Schoolschrijver Manon Sikkel aan de slag op Startpunt

Kinderboekenschrijver Manon Sikkel is voor een half jaar ‘Schoolschrijver’ op de Openbare Basisschool Het Startpunt in de Schilderswijk. Ze moet kinderen aan het lezen en schrijven zien te krijgen.

Door

Manon Sikkel, die ook Kinderboekenambassadeur is, leidt op de school activiteiten om lezen, schrijven en vertellen te bevorderen. Maandagmorgen werd ze op de school officieel ingehuldigd als Schoolschrijver door Schoolschrijver-ambassadeur Abdelkader Benali en wethouder Robert van Asten (D66, cultuur). Het was het begin van een landelijke campagne. Er gaan deze week in totaal 42 Schoolschrijvers aan het werk.

Schoolschrijver stimuleert leesplezier

In het halfjaarprogramma verbindt een Schoolschrijver zich een half schooljaar aan een school en stimuleert het leesplezier en de schrijfvaardigheid van kinderen. De organiserende stichting ontwikkelde dit programma speciaal voor basisscholen waar veel leerlingen een taalachterstand hebben. Leerlingen uit de groepen 4 en 5 van Het Startpunt vroegen Manon Sikkel het hemd van het lijf tijdens de officiële inhuldiging. Ze vertelde over haar leven als schrijver en over waarom lezen en schrijven zo belangrijk zijn.

Lees- en schrijfvaardigheid nemen af

Stichting De Schoolschrijver is tien jaar geleden opgericht met als missie dat ieder kind een ‘taalsterke’ toekomst verdient. Onderzoek toont aan dat de programma’s het lees- en schrijfonderwijs versterken. Meer dan negentig procent van de kinderen beveelt De Schoolschrijver aan andere kinderen aan. Pas de laatste jaren neemt de aandacht toe voor het dalende lees- en schrijfniveau van kinderen. Recente cijfers laten zien dat een op de vijf jongeren ‘laaggeletterd’ dreigt te raken. Dat betekent dat zij zich onvoldoende in de Nederlandse taal kunnen redden. Een op de drie Nederlandse tienjarigen vindt lezen niet leuk.

 

Standaardportret
Bekijk meer van