Den Haag na ophef op zoek naar tijdelijke gemeentesecretaris

Het college van B en W stelt de werving van een nieuwe gemeentesecretaris uit. Er wordt nu gezocht naar iemand die de functie tijdelijk kan vervullen. Eerder ontstond commotie over de mogelijke benoeming van de gesneuvelde directeur van de belastingdienst op deze post.

Door

Dat blijkt uit een bericht dat wethouder Saskia Bruines (D66, personeel) intern op het stadhuis heeft verspreid en daarna ook naar de gemeenteraad heeft gestuurd. ‘Voor de definitieve vervulling van de functie wachten wij bij voorkeur tot een nieuwe burgemeester is benoemd,’ meldt zij. De nieuwe burgemeester ‘moet een stem kunnen hebben’ bij de keuze.

De mededeling van Bruines komt nadat er zowel ambtelijk als politiek consternatie was ontstaan over de mogelijke benoeming van Jaap Uijlenbroek, de teruggetreden directeur van de belastingdienst, tot hoogste ambtenaar. Mogelijk was hij in beeld als tijdelijke kracht. Maar de kans dat hij alsnog komt is minimaal, gezien de discussie die is ontstaan.

Bruines ongelukkig met noemen naam gemeentesecretaris

Een deel van de Haagse gemeenteraad gaf aan zeer ongelukkig te zijn met een benoeming van Uijlenbroek, die bij de belastingdienst sneuvelde op de toeslagen-affaire. De fracties van SP en Hart voor de Den Haag/Groep de Mos willen zelfs dat de gemeenteraad met spoed debatteert over de mogelijke benoeming. Lesley Arp, fractievoorzitter van de SP, zei dat Den Haag geen ‘opvangplek voor falende topambtenaren’ moet worden. ‘Heel onhandig’ noemde Robert Barker (Partij voor de Dieren) een dergelijke benoeming. En ook de Haagse Stadspartij (HSP) toonde zich kritisch.

Bruines is uiterst ongelukkig over het debat over de procedure en vooral het noemen van de naam van een van de (vermeende) kandidaten. ‘Dit soort procedures hoort uiterst zorgvuldig te gaan: het gaat immers over mensen’, schrijft zij in het interne bericht.

Eerder Headhunter ingeschakeld om topambtenaar te vinden      

Er liep eerder al een uitgebreide procedure. Deze zomer schakelde de gemeente de Amsterdamse headhunter Maes & Lunau in. In september begon die met de werving. Op de site van het bureau staat de vacature nog steeds, voorzien van een zeven pagina’s tellende profielschets. ‘Je beschikt over charisma, en kan de organisatie op inspirerende wijze meenemen in de nieuwe ontwikkelingen en rol van de overheid’, staat daar onder meer in.

Den Haag raakte op 1 juni van het vorig zijn hoogste ambtenaar kwijt. Toen gooide Peter Hennephof, die deze positie nog maar anderhalf jaar bekleedde, de handdoek in de ring. Volgens ingewijden kreeg Hennephof onvoldoende of geen steun van burgemeester Pauline Krikke en van wethouder personeelszaken Rachid Guernaoui. Beiden zijn inmiddels afgetreden. Deze politieke crisis leidde er in december toe dat de procedure om een nieuwe gemeentesecretaris te vinden werd stilgelegd. Maar dat is toen niet naar buiten gebracht.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de HSP hoopt dat er geen spoeddebat hoeft te worden gevoerd. “Als B en W de raad normaal informeren, lijkt me dat niet nodig.” Nog niet duidelijk is of de benoeming van een tijdelijke gemeentesecretaris donderdag nog aan de orde komt in de gemeenteraadsvergadering.

Wilt u meer weten over Den Haag Centraal of meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement. Verder kunt u zich hier aanmelden voor onze wekelijkse nieuwsbrief. En kijk op onze Instagram-pagina voor meer foto’s en video’s.

 

Standaardportret
Bekijk meer van