Raadsel in Huijgenspark: honderden spreeuwen dood

In het Huijgenspark zijn de afgelopen weken zo’n driehonderd spreeuwen op mysterieuze wijze om het leven gekomen. Laboratoriumonderzoek moet uitwijzen wat de omvangrijke vogelsterfte in de Stationsbuurt veroorzaakt.

Door

Een gepensioneerde buurtbewoner passeert de stoffelijke resten van een spreeuw op het trottoir naast het Huijgenspark. “Zonde, hè?”, zegt hij met een hondenriem in de hand. De man doelt niet zozeer op dit ene dode vogeltje, maar op de plastic tassen vol spreeuwen die de Dierenambulance de afgelopen week verzamelde in het park.

Dag na dag werden de vogellijkjes aangetroffen in het gras onder de grote kastanjebomen. “Het park is een overnachtingsplek voor duizenden spreeuwen,” vertelt Pieter van Klaveren van vogelopvang De Wulp, waar de gestorven spreeuwen naartoe worden gebracht. “Inmiddels zijn om en nabij de driehonderd spreeuwen dood gevonden, allemaal in het Huijgenspark.”

De vogelopvang staat voor een raadsel, net als de onderzoeksinstanties die door de gemeente volgens protocol zijn ingeschakeld. “Specialisten hebben sectie gedaan op de vogels en weefselmonsters verzameld, die naar diverse laboratoria zijn gestuurd,” aldus Van Klaveren. “Het waren gezonde vogels.” De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft al kunnen uitsluiten dat het westnijlvirus, een ziekte die wel vaker trekvogels treft, de oorzaak is.

Spreeuwen met een lege maag

“Wij denken helemaal niet aan een virus,” zegt Van Klaveren. Hij heeft een andere hypothese. “De vogels foerageren in kleinere groepjes. Mogelijk is er iets mis op een van die foerageerplekken.” Ook aan die theorie zitten mitsen en maren, weet hij. Zo betreft het in alle gevallen, op twee houtduiven na, spreeuwen. “Toen er twee jaar geleden sprake was van doelbewuste vergiftiging, gingen allemaal verschillende soorten vogels dood.” Bovendien hadden de spreeuwen lege magen, al kan dit ook duiden op braken als gevolg van vergiftiging.

 

Eén spreeuw is levend bij ons binnengebracht, maar die was toch binnen een halfuur dood.
Pieter van Klaveren (vogelopvang De Wulp)

 

“Mijn eerste gedachte is dat de vogels besmet water hebben gedronken,” zegt een medewerker van de Dierenambulance. Vorig jaar werden bij de Haagse Hogeschool tientallen kauwen dood gevonden, die waarschijnlijk verontreinigd water uit een bouwput hadden gedronken.

Aan de rand van het Huijgenspark vinden momenteel ook werkzaamheden plaats. “Maar het blijft giswerk,” benadrukt de medewerker. Ook de Rotterdamse ecoloog en spreeuwenkenner André de Baerdemaeker heeft geen uitleg paraat. “Het gebeurt wel vaker dat in een groot gebied vogels massaal sterven, maar nu overkomt het één vogelsoort op één locatie.”

Complotdenkers

Het uitblijven van een verklaring voor de sterftegolf voedt speculatie. Meerdere websites met een hoog complotdenkersgehalte menen dat een experiment met 5G (het nieuwe netwerk voor mobiel internet) de boosdoener is. Gevaarlijke straling, luidt de verklaring.

Maar in de buurt van de Hoefkade staat geen testopstelling met 5G-antennes, laat het Agentschap Telecom desgevraagd weten. “Het lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk dat 5G dit kan veroorzaken,” zegt bovendien Eric van Rongen, voorzitter van de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP).

De gemeente heeft uit voorzorg een tijdelijk uitlaatverbod ingesteld, al treken hondeneigenaren zich daar weinig van aan in het Huijgenspark. De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de kwestie, onder meer of het klopt dat de gemeente klachten heeft ontvangen over spreeuwenoverlast in de Stationsbuurt.

In de tussentijd laat de uitkomst van het laboratoriumonderzoek nog een of twee weken op zich wachten. Dat geen van de vogels de mysterieuze kwaal heeft overleefd, maakt het bloedonderzoek er niet makkelijker op. Van Klaveren: “Eén spreeuw is levend bij ons binnengebracht, maar die was toch binnen een halfuur dood.”

Standaardportret
Bekijk meer van