Gemeente telt meeuwen in strijd tegen overlast

De gemeente heeft het bedrijf Buijs Eco Consult opdracht gegeven de meeuwenstand in de stad te inventariseren en na te gaan waar ze zich ophouden. Dit om de kennis over de meeuwen te vergroten en ze beter te kunnen bestrijden.

Door

Meeuwen, hoe mooi ook, zorgen in sommige wijken voor veel overlast en ergernis. Ze pikken vuilniszakken kapot en verspreiden de inhoud overal.

Inventarisatie door Buijs Eco Consult maakt deel uit van een driejarig onderzoek (kosten: 30.000 euro), waartoe nu de eerste aanzet wordt gegeven. Het gespecialiseerde bedrijf heeft de Haagse Vogelbescherming gevraagd om bij de voorgenomen tellingen te assisteren. De eerste telling stond gepland voor zaterdag 24 maart. In de loop van het jaar volgen er nog drie.

De tellers wordt gevraagd de plaats waar de meeuwen gezien worden te noteren. Ook moeten ze de aantallen registreren en eventuele kleurringen aflezen. Daarmee kunnen de herkomst en de mobiliteit van de meeuwen worden vastgesteld. Om de locaties van de nesten vast te leggen, zal gebruikgemaakt worden van luchtfoto’s.

De gemeente, met wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte) als verantwoordelijke, stelt in de wijken waar overlast is al jaren gratis gele vuilniszakken beschikbaar. De kleur geel zou de meeuwen afschrikken en mocht dit niet afdoende zijn, dan krijgen ze te maken met steviger materiaal waardoor ze de zakken minder gemakkelijk open kunnen pikken.

Soorten meeuwen

Alle soorten meeuwen zijn in de wet beschermd, waardoor ze niet afgeschoten of gevangen mogen worden. Het is wel toegestaan ze te bestrijden. Dit kan door bijvoorbeeld hun nesten te verstoren of hun eieren aan te prikken of te vervangen door kunsteieren. Hiermee wordt alleen maar de aanwas van het aantal voorkomen, tegen het bestaande bestand helpt het niet. Om de vogels van de grinddaken weg te houden is het effectief gebleken die daken door aanplant te vergroenen. Daarvoor zijn subsidies beschikbaar die nog tot september kunnen worden aangevraagd.

Een andere optie, de meeuwen verjagen door roofvogels los te laten, daar de meeuwen zich in groepen ophouden, is niet effectief gebleken. De meeuwen verdwijnen voor kort, maar zodra de valkenier met zijn vogel is verdwenen, komen ze direct weer terug. Ze blijken algauw te weten welke auto bij welke valkenier hoort. Ook zijn er door de gemeente netten beschikbaar gesteld die op de daken worden gelegd, waardoor de vogels er niet nestelen.

 

 

Tellen, tellen, je hoeft niet te weten hoeveel het er zijn om ze bestrijden.
Een vogelaar

 

Het effectiefst zijn de ondergrondse vuilcontainers gebleken: geen voedsel, geen meeuwen. Daarom maant de gemeente mensen geen los voedsel te verspreiden en de meeuwen al helemaal niet te voeren.

Vuilnis

Behalve dat de vogels de straten verontreinigen met vuilnis uit de zakken, is er ook overlast door hun uitwerpselen en vooral ook door het harde gekrijs, vooral in de nestel- en broedtijd. Mensen die onder of bij de daken wonen waar ze broeden, zeggen er gek van te worden en slecht te slapen.

De meeuwen zijn soms agressief en zeer brutaal in het veroveren van voedsel. Bijvoorbeeld bij haringtenten: ze duiken naar het zojuist aangeschafte broodje haring, waarbij hun snavel er soms eerder bij is dan de mond van de klant.

Een vogelaar die gevraagd is mee te doen aan de tellingen, monkelt: “Tellen, tellen, je hoeft niet te weten hoeveel het er zijn om ze bestrijden.”

 

Standaardportret
Bekijk meer van