Nalatenschap Hans Faverey naar Literatuurmuseum

Het Literatuurmuseum in Den Haag heeft de literaire nalatenschap van de dichter Hans Faverey verworven. Faverey  (1933-1990) geldt als een van de belangrijkste dichters van de tweede helft van de twintigste eeuw.

Door

Het Literatuurmuseum heeft de literaire nalatenschap van de dichter Hans Faverey verworven. Deze verzameling bestaat uit duizenden manuscripten en typoscripten van Feverey´s gedichten. Hij was gewend veel versies te schrijven (of vooral te typen), voordat hij een gedicht persklaar vond.

Naast talloze versies van zijn gepubliceerde poëzie bevinden zich in de nalatenschap  ook veel onvoltooide gedichten. Die geven volgens het museum ´een intrigerend inzicht in zijn werkwijze´.

Verder bevat de verworven collectie foto’s, verslagen van een reis naar Suriname en tientallen boeken met opdrachten van tijdgenoten. Bovendien zitten er uitgebreide briefwisselingen bij  met bevriende dichters, zoals Gerrit Kouwenaar, K. Schippers, Bernlef en Remco Campert. Bijzonder zijn de liefdesbrieven die Faverey en zijn echtgenote Lela Zečković elkaar schreven. Zečković, die begin dit jaar overleed, verwierf zelf in Nederland enige bekendheid als dichter en werd in kleine kring bewonderd. Haar nalatenschap maakt ook deel uit van de collectie.

Hans Faverey (Collectie Literatuurmuseum)

Het oeuvre van Hans Faverey luidde een nieuwe richting in de poëzie in. Na de uitbundige poëzie van de Vijftigers, richtte hij alle aandacht op de kracht van de taal zelf. Met deze aanwinst heeft het Literatuurmuseum een rijke bron voor poëzie-onderzoek van de twintigste eeuw in huis gekregen.

Duizenden manuscripten in Literatuurmuseum

Favereys nalatenschap bestaat uit duizenden manuscripten en typoscripten van zijn gedichten. Hij was gewend veel versies te schrijven (of vooral te typen), voordat hij een gedicht klaar vond voor publicatie. Naast talloze versies van zijn gepubliceerde poëzie zijn er ook veel onvoltooide gedichten in de nalatenschap, die een intrigerend inzicht geven in zijn werkwijze.

Verder bevat de aanwinst foto’s, verslagen van een reis naar Suriname, tientallen boeken met opdrachten van tijdgenoten en uitgebreide correspondenties met bevriende dichters, zoals Gerrit Kouwenaar, K. Schippers, Bernlef en Remco Campert. Bijzonder zijn de liefdesbrieven die Faverey en zijn echtgenote Lela Zečković uitwisselden.

Zečković, die begin dit jaar overleed, had zelf in Nederland enige naam als dichter gemaakt en werd in kleine kring bewonderd. Haar nalatenschap maakt ook deel uit van de collectie.

Standaardportret
Bekijk meer van