Verdwijnen lijn 18 open wond in Clingendael

Nog iedere dag ondervinden bewoners bij Clingendael hinder van het opheffen van buslijn 18, stellen wijk- en reizigersverenigingen. Zij blijven strijden voor een goed alternatief.

Door

Halverwege de Laan van Clingendael hangt aan een lantaarnpaal een klein bordje. ‘Chauffeurs, motor uitzetten!’, staat in zwarte letters tegen een wat verbleekte oranje achtergrond. Het is de enige tastbare erfenis van lijn 18 in het wijkje Uilennest, grenzend aan landgoed Clingendael. Hoewel bushokjes en haltepalen in dit deel van het Benoordenhout zijn verdwenen, is de discussie over de in december 2018 vanwege matige bezettingscijfers opgeheven lijn allerminst verstomd.

In tegendeel. De wijkvereniging Benoordenhout roept de gemeentelijke ombudsman op om het stadsbestuur, de HTM en de Metropoolregio (opdrachtgever van het ov in de regio) op de vingers te tikken over het uitblijven van een goed alternatief. ‘Wij zijn ten einde raad,’ staat er onder meer in de brief. En: ‘Nog iedere dag ondervinden wijkbewoners hinder van het opheffen van lijn 18.’

Elisabet Molenaar van de wijkvereniging, legt uit: “Na ruim tweeënhalf jaar is er geen oplossing. Het gebied rond Clingendael zit nog steeds zonder rechtstreekse ov-verbinding met het centrum. Wij hopen dat wij nu eens een eerlijk gesprek over de ov-problematiek met de HTM en gemeente kunnen voeren, dat ze ons probleem erkennen.” Ook Arnold van der Heijden, voorzitter van de Haagse tak van reizigersvereniging Rover, is ontstemd over de situatie. “Het ov in Uilennest is onvoldoende. Daar moet nodig iets aan gebeuren.”

Stille dood

Even leek een oplossing in de maak toen de raad medio vorig jaar instemde met een proef om lijn 20 tussen het Centraal Station en Duinzigt via flexibele routes te laten rijden, dus langs de Van Hoytemastraat en omgeving. Dit experiment had in het najaar plaats. Tussen oktober en januari werd het aantal bussen dat gebruikmaakte van de reguliere route van lijn 20 gehalveerd. De andere helft maakte (als lijn 30) gebruik van een alternatief traject: via de Wassenaarseweg en de Van Alkemadelaan. De bussen reden de routes om en om.

 

De pilot met lijn 30 is uitgevoerd op zodanige wijze dat mislukken voorspelbaar was.
Elisabet Molenaar (wijkvereniging Benoordenhout)

 

Hoewel eerder is aangegeven dat de pilot in februari geëvalueerd zou worden, geeft de gemeente nu aan dat ‘er nog geen conclusies zijn’. Toch lijkt lijn 30 een stille dood te sterven, zo vreest de wijkvereniging. Molenaar: “De pilot is uitgevoerd op zodanige wijze, met halve frequenties en midden in een lockdown, dat mislukken voorspelbaar was.”

Volgens Van der Heijden schuilt een oplossing in ‘maatwerk’. “Bijvoorbeeld een ‘vlinderbus’, dus een busje op afroep. Dit busje, voor acht of twaalf personen, hoeft dan niet met vaste frequenties te rijden. Zeker in de daluren is dat niet per se nodig. Wat ik wel belangrijk vind, is dat het maatwerk door een professionele vervoerder wordt uitgevoerd. Je kunt dat niet aan vrijwilligers overlaten. Het gaat erom dat mensen rond Clingendael een betrouwbare ov-verbinding met de binnenstad krijgen. Ik vind een experiment zeker de moeite waard.”

Lijn 29 alternatief voor lijn 18?

Vervoersdeskundige Ronald van Onselen van het platform Beter Openbaar Vervoer Haaglanden oppert nóg een alternatief. “Ik hoop dat de HTM en de Metropoolregio werk maken van de uitbreiding van lijn 29. Deze spitsbus rijdt ’s ochtends alleen naar het Internationaal Strafhof en ’s middags alleen naar Rijswijk, over de Wassenaarseweg via het centrum. Als je deze bus van zeven tot zeven laat rijden, kun je het gebied rond de Van Hoytemastraat beter bedienen.” Elisabet Molenaar van de wijkvereniging, stelt dat lijn 29 in de huidige vorm ‘geen alternatief is voor lijn 18.’ “Deze spitsbus is alleen voor forenzen interessant, niet voor wijkbewoners.”

 

Zo beroerd scoorde lijn 18 niet.
Ronald van Onselen (platform Beter Openbaar Vervoer Haaglanden)

 

De wijkvereniging benadrukt dat zij ‘echt niet per se wil dat lijn 18 terugkomt’, maar het wel ‘een eerlijk gesprek over de opheffing van deze bus en een passende oplossing voor de wijkgenoten wil’. “Zij staan al meer dan twee jaar in de kou,” baalt Molenaar.

Nieuwe woningen

Ronald van Onselen onderbouwt dat het opnieuw inzetten van lijn 18 ‘ook niet onlogisch is’. Hij legt uit: “Zo beroerd scoorde de lijn niet. De halte Laan van Clingendael kende in 2005 bijna 450 instappers. Dat is weliswaar zestien jaar geleden, maar sindsdien is er weinig veranderd.” Rover-voorzitter Van der Heijden denkt dat de vervoersvraag rond Clingendael de komende jaren alleen maar zal toenemen.

“Er komen veel nieuwe woningen in dat gebied, in de oude Julianakazerne aan de Therèse Schwartzestraat en het ANWB-hoofdkantoor aan de Wassenaarseweg. Dat is een goede aanleiding om meer ov in de buurt aan te bieden. Kijk, de HTM heeft lijn 18 in december 2018 opgeheven vanwege slechte cijfers (in Clingendael stapt gemiddeld minder dan één reiziger per bus in, zo meldde het vervoersbedrijf destijds aan deze krant, red.). Maar dat was op basis van gemiddelde cijfers. Die vertekenen een beetje omdat inderdaad in de avonduren er weinig mensen in lijn 18 zaten. Maar overdag was het zo slecht niet. En nu er alleen maar woningen in de buurt bij komen, vind ik echt dat de ov-situatie verbeterd moet worden.”

De redactie van Den Haag Centraal biedt u dit verhaal uit de krant van 29 april 2021 gratis aan. Meer lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van