Nieuwe tram naar Binckhorst komt er, ondanks veel kritiek

De gemeenteraden van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg geven groen licht voor een snelle tramlijn door de Binckhorst. Niets staat de nieuwe verbinding nog in de weg. Maar er klinkt veel kritiek.

Door

Er wordt al jaren over gepraat, gediscussieerd en vergaderd: een railverbinding naar de Binckhorst. HTM-directeur Jaap Bierman noemde deze in 2018 al ‘hard nodig’ en een jaar later werd goed openbaar vervoer (ov) naar de Binckhorst de pijler van de toekomstige vervoersplannen van de gemeente. Vorig jaar werd duidelijk dat het voormalige industriegebied geen lightrail maar een ‘gewone’ tram krijgt. En nu is de kogel door de kerk: er is een route voor de nieuwe lijn, die overigens pas rond 2030 daadwerkelijk gaat rijden.

De gemeenteraden van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zijn akkoord met het plan voor een trambaan vanaf station Den Haag Centraal naar de Binckhorst, Voorburg en Rijswijk. De nieuwe tramlijn begint in de Lekstraat (vanaf de bestaande route van lijn 17), passeert de NS-sporen en loopt langs de Binckhorstlaan.

Aan het einde volgt een splitsing: de ene tak gaat via de Maanweg naar het treinstation van Voorburg, de andere loopt via de Prinses Mariannelaan door naar de Geestbrugweg in Rijswijk, om uiteindelijk op de Haagweg aan te sluiten op de sporen van lijn 1. Er is voor deze route gekozen om het gebied waar de meeste woningen gebouwd gaan worden te ontsluiten. Ook heeft deze route de laagste kosten. Het rijk, de metropoolregio en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk betalen de tram samen. Zij maken er in totaal 575 miljoen euro voor vrij.

‘Grote stap’

Het gaat ook om de ontsluiting van een breder gebied: het Central Innovation District (CID). Dat is een term die de gemeente gebruikt voor de zones tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Dit gebied moet beter bereikbaar worden, omdat hier in de toekomst zo’n 30.000 woningen en bedrijven bij komen. Vooral de Binckhorst is op dit moment nog niet goed bereikbaar; hier rijden nu alleen de HTM-buslijnen 26 en 28. De Haagse wethouder Robert van Asten (D66, stedelijke ontwikkeling) spreekt van ‘een grote stap voor de bereikbaarheid van de Binckhorst’. “Deze tramlijn gaat in de hele Haagse regio dagelijks duizenden mensen naar werk of naar huis brengen. Hiermee bouwen we aan de toekomst van de Binckhorst, en daarmee aan die van Den Haag.”

In de verre toekomst zou de lijn moeten worden doorgetrokken naar Zoetermeer. Maar dat is eigenlijk alleen mogelijk met een dure tunnel onder de Vliet door het ruimtegebrek bovengronds en de beschermde tuin van Hofwijck.

Bouwdrift op Binckhorst

Blije gezichten in Den Haag. Maar een groot deel van de nieuwe tramlijn gaat door Rijswijk en Voorburg. Voor de komst van deze tram was een fiat van de randgemeenten dus cruciaal. En daar zit ’m ook de crux. De nieuwe tramlijn is al lang een heet hangijzer in de regio. Veel bewoners uit Rijswijk en Voorburg vinden dat zij de prijs betalen voor de bouwdrift van Den Haag.

Vooral in Voorburg-West (het gebied rond de Prinses Mariannelaan) waar een tak van de nieuwe tram komt te liggen, leven grote zorgen. ‘De voorstellen hebben een rampzalige uitwerking op bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid,’ stellen diverse bewonersorganisaties uit Voorburg en Rijswijk in een ingezonden brief aan de Haagse raad. Zij vrezen dat de nieuwe trambaan ten koste gaat van de ruimte voor de auto, waardoor de verkeersdrukte en chaos zullen toenemen. Vorige maand waren er meerdere demonstraties in Voorburg.

Ook zijn inwoners bang voor minder groen, geluidsoverlast en trillingen. Omwonenden van de Geestbrugweg vrezen de verkeersdrukte, als daar (weer) een tram gaat rijden. De bewonersorganisaties willen dat de splitsing richting enerzijds Voorburg en anderzijds Rijswijk en Delft wordt geschrapt. Ook stellen zij voor om eerst een snelbus aan te leggen en op termijn een ondergrondse tramlijn tussen Den Haag en Voorburg aan te leggen.

Volgende fase

Verkeerswethouder Jeffrey Keus (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is zich ‘bewust’ van de zorgen onder bewoners. “Maar er is een motie aangenomen die onder andere oproept tot nieuwe verkeersonderzoeken, aandacht voor groen en leefbaarheid en zorgen voor een goede inpassing van de tram. We gaan nu de plannen verder uitwerken. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Dan komen we ook toe aan veel van de genoemde zorgen die onze inwoners hebben.”

Dit betekent concreet dat de gemeenten de komende jaren gaan onderzoeken hoe de tram exact ingepast wordt en wat de invloed is op de woningen langs de route. Er wordt onder meer gekeken naar de invloed van trillingen en geluid. Dit moet uiteindelijk resulteren in een ‘voorontwerp’, een plan waarover begin 2026 beslist gaat worden in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Als dat plan door de gemeenteraden is, zal het overigens nog zo’n vijf jaar duren voordat de tram daadwerkelijk gaat rijden.

Meer Haagse verhalen? Koop de papieren editie van Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement. U ontvangt de krant dan tien weken voor slechts 10 euro.

 

Standaardportret
Bekijk meer van