Vanaf oktober fietsverbod in meeste winkelstraten

Bijna alle winkelstraten in de binnenstad gaan vanaf dit najaar een groot deel van de dag op slot voor fietsers. Zij moeten vanaf 11.30 uur afstappen.

Door

Met het fietsverbod wil wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) een einde maken aan de ‘onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie waarbij fietsers door het winkelend publiek rijden.’ Het verbod geldt tot 18.00 uur, op koopavonden (donderdags) is fietsen tot 21.00 uur niet toegestaan. Het nieuwe regime gaat begin oktober van kracht. De eerste weken krijgen fietsers nog een waarschuwing, daarna gaat de gemeente over tot ‘strikte handhaving’ en worden overtreders ‘direct beboet,’ aldus Van Asten. De hoogte van een bekeuring is 95 euro.

Het fietsverbod geldt onder meer in de Spuistraat, het Noordeinde, de Hoogstraat, de Schoolstraat, de Oude Molstraat en op de Plaats en het Plein. Er zijn uitzonderingen. Zo blijft fietsen wél toegestaan op het Spui, de Hofweg, de Raamstraat, de Nieuwstraat, de Dagelijkse Groenmarkt, het Buitenhof en de Lange Poten. Ook mogen fietsers gebruik blijven maken van de Grote Marktstraat. Het stadsbestuur komt later dit jaar met een specifiek plan voor deze straat.

Fietsverbod betekent einde ‘shared space’

Met het fietsverbod neemt Den Haag afscheid van ‘shared space’. Dit concept (letterlijk: gedeelde ruimte) is eind jaren negentig ontwikkeld door de Friese verkeersdeskundige Hans Monderman (1945-2008). De gedachte hierachter is dat verschillende verkeersdeelnemers beter op elkaar letten als ze niet worden afgeleid door verkeerborden, wegmarkeringen en stoplichten. Eigen verantwoordelijkheid in plaats van voorgekauwde regels.

Bovendien biedt dit de kans om de openbare ruimte mooier in te richten, zo redeneerde Monderman. Vooral in kleine en middelgrote plaatsen in Noord-Nederland als Drachten en Oosterwolde bestaan shared-spacegebieden.

Het concept, dat Den Haag in 2013 omarmde, kwam in de binnenstad nooit goed uit de verf, stelt Van Asten nu. “Er zijn altijd veel klachten geweest. Bij de herinrichting van de binnenstad is ervoor gekozen geen duidelijke afscheiding te maken tussen voetgangers- en fietsersgebied. Veel bezoekers, vooral van buiten, hebben niet door dat er ook fietsers door de winkelstraten rijden. Fietsers en voetgangers kunnen na al die jaren nog steeds niet aan elkaar wennen. Aan deze gevaarlijke situaties maken we nu een einde.”

Wilt u meer lezen over verkeer en vervoer in de Haagse regio? Koop dan op donderdag DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van