Gemeenteraad neemt begroting aan en stemt over honderd moties

De gemeenteraad heeft ingestemd met de begroting voor 2020. Verder grepen partijen tijdens het langslepende debat vooral hun kans om eigen voorstellen onder de aandacht te brengen.

Door

Met grote haast presenteerde het vernieuwde stadsbestuur drie weken terug een begroting voor 2020. Deze donderdag zette de voltallige gemeenteraad zijn tanden in de plannen van het college van B en W. Na een vergadering van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat stemde een meerderheid van de raadsleden in met de begroting (27 voor, 16 tegen).

Richard de Mos trapte het debat namens Hart voor Den Haag/Groep de Mos af met een pleidooi om de Haagse bevolkingsgroei te onderzoeken. De Mos pleit ervoor dat Hagenaars wordt gevraagd wat zij van de ‘ongebreidelde bevolkingsgroei’ vinden, die gevolgen heeft voor leefbaarheid, woningmarkt en voorzieningen.

 

Bevolkingsgroei heeft te maken met immigratie, dat is een feit
Richard de Mos, Hart voor Den Haag

 

De PVV verwelkomde De Mos’ stelling. Maar het linkerdeel van de gemeenteraad proefde een verdekt anti-immigratiesentiment. Een onzinnige vraagstelling, vond Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) bovendien. “Vindt u dat bewoners dan ook moet worden gevraagd wat ze vinden van het feit de aarde ronddraait?” vroeg hij cynisch aan De Mos. De oud-wethouder: “Bevolkingsgroei heeft te maken met immigratie, dat is een feit.”

Vinnig

Vinnig werd het toen PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai hem even later wees op de geplande welzijnsbezuinigingen van het vorige college (waarin Hart voor Den Haag zat). Ze repte hierbij van ‘gesloten buurthuizen’. “Die zijn wegbezuinigd onder het college daarvoor. Waar de PvdA inzat,” beet De Mos haar toe. Een welles-nietes over de recente politieke geschiedenis volgde. Tseggai en De Mos verweten elkaar de feiten te verdraaien.

De rest van de vergadering verliep gemoedelijker. Partijen namen de gelegenheid te baat hun eigen prioriteiten onder de aandacht te brengen. Zo opperde het CDA, gealarmeerd door normvervaging in de stad, een ‘beschavingsoffensief’. Verder wil de PVV korte metten maken met het ‘pamperbeleid’, integratiesubsidies en de omstreden As Soennah-moskee. Veel partijen hamerden op het aanpakken van de afvaloverlast.

 

Het college bezuinigt dit jaar nog altijd 20 miljoen euro op zorg
Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP

 

Opgeteld dienden partijen bijna honderd moties in. Van een stadsbrede milieuzone tot meer ondersteuning van jazz (haalden het beide niet), van speeltuinen in alle wijken van gelijke kwaliteit tot de vernoeming van een school naar verzetsheldin Ru Paré (haalden het wel). Initiatiefvoorstellen reikten van extra parkeerplaatsen in Rustenburg-Oostbroek (Hart voor Den Haag) tot dierenwelzijn (PvdD).

Zorg

Waar het vorige begrotingsdebat in september bovenal draaide om de miljoenenbezuinigingen op zorg en jeugdhulp, was de vergadering ditmaal diffuser. Niettemin uitten partijen wederom hun zorgen over de (weliswaar afgezwakte) bezuinigingsplannen van het vernieuwde stadsbestuur.

“Het college bezuinigt dit jaar nog altijd 20 miljoen euro op zorg,” zei Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP). De 14 miljoen euro ‘verzachtingsgeld’, gereserveerd om de klap van de bezuinigingen op te vangen, is al voor de helft op vanwege de verloren rechtszaak over lagere jeugdzorgtarieven, stelde Grinwis vast. Het vonnis betekent namelijk een financiële tegenvaller van 7,3 miljoen euro voor de gemeente.

Na ruim twaalf uur vergaderen stemde de raad over bijna honderd moties. Hiervan werden er veertig aangenomen. Zo geeft het college de opdracht om te onderzoeken wat kan worden gedaan tegen wapenbezit onder jongeren en sprak een unanieme raad zich uit tegen ‘verkamering’ bij dakopbouwen. (Alle moties vindt u hier, onder ‘H’.) “Ik dank u voor de constructieve opstelling,” sloot burgemeester Johan Remkes de marathonzitting af.

Wilt u meer lezen over de Haagse gemeentepolitiek? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Standaardportret
Bekijk meer van