Buurt eist voetpad op Houtrustweg

Bewoners eisen dat de gemeente een voetpad of stoep aanlegt op de Houtrustweg. “De situatie is levensgevaarlijk.”

Door

Het is ‘te gek voor woorden’. De gemeente is aan ‘het pappen en nathouden’. En: “We worden volstrekt niet serieus genomen.” Het zijn wat noodkreten die worden geslaakt in het atelier van ontwerper Ton Wienbelt, dat zich bevindt in ‘Groot Houtrust’. Dat is één van de twee appartementencomplexen die zo’n negen jaar geleden verrezen aan het begin van de Houtrustweg. Daar hebben zich enige betrokkenen verzameld.

Op die weg richting Scheveningen en Duindorp is iets raars aan de hand. Aan de kant van het verversingskanaal ligt een ministoepje van twee tegels breed. Aan de andere kant prijkt een tweerichtingsfietspad. En verder niets. “Het is dus in feite niet mogelijk om veilig richting kust te lopen en weer terug, laat staan dat te doen met een kinderwagen of gezeten in een rolstoel. De scooters vliegen langs je heen, of toeteren je opzij. Je bent hier als voetganger vogelvrij. Het is wachten op een fataal incident,” zegt bewoner en oud-officier van justitie Rick Noordhoek.

Houtrustweg is onveilig

De bewoners bepleiten hun zaak al jaren bij de gemeente. Ze krijgen nu ook steun van de Wijkverenging De Vogelwijk. “We hebben hier samen met een verkeersplanoloog naar gekeken en die zei: deze situatie is onwenselijk en onveilig,” zegt Fred van der Burg, lid van de verkeerscommissie van de wijkvereniging.

Hij wijst erop dat de Houtrustweg de laatste jaren alleen maar drukker is geworden. In de buurt van het voormalige Norfolkterrein zijn honderden nieuwe woningen gebouwd, het fiets- en scootergebruik groeit en er is ook veel vrachtverkeer richting Scheveningen dat van de Houtrustweg gebruikmaakt.

 

Twee wethouders hebben in het verleden gezegd dat ze er wat aan gaan doen. En dan krijg je dit: ambtelijk drijfzand.
Ton Wienbelt (ontwerper)

 

In juli stuurden de verenigingen van eigenaren van ‘Groot’ en ‘Klein Houtrust’, samen met de wijkvereniging, een brief aan het college van B en W met het officiële verzoek een voetpad aan te leggen. Daarop kwam een antwoord van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO).

Daarin staat onder meer: ‘Lopen op het fietspad is toegestaan en dit wordt voldoende veilig geacht.’ Bovendien kunnen voetgangers ook door de Bosjes van Poot lopen, suggereert DSO. Maar de eigenlijke reden dat er geen voetpad komt, is dat dit te duur is. De kosten ‘zijn geraamd op 230.000 euro en hiervoor is geen budgettaire ruimte beschikbaar’.

In het atelier van Wienbelt zijn ze er nog verontwaardigd over. “Twee wethouders hebben in het verleden gezegd dat ze er wat aan gaan doen. En dan krijg je dit: ambtelijk drijfzand. We worden totaal niet serieus genomen,” fulmineert Jeffrey Bilderbeek, voorzitter van de VvE van Groot Houtrust. En Wienbelt zelf: “We worden weggezet als zeurders.”

Parkeerchaos

Het ontbrekende voetpad is niet het enige probleem. De afgelopen jaren is de parkeerstrook op de Houtrustweg, waar evenmin als in de rest van de wijk een parkeerregeling geldt, een opstelplaats geworden van oude campers, wrakke aanhangwagentjes en morsige caravans. Ook hiertegen is geageerd vanuit de Houtrustflats. “Het was een rotzooi die totaal niet paste bij de uitstraling van dit gebied. Ik weet dat potentiële kopers van apparementen zijn afgehaakt toen ze dit zagen,” zegt Bilderbeek.

 

Er moet wat gebeuren. Ik denk dat we te netjes zijn. We moeten meer van ons laten horen.
Fred van der Burg (lid van de verkeerscommissie van de wijkvereniging)

 

Tegen de parkeerchaos heeft de gemeente overigens wel iets ondernomen. Er zijn borden geplaatst. Lang parkeren voor aanhangers en vrachtwagens mag niet meer, sinds eerder dit jaar. Maar heel duidelijk is de situatie niet en er staan dan ook nog steeds achtergelaten voertuigen. “Dit werkt dus niet,” zegt Rick Noordhoek. “Ik sprak laatst een controleur en die wist ook niet meer wat er nu nog wel en wat er niet meer mag.”

Eén echte oplossing

Volgens Fred van der Burg van de wijkvereniging is er maar één echte oplossing. “Het invoeren van betaald parkeren in dit deel van de Vogelwijk. De hele Vogelwijk betaald parkeren maken ligt moeilijk, omdat in het deel achter de Kwartelllaan weinig overlast wordt ervaren. We hebben een enquête gehouden en daaruit blijkt dat het noordelijk deel van de Vogelwijk intussen wél voorstander is van een parkeerregeling.”

“Kortom,” besluit Bilderbeek, “er moet wat gebeuren. Ik denk dat we te netjes zijn. We moeten meer van ons laten horen.”

Dit artikel uit de krant van 5 december wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Kijk op onze Instagram-pagina voor meer foto’s en video’s. 

Standaardportret
Bekijk meer van