Deel bewoners wil Mient toch anders

Een groep bewoners en omwonenden verzet zich tegen de herinrichting van de Mient en in het bijzonder ook tegen het kappen van bomen.

Door

Bovendien zou het parkeerprobleem door het gemeentelijke plan helemaal niet worden opgelost. “Er komt meer steen en asfalt en minder groen op de Mient. Ook wordt het parkeerprobleem van de Vruchtenbuurt niet serieus aangepakt. Bewoners worden misleid met sommen over niet bestaande extra bomen en aannames over parkeergedrag die niet kloppen,”  zegt buurtbewoner Bram Vreven. Hij heeft een ‘beleidsevaluatie’ gemaakt van de gemeentelijke voorstellen en de besluitvorming.

Een van de hoofdzaken in het plan van de gemeente, dat al door de gemeenteraad is vastgesteld, is dat er zeventig parkeerplaatsen bijkomen ter hoogte van de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Mede daarom moeten veel bomen weg, maar er komen ook nieuwe exemplaren voor terug.

Parkeerplaatsen te ver weg

Maar dit heeft volgens Vreven allemaal geen zin. “Die parkeerplaatsen zullen in de toekomst juist permanent leeg blijven staan. Nu al staan er ter hoogte van het kerkhof dagelijks tientallen plekken leeg.” Vreven stelt dat deze plekken te ver van de woonstraten afliggen, terwijl juist op het drukke stuk van de Mient, in de buurt van de Appelstraat, plaatsen sneuvelen. De nieuwe of nieuw vormgegeven parkeerplaatsen leiden ook tot onnodige kap van bomen, vinden Vreven, maar ook de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren, die zich tegen de bomenkap keerden.

Opmerkelijk aan het nieuwe verzet is dat er volgens de gemeente juist eindeloos met de buurt is overlegd. In het verleden lagen er hele andere plannen, bijvoorbeeld het weghalen van het tweerichtingsfietspad. Daar waren velen tegen en dat leidde tot een andere aanpak. Toch ging het volgens Vreven mis. “De bewoners zijn misleid met een groenere voorstelling van zaken dan die  in werkelijkheid is. Inspraak en consultatie bleken in de praktijk een wassen neus.”

Raad heeft al besloten

Vreven en de zijnen zeggen voor een opknapbeurt van de Mient te zijn. Maar het moet wel anders. Ze beraden zich op het vormen van een ‘collectief’ en zijn een petitie begonnen. Ze hopen dat wethouder Robert van Asten de plannen alsnog wijzigt. De kans dat dat gebeurt is klein. De gemeenteraad heeft de protesten gehoord en besliste op 3 juni anders. Wijzigingsvoorstellen en moties haalden het niet. Volgens Van Asten is het hoog tijd de Mient nu op te knappen en daarbij het riool te vervangen. Volgens hem worden de nieuwe parkeerplaatsen aantrekkelijker vormgegeven dan de rommelige oude en zullen ze daarom wel worden gebruikt.

’30 kilometer per uur graag’

Na de herinrichting, die volgend jaar wordt uitgevoerd, gaat op een deel van de Mient de maximum snelheid terug naar 30 kilometer per uur. Een andere groep kritische bewoners heeft daar moeit mee en wil dat de verlaagde snelheid gaat gelden op de hele Mient. Volgens deze bewoners wordt ‘de straat vaak gebruikt als sluiproute en misbruikt als racebaan’. Woensdag is een door 550 mensen ondertekende petitie aangeboden aan Van Asten.

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van