Pauline Krikke, burgemeesterschap met hindernissen

Het burgemeesterschap van Pauline Krikke heeft slechts 2,5 jaar geduurd. In die periode kreeg zij veelvuldig te maken met kritiek. Maar veel Hagenaars vonden haar een echte burgermoeder.

Door

In de stad zul je zelden een kwaad woord horen over de zondagmiddag afgetreden burgemeester Pauline Krikke. De VVD’ster won al snel na haar aantreden in maart 2017 de harten van vele ‘gewone’ Hagenaars door haar ongedwongen en hartelijke optreden. Dat wordt onder meer erkend door PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. ‘De stad gaat Pauline missen. Ze is in korte tijd uitgegroeid tot een geliefde burgemeester die zich vol passie en overgave liet zien in elke wijk van Den Haag. De PvdA begrijpt het besluit van Pauline Krikke. We respecteren het om nu af te treden, maar de stad gaat haar als burgermoeder missen,’ liet hij zondagavond weten.

Op het stadhuis klonken de afgelopen jaren echter ook andere geluiden. Wethouders vonden haar wispelturig en soms besluiteloos, ambtenaren klaagden over ongeduld en onredelijkheid. Saillant was in dit verband het opstappen van gemeentesecretaris Peter Hennephof in juni, na ruim een jaar in dienst te zijn geweest. ‘Ik heb voor mezelf moeten vaststellen dat ik onvoldoende van meerwaarde kan zijn als adviseur voor het bestuur en de functie mij daarmee minder past dan ik had gehoopt,’ aldus een verklaring van de vertrekkende hoogste ambtenaar. Lees: B en W weten het toch zelf beter, dus wat moet ik hier nog?

De affaire Malek F.

In mei 2018 kreeg Krikke voor het eerst te maken met forse kritiek. Het ging toen om haar eerste reactie na de aanslag die de Syriër Malek F. pleegde op voorbijgangers bij de Haagse Hogeschool; er vielen drie zwaargewonden. Krikke zei toen dat er geen aanwijzingen waren voor een ‘terroristisch motief’. Dat bleek te snel geconcludeerd. F. bleek weliswaar verward, maar ook geradicaliseerd. Het kwam Krikke op scherpe kritiek van toen nog oppositiepartij Groep de Mos (Hart voor Den Haag) te staan. Uiteindelijk zou de rechtbank F. toch volledig ontoerekeningsvatbaar verklaren.

Een half jaar later kwam Krikke weer letterlijk en figuurlijk onder vuur te liggen, nu over de volledig uit de hand gelopen Scheveningse traditie van de vreugdevuren. Er was zowel kritiek op haar leiderschap tijdens de jaarwisseling zelf, als op haar opereren in de nasleep. Pas na verschillende keren van standpunt gewisseld te zijn, stemde ze min of meer noodgedwongen in met een onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het was het donderdag verschenen rapport van de OvV dat uiteindelijk voor Krikke de belangrijkste aanleiding werd om op te stappen.

‘En toen greep justitie in’

Maar er was en is meer aan de hand. In de gemeenteraad zwol recent de kritiek aan op de medewerking die zij en de andere wethouders verleenden aan het verstrekken van nachtvergunningen aan horeca-ondernemers uit de vriendenkring van Groep de Mos. Ook zou zij haar rol als hoeder van de integriteit van het college van B en W niet hebben waargemaakt. “Ze deed niets, dus heeft justitie ingegrepen,” vatte een toehoorder op de publieke tribune van de raadzaal het vorige week samen. Aan de orde was toen het aftreden van de wethouders Richard de Mos (economie) en Rachid Guernaoui (financiën), beiden van de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Ze worden onder meer verdacht van ambtsmisbruik. Deze ongekende ingreep van het Openbaar Ministerie ondermijnde ook het gezag van Krikke.

Carrière in Amsterdam

Pauline Christine Krikke (Sneek, 1961) begon haar bestuurlijke carrière als gemeenteraadslid in Amsterdam. Van 1996 tot 2001 was zij daar namens de VVD wethouder van onder meer economische zaken. Van 2001 tot 2013 was burgemeester van Arnhem. Daar kreeg zij ook wel kritiek, onder meer op haar opereren als korpsbeheerder van de politieregio Gelderland-Midden, maar nooit zodanig dat zij erdoor in de problemen kwam. Van 2015 tot 2017 was Krikke lid van de Eerste Kamer. In die periode valt ook nog een mislukt avontuur. Eind 2014 trad ze aan als interim-directeur bij het Scheepvaartmuseum in de hoofdstad. Ruim een jaar later moest ze weg; het personeel ervoer haar manier van leidinggeven volgens NRC Handelsblad als ‘intimiderend’ en ‘directief’. Begin 2017 droeg de vertrouwenscommissie van de Haagse gemeenteraad, voorgezeten door toen nog D66’er Rachid Guernaoui, haar voor als burgemeester van Den Haag. Het kabinet nam de voordracht over.

Commissaris moet op zoek naar waarnemer

Pauline Krikke heeft commissaris van de Koning Jaap Smit zondagmiddag laten weten per direct op te stappen. Waarschijnlijk neemt VVD-wethouder Boudewijn Revis als loco-burgemeester haar taken voorlopig over. Commissaris Smit zal op korte termijn een waarnemend burgemeester moeten zien te vinden. En de gemeenteraad moet zich buigen over een profielschets voor de nieuwe burgervader of -moeder. Eerst wijdt de raad (donderdag) nog een debat aan het OvV-rapport over de vreugdevuren.

Standaardportret
Bekijk meer van