Lust of last? Den Haag legt deelscooter langs de meetlat

Irritaties over de deelscooter stapelen zich op. Toch blijft de gemeente geloven in het vervoersmiddel. Met de zomerdrukte in aantocht staan de gemoederen op scherp.

Door

De elektrische deelscooter is bijna niet meer weg te denken uit het Haagse straatbeeld, tot groot ongenoegen van sommige Hagenaars. Al sinds de eerste pilot in 2019 kunnen de bontgekleurde scootertjes rekenen op gemengde reacties. Nu de zomer voor de deur staat, laait de discussie over het geliefde én gehate vervoermiddel weer op. Tegen deze verhitte achtergrond is de gemeente bezig met een evaluatie van het deelscooterbeleid. Na de zomer wordt die aan de raad gepresenteerd.

Den Haag telt inmiddels drie aanbieders van elektronisch deelvervoer: Felyx, Check en GO Sharing. In totaal rijden er zo’n 1300 e-scooters rond, deze zomer komen daar nog 350 stuks bij. Een deel daarvan zal bovendien van een nieuwe aanbieder komen, Fly Sharing. Een verdere groei van de vloot is niet uitgesloten, en met het aanbod groeit ook het aantal klachten. Een woordvoerder van wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) laat weten dat de drie scooterbedrijven in het laatste kwartaal van 2020 gezamenlijk 673 klachten ontvingen. Vooral foutgeparkeerde voertuigen leiden tot ergernis, alsmede de hoge concentratie van scooters op hotspots in de stad.

Te ver gegaan

Marius Kolff, lid van de werkgroep Leefbaarheid en Verkeer van bewonersorganisatie De Groene Eland in het Zeeheldenkwartier, is het zat. “De gemeente is veel te ver gegaan met het toestaan van het gebruik van de openbare ruimte door commerciële partijen. Overal om mij heen in de buurt hoor ik mensen erover klagen. Mooie regels zijn er wel, maar gehandhaafd wordt er niet.”

 

Het is vooral schrijnend wanneer mensen met een kinderwagen of een rolstoel een stoep niet meer kunnen gebruiken.
Jeroen Oosterwal (Bewonersvereniging Bewoners Rond het Plein)

 

Ook op sociale media zijn veel verbolgen burgers te vinden. Zo legt twitteraar Parkfelyx de aanbieders en verschillende gemeenteraadsleden al een jaar het vuur na aan de schenen door honderden foto’s van foutgeparkeerde deelscooters te tweeten.

Overlast deelscooter

De scooterbedrijven zeggen hun best te doen om overlast te voorkomen. Gebruikers krijgen gedetailleerde parkeerinstructies en kunnen bij overtredingen beboet worden. Daarnaast worden scooters die fout of te lang geparkeerd staan binnen 24 uur verplaatst door het betreffende bedrijf. Voor omwonenden is dit echter vaak mosterd na de maaltijd; de overlast is dan al geleden.

Jeroen Oosterwal, voorzitter van bewonersvereniging Bewoners Rond het Plein, herkent de problemen. “Hoewel de aanbieders over het algemeen goed bereikbaar zijn en de meeste klachten snel afhandelen, blijft de deelscooter een belasting voor de publieke ruimte. Zeker als het aanbod blijft groeien. Het is vooral schrijnend wanneer mensen met een kinderwagen of een rolstoel een stoep niet meer kunnen gebruiken.” Behalve foutgeparkeerde scooters zijn er meer structurele problemen, zegt Oosterwal. “Om overlast in het centrum aan te pakken, vallen delen van het Hofkwartier nu buiten het servicegebied. Hierdoor vormen zich grote clusters aan de grenzen. Op bijvoorbeeld de Herengracht loopt het de spuigaten uit.”

Leyweg

Dit speelt niet alleen in het centrum. Eerder was er soortgelijke overlast aan het einde van het servicegebied van GO Sharing nabij de Leyweg, en ook rondom NS-stations staan vaak hinderlijke hoeveelheden deelscooters.

 

Als blijkt dat de deelscooters te vaak stilstaan, kan de gemeente de aanbieder opdragen het aantal scooters op straat te verminderen.
Woordvoerder wethouder Robert van Asten

 

Zowel Kolff als Oosterwal pleit voor het inrichten van vaste parkeerplaatsen. Wat de gemeente betreft, ligt de oplossing in een ‘hybride systeem’. “‘Free-floating’ waar het kan en ‘station-based’ als de druk op de openbare ruimte te groot wordt,” aldus de woordvoerder van de wethouder. In gewoon Nederlands: waar het niet tot al te grote overlast leidt, mogen gebruikers hun e-scooter nog parkeren waar ze willen. Op buitengewoon drukke plekken zullen vaste parkeerplaatsen worden aangewezen.

In Scheveningen, waar de overlast de afgelopen zomers groot was, zijn al plekken voor zo’n 350 tot 400 deelvoertuigen gerealiseerd. Hiervoor moest wel parkeerruimte voor auto’s wijken. Het college van B en W onderzoekt waar deze ingreep nog meer verlichting zou kunnen bieden. Het centrum, Kijkduin en de omgeving van NS-stations komen het eerst in aanmerking.

Kleine winst

Wethouder Van Asten werkt intensief samen met aanbieders om de deelscooter tot een succes te maken. Ondertussen rijst de vraag wat het vervoermiddel ons nou precies brengen. Het CDA refereert in schriftelijke vragen aan de wethouder aan een evaluatie van de gemeente Groningen, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de deelscootergebruikers het vervoersmiddel gebruikt om de fiets te vervangen.

Voor de auto ligt dit percentage lager, op 18 procent. In veel gevallen wordt dus niet de auto, maar juist de fiets ingewisseld voor de deelscooter. Wat er wordt gewonnen aan duurzaamheid en parkeerdrukvermindering is dus mogelijk betrekkelijk klein. Het CDA vraagt zich, samen met Kolff en Oosterwal, af welk probleem de deelscooters dan eigenlijk oplossen.

Evaluatie

Of de voordelen opwegen tegen de nadelen, moet na de zomer blijken als het evaluatierapport wordt gepresenteerd. Vooralsnog lijkt het onwaarschijnlijk dat de gemeente de deelscooter serieus aan banden gaat leggen. “De gemeente is bezig met een mobiliteitstransitie. Deelvervoer is daar een onderdeel van en zal een groot onderdeel worden in de toekomst, waarin de auto een minder grote rol gaat spelen,” stelt de woordvoerder van Van Asten. Toch wordt de mogelijkheid dat een negatieve evaluatie van de deelscooter tot inperking zal leiden niet uitgesloten.

De woordvoerder: “Als blijkt dat de deelscooters te vaak stilstaan, kan de gemeente de aanbieder opdragen het aantal scooters op straat te verminderen. Ook kan besloten worden tot het instellen van een vergunningenplafond of een limiet aan het totaal aantal voertuigen in de stad.”

Onze redactie biedt u dit artikel van redacteur Jesse Kuiper uit de papieren krant van 13 mei 2021 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Overweeg een (proef)abonnement op Den Haag Centraal. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro. Voor 90 euro per jaar kunt u DHC ook digitaal lezen.

Standaardportret
Bekijk meer van