Nieuwe problemen bij renovatie Binnenhof

De grootschalige renovatie van het Binnenhof wordt steeds duurder en raakt steeds meer vertraagd. De nieuwste tegenslag is een stikstofprocedure van milieuactivist Johan Vollenbroek.

Door

Mobilisation for the Environment (MOB) wil dat de werkzaamheden in en aan het Binnenhof worden stilgelegd. De actiegroep van Nijmegenaar Johan Vollenbroek, die grossiert in juridische procedures, heeft bij de Provincie Zuid-Holland een ‘handhavingsverzoek’ neergelegd. Volgens MOB heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) geen natuurvergunning voor het project aangevraagd. De Haagse jurist Valentijn Wösten, die is verbonden aan MOB, zegt dat het ‘onverkoopbaar’ is dat wordt gehandhaafd bij boeren, terwijl in het bestuurlijke hart van het land de overheid zelf de regels overtreedt. “En als iemand zich aan de wet moet houden, is dat het hart van de democratie wel,” aldus Wösten.

MOB komt in actie omdat de Raad van State drie weken geleden besliste dat bouwprojecten ook een stikstofvergunning moeten hebben. Eerder vielen die onder de ‘bouwvrijstelling’, die door MOB wordt beschouwd als een van de vele door de staat bewandelde ‘geitenpaadjes’ om milieuregels te omzeilen.

De hoogste bestuursrechter gaf MOB gelijk en bepaalde dat de vrijstelling in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels.

Meijendel

De extra stikstof die bij de Binnenhof-renovatie vrijkomt, zou kunnen neerslaan in de Natura 2000-gebieden Meijendel en het aangrenzende Berkheide. MOB geeft zelf aan dat het niet om grote hoeveelheden gaat, maar wil toch een punt maken. Wösten: “Het spijt ons dit te moeten doen, maar blijkbaar zijn er onorthodoxe middelen nodig om politici ervan te doordringen dat het de hoogste tijd is. Er moet nu actie worden ondernomen.”

Het RVB verwacht evenwel niet direct problemen. “De tot nu toe afgegeven omgevingsvergunningen zijn onherroepelijk en die stammen ook uit de periode dat de vrijstelling nog wel gold,” zegt een woordvoerder. “Maar er komen nog nieuwe vergunningsaanvragen aan. We onderzoeken nu wat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State daarvoor zijn.” Een woordvoerster van de provincie Zuid-Holland bevestigt de lezing van het RVB. “De eerder begonnen werkzaamheden zijn niet vergunningplichtig. Maar we hebben de zaak in onderzoek.” De provincie heeft acht weken de tijd om te antwoorden op het handhavingsverzoek. Als dat wordt toegewezen, moet de Omgevingsdienst Haaglanden de werkzaamheden op het Binnenhof stilleggen.

Publieksentree Binnenhof

De stikstofuitstoot is maar een van de problemen waar het Rijksvastgoedbedrijf mee kampt in het Binnenhof-dossier. Door allerlei bestuurlijke conflicten en ruzies met architecten liep de renovatie eerder al grote vertraging op. Een relatief recent probleem is de pas laat aan de plannen toegevoegde nieuwe publieksentree, die verdiept aangelegd zou moeten worden op de Hofplaats. Het oorspronkelijke ontwerp – een open, naar beneden voerende cirkelvormige trappartij – blijkt om veiligheidsredenen onuitvoerbaar, meldde minister Hugo de Jonge (CDA, Binnenlandse Zaken) de Tweede Kamer onlangs in een voortgangsrapportage. ‘De verdiepte entree zal overkapt worden en een toegang op het maaiveld krijgen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de stedenbouwkundige ambities van de gemeente Den Haag,’ aldus De Jonge. De opmerking over de ambities is een verwijzing naar de eerdere stevige kritiek van de gemeente op het entree-ontwerp.

De ingreep op de Hofplaats heeft ook gevolgen voor de populaire Grondwetsbank, het langwerpige monument met daarop de tekst van artikel 1. Voor die bank is geen plaats meer, meldt De Jonge. Er wordt nu gekeken of de tekst ergens anders in het gebied kan worden aangebracht. De planning van het hele ingangsplan moet, volgens de rapportage, worden ‘herijkt en geoptimaliseerd’.

Torentje

Weer een ander probleem vormt het ministerie van Algemene Zaken (AZ), inclusief premier Rutte en zijn staf. Rutte zit nog steeds in het Torentje en AZ in de eraan gekoppelde vleugel van het Binnenhof. Het oorspronkelijke plan – een verhuizing naar een tijdelijk kantoor in de tuin van het Catshuis – stuitte op dermate veel verzet van gemeenteraad en buurtbewoners dat het is ingetrokken. AZ moet nu verkassen naar de Bezuidenhoutseweg 73, ooit het ministerie van Landbouw en Visserij, maar tegenwoordig ‘rijksverzamelgebouw’. De kantoren daar zijn nog lang niet klaar, mede omdat er eerst een ‘interne schuifbeweging’ van daar al residerende diensten moet worden voltooid.

Door dit alles is het onduidelijk of de aangekondigde oplevering van het vernieuwde Binnenhof eind 2026 nog haalbaar is. Het RVB geeft aan dat er ‘spanning [zit] op de geplande einddatum’. Het oorspronkelijke budget van ruim een half miljard euro is dat in elk geval niet meer haalbaar. De teller van de ramingen staat nu op 734,1 miljoen euro en het RVB verwacht nieuwe tegenvallers.

Onze redactie biedt dit verhaal uit de Den Haag Centraal (DHC) van donderdag 24 november gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de papieren editie van de krant Den Haag Centraal. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

 

Standaardportret
Bekijk meer van