzoeken waar en hoe vrachtauto’s kunnen worden geweerd. De afgelopen twee jaar zijn er vier fietsers omgekomen bij botsingen met vrachtwagens. De komende twee jaar gaat de gemeente experimenteren met het verbieden van vrachtverkeer op drukke schoolroutes. Ook wordt bekeken of ‘technische voorzieningen dodehoekongevallen kunnen voorkomen’.

Ten slotte komen er ook twintig schoolzones bij, bijvoorbeeld aan het Daltonplantsoen, de Hollanderstraat en de Heliotrooplaan. “Dan hebben straks alle scholen aan een doorgaande weg een schoolzone,” aldus de wethouder.

Gevoel

Wanneer zijn de maatregelen een succes? Van Asten: “Natuurlijk als er geen slachtoffers meer zijn. Maar ook het gevoel van weggebruikers vind ik belangrijk. Ik ben blij als straks mensen de fiets weer willen pakken op plekken waar ze dat eerst niet durfden omdat ze het er te gevaarlijk vonden.”

De redactie van Den Haag Centraal (DHC) biedt u dit artikel uit de krant van 16 april 2020 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van