Wethouders verzwegen vertraging Legoland

De haast waarmee het plan om een Legoland-vestiging in Scheveningen te openen door de gemeenteraad is gejaagd, was onnodig. Al vóór de tumultueuze raadsvergadering van 16 februari wisten wethouders dat de beslissing van Legoland-uitbater Merlin was uitgesteld tot juni. Toch was tijdsdruk hét wapen waarmee de verantwoordelijke wethouders in die vergadering de raad onder druk zetten.

Door en

Wethouders Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) en Karsten Klein (CDA, economie) wilden koste wat kost een akkoord van de gemeenteraad over Legoland op 16 februari. Maar voor alle zorgen van raadsleden over staatssteun, juridische en financiële risico’s, hadden zij best meer tijd kunnen nemen. Dit blijkt uit e-mailwisselingen tussen de Britse Legoland-uitbater Merlin Entertainments en de gemeente Den Haag, door deze krant verkregen via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). “Onbegrijpelijk,” vindt Peter Bos, fractievoorzitter van de HSP. “Al die commotie rond de raadsvergadering had dus niet gehoeven.”

Verondersteld werd dat Merlin in april zijn definitieve besluit zou nemen over de komst van de kinderattractie. Maar begin februari blijkt dat niet mogelijk, omdat de gemeente te laat is met de concept-huurovereenkomst voor het pand voor Legoland. ‘Ik denk dat we moeten wachten tot de volgende goedkeuringsronde, wat een vertraging van twee maanden op ons huidige schema betekent,’ schrijft een medewerker van het Britse bedrijf op 14 februari, twee dagen voor het raadsbesluit.

Een dag later bevestigt Merlin het uitstel. ‘Het definitieve bestuursbesluit wordt verplaatst van 27 april naar 12 juni.’ De verantwoordelijke wethouders maken dit uitstel niet kenbaar aan de raad. Uiteindelijk stuurt de gemeente negen dagen later de concept-huurovereenkomst naar Merlin. Op 19 april stellen de wethouders de raad per brief op de hoogte van de gewijzigde planning, tot chagrijn van zowel voor- als tegenstanders in de gemeenteraad. Pas in augustus is de kogel door de kerk: Legoland komt naar Scheveningen.

| Foto: Flickr

Lees meer over Legoland in de nieuwe DHC.

Abonnee worden van DHC? Klik dan hier.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van