Ultieme poging om bomen Mient te redden

In een uiterste poging de kap van 158 bomen op de Mient tegen te houden, stapten buurtbewoners naar de rechter. Intussen neemt het ongemak in de gemeenteraad toe.

Door

Vrijdagmorgen meldde een delegatie van de actiegroep Eerlijk Plan Mient zich bij het Paleis van Justitie. Daar diende een spoedprocedure tegen de kapvergunning die de gemeente zichzelf heeft verleend. In het kader van de vervanging van riolering en wegdek en het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen zouden 158 bomen moeten worden gekapt. Maar er loopt tegen dat plan als geheel nog een procedure van de buurt bij de bestuursrechter. Omdat de gemeente die niet wil afwachten, zag Eerlijk Plan Mient zich genoodzaakt een schorsing van de kapvergunning aan te vragen. De uitspraak volgt op woensdag 6 oktober.

De actiegroep, die zich gesteund weet door bijna 2.600 ondertekenaars van een petitie, bestrijdt de noodzaak van het verwijderen van de bomen. Bovendien trekt zij de toegezegde ‘compensatie’ van het groen in twijfel. “Op het groenste deel van de Mient verdwijnen 141 bomen en komen er slechts 63 voor terug,” aldus een woordvoerder. Dat er ook nieuwe bomen langs de korfbalvelden komen, ziet de actiegroep niet als echte compensatie. Verder bestrijdt zij dat het noodzakelijk is bomen te kappen voor de vervanging van het riool, want dat is ook niet gebeurd op het stuk Mient tussen de Kamperfoeliestraat en de Laan van Eik en Duinen. Bovendien komt het nieuwe riool onder het fietspad te liggen en niet onder de bomen.

‘Extra parkeren hier niet nodig’

Ook de noodzaak van nieuwe parkeerplaatsen is er op deze plek niet, betoogt de actiegroep. Uit eigen onderzoek blijkt dat de huidige plaatsen hier al niet druk worden gebruikt; wijkbewoners vinden ze te ver weg en sociaal gezien te onveilig. De actiegroep heeft met behulp van deskundigen een eigen herinrichtingsplan gemaakt, waarvan zij zegt dat het ‘groener en veiliger’ is dan wat de gemeente voorstelt.

Een jurist van de gemeente hield voor de rechter vol dat de gekozen aanpak wel noodzakelijk is. Tevens zou de planning van de grote herinrichtingen spaak lopen, als nu nog niet kan worden begonnen op de Mient. En ook voerde zij aan dat de gemeenteraad het plan heeft goedgekeurd. Dat gebeurde op 3 juni 2020, ondanks felle oppositie van de Haagse Stadspartij (HSP) en de Partij voor de Dieren (PvdD), maar ook van collegepartij GroenLinks.

Intussen neemt het ongemak in de gemeenteraad toe. Donderdagavond (30 september) stelde de oppositie vragen over het Mient-dossier aan de orde, die waren gerezen ná de raadsbehandeling. Die gaan onder meer over de telkens wisselende aantallen bomen en parkeerplaatsen in de gemeentelijke plannen en over het gebrek aan inspraak. Opvallend is ook dat bij de in het raadsvoorstel genoemde ‘stakeholders’, waarmee de gemeente zegt te hebben overlegd, Eerlijk Plan Mient en de Bomenstichting Den Haag niet worden genoemd. Dat zijn nu juist de twee partijen die de plannen categorisch afwijzen.

Wethouder geeft geen krimp

Maar wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) gaf donderdagavond geen krimp. Er moet nu worden doorgepakt met de Mient, vindt hij. Het gaat vooral om de rioolvervanging, die niet langer kan wachten, zei hij. Als uiteindelijk blijkt dat de parkeerplaatsen toch niet nodig zijn, worden deze ‘teruggegeven aan de natuur’. “Dat lijkt mij de omgekeerde wereld,” schamperde GroenLinkser Maarten de Vuyst daarop. In de commissie ontstond nog grote ergernis over het optreden van VVD’ster Det Regts. Zij betoogde dat het hele debat niet diende te worden gehouden, omdat de zaak ‘onder de rechter’ was. Geïrriteerd stelde Joris Wijsmuller (HSP) dat de raad te allen tijde een wethouder ter verantwoording kan roepen, wat voor andere procedures er ook lopen. Wijsmuller en Robert Barker (PvdD) kwamen ook nog met een algemeen bezwaar. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat alleen bomen worden gekapt als het echt niet anders kan. Daarvan is hier volgens hen geen sprake. Barker: “Leg de kettingzaag maar in de schuur!”

 

Standaardportret
Bekijk meer van