Legoland wordt ‘bodemloze put’

De gemeente Den Haag lijdt nog veertig jaar verlies op de nog te openen attractie Legoland in Scheveningen. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente openbaar heeft gemaakt.

Door

Dit jaar al legt de stad 150.000 euro toe op Legoland. Er wordt een ton binnengehaald aan erfpacht ‘voor de opstal’, maar dat bedrag wordt nog gedurende veertig jaar ruim overtroffen door kosten en afschrijvingen. Waarschijnlijk loopt de 150.000 euro wel langzaam af. Uiteindelijk geeft het college van B en W nu toe dat er elk jaar weer geld bij moet, iets wat deze krant begin 2018 al onthulde.

Gemeenteraadslid Peter Bos (HSP) ontdekte de exacte omvang van de tegenvaller bij het doornemen van de gemeentelijke ‘programmarekening 2019’. “Toen we in 2017 in de gemeenteraad spraken over Legoland heb ik uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de risico’s en de gammele erfpachtconstructie. Het is wrang om te zien dat het voorspelde fiasco bewaarheid is geworden,” zegt hij.

Bos stelde het college van B en W vorige maand zeventien vragen, die wethouder Boudewijn Revis (VVD, Scheveningen) vorige week heeft beantwoord. In tegenstelling tot Bos ziet Revis weinig problemen. Er treedt bijna een halve eeuw een tekort op ‘doch daar staat tegenover dat de inkomsten na veertig jaar blijven voortduren, waarmee een voordeel ontstaat omdat de gemeente geen financieringslasten meer heeft’, schrijft Revis in antwoord op de vragen van Bos.

Probleemdossier Legoland

Bos ziet echter een ‘bodemloze put’ opdoemen, want de omstreden erfpachtconstructie plus jaarlijkse afschrijving is maar een deel van het probleemdossier Legoland. De gemeente vecht nog met verschillende partijen conflicten uit. Zo hield de stad een tekort over van 1,7 miljoen euro op de bouw van de horecavoorzieningen (‘bovenbouw’). Dit complex staat op de plek van het voormalige Vitalizee.

 

De gemeente is hier zelf projectontwikkelaartje gaan spelen en heeft alle risico’s overgenomen.
Peter Bos

 

Over het geld loopt een ‘arbitrage’ tussen de gemeente en het bedrijf Horeca Vastgoed Scheveningen (HVS), een vehikel van het gokbedrijf Sir Winston Leisure Group. Sir Winston is de eigenaar van het door de gemeente ontwikkelde complex. ‘Gemeente en HVS verschillen van mening inzake de toerekening van kosten aan de bovenbouw,’ schrijft Revis. Onafhankelijke arbiters moeten uitmaken wie er wat moet betalen, maar dat de gemeente er geld bij inschiet, lijkt vast te staan. De inschatting is dat er maximaal 9 ton van de 1,7 miljoen kan worden teruggehaald.

Dak is zwak

Deze kwestie staat los van weer een ander probleem. Voor de eigenlijke attractie is een grote kelder onder de boulevard gebouwd. Aannemer Stebru bleek het dak te licht te hebben uitgevoerd. In dit geval loopt er een procedure tussen de gemeente en de betrokken projectontwikkelaar, Sens Real Estate. Die schiet niet op. ‘Momenteel wordt onderzocht wat de gebreken precies inhouden en wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn,’ aldus Revis. Het is niet uitgesloten dat de boulevard weer moet worden opengebroken. Intussen is onduidelijk wanneer het Lego Discovery Centre Scheveningen opengaat. De opening is al verschillende keren uitgesteld, de laatste keer in mei, in verband met de coronacrisis.

Grote vraagtekens bij ‘Legodeal’ 

Deze krant plaatste drie jaar geleden in een serie artikelen al grote vraagtekens bij de ‘Legodeal’. Die werden daarna bevestigd door de rijkstoezichthouder (Commissie BBV), waarop de gemeente de financiële constructie moest aanpassen. Uit het onderzoek van DHC bleek dat de gemeente uitzonderlijk ver ging om de commerciële partijen Sir Winston, het Britse Merlin, waar Lego onder valt, en Sens ter wille te zijn. De door de intussen afgevloeide topambtenaar Henk Harms bedachte erfpachtconstructie kreeg uiteindelijk niet de steun van de toenmalige collegepartijen PvdA en HSP, en leidde bijna tot een collegecrisis.

Peter Bos is voor de verandering blij met de antwoorden die hij kreeg van Revis. “Veel informatie was tot nu toe vertrouwelijk. We weten nu tenminste waar we het over hebben en het is volstrekt duidelijk. De gemeente is hier zelf projectontwikkelaartje gaan spelen en heeft alle risico’s overgenomen van Sir Winston, Merlin en Sens. Dan moet je niet verbaasd opkijken als je de rekening krijgt gepresenteerd.”

Meer informatie: www.legolanddiscoverycentre.nl/scheveningen

Wilt u meer lezen over de Haagse gemeentepolitiek? Koop dan op donderdag de krant DHC bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement

Standaardportret
Bekijk meer van