Rechter keurt omstreden warmteleiding goed, alle bezwaren ongegrond

De Gasunie mag de omstreden warmtetransportleiding van Vlaardingen naar Den Haag aanleggen. Alle Haagse bezwaren zijn ongegrond, oordeelt de Raad van State.

Door

De gemeente, Den Haag Fossielvrij, de Bomenstichting en enkele andere Haagse partijen waren bij de bestuursrechter in beroep gegaan tegen de aanleg van de warmteleiding, die anderhalf jaar geleden werd goedgekeurd door de provincie.

Warmtelinq, zoals het Gasunie-project heet, gaat restwarmte van de Rotterdamse havenindustrie vervoeren naar zes Zuid-Hollandse gemeenten, met Den Haag als eindstation. Hierdoor zouden zo’n 120.000 woningen van het gas af kunnen. Volgens tegenstanders gaat het om niet-duurzame warmte (want afkomstig van de fossiele industrie), waarmee lokale energieprojecten de nek om wordt gedraaid.

De Raad van State gaf de bezwaarmakers woensdag op geen enkel punt gelijk. Dat er in Den Haag geen draagvlak voor de pijpleiding is, maakt volgens de rechter niet uit. ‘Bij projecten zoals deze moet een afweging worden gemaakt tussen het provinciale belang van een regionale energievoorziening en andere belangen, zoals die van de gemeente Den Haag en haar inwoners.’ Over de vraag of dit de beste politieke beslissing is, kan de rechter niet oordelen.

Dwarsbomen

Volgens tegenstanders zit Warmtelinq lokale projecten voor hernieuwbare energie in de weg. De zwaar gesubsidieerde leiding zou Haagse initiatieven uit de markt drukken of letterlijk dwarsbomen, omdat er geen ruimte meer is. Dit laatste speelt bij de Energiecentrale, waar een overdrachtsstation komt voor Warmtelinq én waar de gemeente wil boren naar geothermie. De rechter volgt echter de argumentatie van de provincie dat het een het ander niet uitsluit.

Evenmin vormen de zorgen van de Bomenstichting reden om het project af te blazen. De stichting vreest dat bomen schade zullen ondervinden van bodemopwarming, maar dat is volgens de rechter niet aan de orde.

 

Aan de inhoudelijke bezwaren hebben de rechters zich niet gewaagd
Louis Kanneworff, bezwaarmaker

 

“Het is een tegenvaller, maar het zat er wel een beetje aan te komen,” zegt Louis Kanneworff van Stichting Gemeentelijke Energiebelangen. “Op de zitting bleek al dat de Raad van State maar een heel nauw kader heeft om het plan te toetsen. Aan de inhoudelijke bezwaren hebben de rechters zich eigenlijk niet gewaagd.” Kanneworff heeft nog hoop dat het plan sneuvelt. Hij ziet staatssteun en stikstof als potentiële valkuilen, al is er volgens de provincie geen stikstofvergunning nodig voor de aanleg.

Ook bezwaarmaker Gerd-Jan Otten van het Haagse verduurzamingsbedrijf CMAG geeft niet op. “De Raad van State verwijst naar de politiek, dus hebben wij de minister aangeschreven,” zegt hij. Daarin verzoekt een collectief van Haagse en Leidse organisaties Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie) de subsidies aan Warmtelinq in te trekken. Ook wil Otten aankloppen bij de Europese Unie. De provincie stelt dat de restwarmte uit Rotterdam volgens Europese richtlijnen duurzaam is, maar hij betwijfelt die lezing.

Eneco

Vanuit de Rotterdamse haven zal het transportnet kokendheet water vervoeren naar Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag. De ondergrondse leiding komt de stad binnen bij Moerwijk, waarna die via Transvaal aankomt in de Energiecentrale in het Regentessekwartier. Van daaruit zal Eneco, vooralsnog de enige afnemer, de warmte via lokale netten aan huis brengen.

In de andere gemeenten zijn de werkzaamheden reeds begonnen. Alleen in Den Haag mocht geen schop in de grond totdat de Raad van State uitspraak had gedaan. ‘De uitvoering op het grondgebied van de gemeente Den Haag kan nu voortvarend ter hand worden genomen,’ schrijft de provincie in een persbericht.

Meer Haags nieuws? Koop de papieren editie van Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement. U ontvangt de krant dan tien weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van