Krikke over vreugdevuren: ‘Beeld dat wij niet handhaafden uit angst klopt niet’

Het nalatige optreden van de gemeente tijdens de jaarwisseling was niet ingegeven door angst, stelt burgemeester Pauline Krikke. Het vandaag verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp concludeert dat de gemeente heeft verzuimd in te grijpen.

Door

Het oordeel van de OvV over het rampzalige verloop van de jaarwisseling in Scheveningen is pittig. Welke conclusie valt u het zwaarst?

Pauline Krikke: “Ik ben het meest geschrokken van het feit dat er vaten diesel op de stapel hebben gelegen. Dat wist ik niet. Natuurlijk begreep ik wel dat je zo’n grote stapel niet met een lucifer aansteekt, dat het professionele bedrijf ontbrandingsmiddelen gebruikt. Maar van die vaten diesel op willekeurige plekken in de stapel wist ik niet.”

 

De OvV bevroedt dat de gemeente omwille van de lieve vrede niet op haar strepen is gaan staan toen de vreugdevuurbouwers het te bont maakten. Klopt dit beeld?

“Nee. Het is niet de angst voor ongeregeldheden die maakte dat we niet gehandhaafd hebben. De veiligheidsrisico’s waarnaar we hebben gekeken, waren het gevaar dat de stapel zou omvallen en hittestraling. Ik ben ervan uitgegaan dat toen we de hekken wijder zetten, zodat het publiek niet dicht bij de stapels kon komen, de vuren veilig zouden zijn.”

 

Ik voel en ik ken het als mijn verantwoordelijkheid.
Pauline Krikke (burgemeester)

 

Het rapport maakt gewag van het jarenlange gedoogbeleid ten aanzien van de vreugdevuren. Dat is een erfenis van vorige bestuurders. Vindt u het terecht dat u daarop wordt afgerekend?

“Ik ben de burgemeester van Den Haag. Ik voel en ik ken het als mijn verantwoordelijkheid.”

 

U bent eindverantwoordelijk, maar stapt niet op. Was de ramp in Scheveningen niet ernstig genoeg om die conclusie eraan te verbinden?

“Zo doe ik die afweging niet. Er komt een raadsdebat, waarin alle fracties elk onderwerp dat ze willen bespreken mogen inbrengen. En als ik de Haagse raad ken, doen ze dat op een pittige manier. Ik ga daar met open vizier in.”

 

Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de gemeenteraad, heeft inmiddels uw aftreden geëist. Bent u beducht voor het oordeel van de raad?

“Ik blijf mijzelf daarin herhalen. Ik ga dat raadsdebat met open vizier aan.”

 

Bij een vergunning heb je een aanspreekpunt, een persoon op wiens naam de vergunning staat
Pauline Krikke, burgemeester

 

Vreugdevuren met een vergunning

In het debat zal het gaan over hoe de gemeente is omgegaan met geschonden afspraken. Is er een moment geweest waarop de gemeente een ‘go/no-go’-besluit heeft genomen?

“Nee. Maar zo gaan we het nu wel doen. Als de gemeenteraad ermee instemt, organiseren we de vreugdevuren met een vergunning, waarin heel heldere afspraken zullen worden gemaakt. Die vergunning wordt ter inzage gelegd, zodat bewoners van Scheveningen en Duindorp er ook naar kunnen kijken en hun zienswijze op kunnen geven. Daarnaast zullen de vuurstapels veel kleiner worden en gaan we die inspecteren voordat ze mogen worden aangestoken.”

 

Met een vergunning is de gemeente er nog niet, schrijft de OvV. Voorwaarde is dat de andere partij, de bouwers in dit geval, betrouwbaar is. Wilt u na alle heibel nog wel zaken met hen doen?

“Daarom is het zo belangrijk dat we met een vergunning gaan werken. Bij een vergunning heb je een aanspreekpunt, een persoon op wiens naam de vergunning staat. Voor de helderheid is dat belangrijk.”

 

De vreugdevuurorganisaties houden vol dat zij geen weet hadden van het convenant. Volgens de OvV is pas op 30 december gecommuniceerd over de maximale bouwhoogte. Hoe kan de gemeente zo nalatig zijn geweest met toch zo’n cruciale afspraak?

“Het convenant, zo blijkt, is een mooi instrument, maar een vergunning is een beter instrument. Bij een vergunning weten beide partijen wat er afgesproken is en welke consequenties daar bij horen. Met een vergunning kunnen we strak strikt gaan handhaven. Want dit willen we nooit meer.”

 

Bij de bouwers ligt al een voorstel voor vreugdevuren van 10 bij 10 bij 10 meter, bleek van de week na berichtgeving van De Scheveninger. In hoeverre ligt dat plan vast?

“Natuurlijk heb ik gesprekken met de bouwers gehad. Het denken moet wel voortgaan. Maar eerst is de gemeenteraad aan zet.”

 

Wilt u meer weten over het vreugdevuren-dossier? Neem dan een abonnement op DHC.

Standaardportret
Bekijk meer van