Problemen Amare groter dan ‘paar restpunten’

Duizenden grotere en kleinere gebreken zorgen ervoor dat de oplevering van cultuurtempel Amare niet kan doorgaan. De problemen zijn groter dan het college van B en W wil doen voorkomen. De gemeenteraad wil opheldering.

Door

Intern circuleert een lijst van zo’n achtduizend punten die nog opgelost moeten worden, stelt een ingewijde. “Twee weken geleden waren het er nog tienduizend, dus misschien kan het relatief snel gaan. Maar het gaat niet alleen om hier en daar een stopcontact,” aldus de bron. Eén groot probleempunt voor het Nederlands Dans Theater (NDT) is dat een deel van de bekabeling van de toneelverlichting in de theaterzaal ontbreekt. Een ander probleem is dat het wifi-systeem slecht werkt. Er is geen rekening gehouden met de storende werking van de zwaar geïsoleerde zalen, die als het ware als losse betonnen dozen in het complex staan. Dit levert onder meer veiligheidsrisico’s op.

Vorige week bleek dat de eerder voor donderdag 1 juli afgesproken oplevering van het complex op het Spuiplein niet door kon gaan. Het Residentie Orkest (RO), NDT, Koninklijk Conservatorium (KC) en de gebouwdirectie Stichting Amare accepteren het gebouw niet in zijn huidige staat. De wethouders Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) en Robert van Asten (D66, cultuur) informeerden de raad donderdagavond over deze nieuwe impasse. De wethouders schreven de bezwaren van de instellingen ‘zorgvuldig’ te gaan beoordelen. Meer informatie staat in een stuk dat wegens de ‘onderhandelingspositie’ van de gemeente geheim wordt gehouden.

Toch nog optimisme

Via een woordvoerder meldden de wethouders later nog dat ze zouden nagaan of de gemelde ‘restpunten’ echt het gebruik van het gebouw in de weg staan. Daarover laat directeur Sven Arne Tepl van het RO geen onduidelijkheid bestaan. “Het zijn niet tien restpuntjes of zo.” Tepl zegt verder niet te kunnen verhuizen als er nog allerlei bouwploegen rondlopen in het complex. Jan Zoet van de Stichting Amare bevestigt dat. Maar toch zijn beiden nog redelijk optimistisch. Ze rekenen erop dat in september de ‘inspeelperiode’ kan beginnen. Er zullen dan op kleine schaal concerten en andere voorstellingen worden gegeven. De officiële opening staat gepland voor 19 tot en met 21 november. Eerder is vastgelegd dat aannemer Cadanz een boete krijgt opgelegd als hij 1 juli niet zou halen. Dat is nu feitelijk het geval, zij het dat in theorie kan worden volgehouden dat de gebruikers van het pand het probleem zijn en niet de bouwer.

De gemeenteraad is onaangenaam verrast door de nieuwe tegenslag in het toch al problematische Amare-dossier. Donderdagavond (8 juli) worden Mulder en Van Asten op het matje geroepen. Judith Klokkenburg van de ChristenUnie, die met het voorstel kwam de wethouders aan de tand te voelen, heeft het over een ‘soap’. “Ik wil van de wethouders weten wat de gevolgen zijn. Is de opening in september in gevaar? En gaat nu de boeteclausule in?” VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf roept iedereen op ‘niet in paniek te raken’. “Alle partijen hebben de verantwoordelijkheid het pand aan het eind van de zomer in gebruik te nemen. En ze hebben er ook belang bij.”

Net nog een rondleiding

Frans Hoijnck van Papendrecht van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is verbaasd over de nieuwe problemen. “Ik vind het heel raar dat eind vorig maand nog raadsleden zijn rondgeleid in het gebouw en dat er toen met geen woord is gerept over de dreigende opleveringsproblemen. Wanneer wist het college dit al?” Hij is verder bang dat de kosten toch weer zullen stijgen, ondanks de toezegging dat het, na de kapitaalsinjectie van 31 miljoen in 2018, uit zou zijn met financiële claims.

Daniël Scheper van D66 zegt ‘nuchter’ naar de situatie te kijken. “Het is nieuwbouw en dan heb je discussies bij de oplevering. Ik wil wel van de wethouders horen dat de opening van het culturele seizoen niet in gevaar komt. Laat dat gebouw nu maar snel opgeleverd worden.” Maarten De Vuyst van GroenLinks wil graag van de wethouders horen hoe erg de situatie werkelijk is. “Op zichzelf vind ik het wel positief dat deze opleveringskwestie aan de raad is gemeld.” PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai vraagt zich af of dit een ‘showstopper’ is. “Er zijn bij nieuwbouw altijd wel issues. De vraag nu is: heeft dit consequenties voor de ingebruikname van het gebouw?”

De raadscommissie Ruimte spreekt donderdagavond (8 juli) over Amare, deels achter gesloten deuren.

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van