Commentaar: Positie burgemeester Pauline Krikke is onhoudbaar

Het zou Pauline Krikke, na alles wat er is gebeurd, sieren als ze de eer aan zichzelf houdt en opstapt. Ze is en blijft beschadigd, door het vreugdevuurdrama, maar ook door de ‘corruptiecrisis’, schrijft hoofdredacteur Herman Rosenberg.

Door

De stad reddeloos, het bestuur radeloos en het volk misschien straks wel redeloos, als er niet wordt opgepast. We zetten deze vergelijking met het Rampjaar 1672 niet door, dat zou overdreven zijn. Maar de situatie waarin onze stad is beland, is uitermate ernstig. Twee wethouders worden verdacht van corruptie en zijn zo goed als uit hun ambt gezet. De aanzet daartoe is gegeven door de woensdag ingediende en aangenomen motie van wantrouwen. Daarmee staan VVD, D66 en GroenLinks voor de zware taak het college van B en W te reconstrueren en daardoor een werkbare meerderheid in de raad te verwerven.

Een hectische week

Maar dat is intussen in deze hectische week alweer oud nieuws. Donderdag kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) met zijn langverwachte rapport over het vreugdevuurdrama op Scheveningen. Wat al langer werd vermoed en ook door deze krant in een reconstructie is vastgesteld, wordt bevestigd en meer dan dat. Werkelijk op alle niveaus is het misgegaan. De ‘bouwers’ hebben zo ongeveer elke afspraak met voeten getreden, vooral de Scheveningers die vaten diesel en/of benzine op de stapel hebben gezet. Zo brachten ze zichzelf, de omstanders en hun hele geliefde dorp ernstig in gevaar. Terzijde: de raad constateert ook nog even dat de stichtingen van de bouwers in feite ‘fictieve partijen’ en ‘papieren constructies’ zijn, die hun aanhang helemaal niet in de hand hebben.

De bouwers zijn de hoofdschuldigen

Geen misverstand dus: de bouwers zijn de hoofdschuldigen. Maar daarmee zijn we er niet. Werkelijk alle betrokken instanties hebben gefaald. Talloze malen is eind december 2018 (en al veel eerder) geconstateerd dat regels en afspraken werden geschonden. De OvV: de afspraken – ‘rommelig gemaakt’ en ‘ondoorzichtig vastgelegd’ – werden ‘gerespecteerd’ noch ‘gehandhaafd’. En: ‘De Onderzoeksraad concludeert dat partijen op al deze onderdelen te kort zijn geschoten’.

Of het nu helemaal redelijk is of niet: veel van wat er in de controle, beheersing en handhaving is misgegaan wijst terug naar burgemeester Pauline Krikke. Zij erkent dat ook. In een interview met deze krant zegt ze: “Ik ben de burgemeester van Den Haag. Ik voel en ik ken het als mijn verantwoordelijkheid.” En in een schriftelijke reactie op het OvV-rapport gaan zij en de rest van het college diep door het stof. Er staat onder meer: ‘Terugkijkend had zij als burgemeester de afspraken beter moeten vastleggen, die afspraken helderder moeten communiceren en moeten handhaven’. Burgemeester en college ‘herkennen en erkennen’ de kritiek.

Kun je afspraken maken met ‘fictieve partijen’?

Uitstekend, tot zover. Vervolgens gaat het college over tot de orde van de dag, begint doodleuk over de komende jaarwisseling en stelt de vuren in een ‘beperkte vorm’ te willen behouden. Maar dan wel met harde afspraken en een compleet vergunningentraject. Kennelijk is niet overwogen om gewoon te zeggen: er is té veel misgegaan, het vertrouwen is dermate geschonden dat het feest dit jaar niet doorgaat, basta. Gezien de voorgeschiedenis is het immers uiterst twijfelachtig of er met die ‘fictieve partijen’ door een beschadigde burgemeester wel bindende afspraken te maken zijn.

Messcherpe analyse van bestuurlijk falen

Een beschadigde burgemeester. Het is niet leuk om vast te stellen, maar het is nu eenmaal zo. De positie van Pauline Krikke staat sinds de chaotische jaarwisseling onder druk. Door andere incidenten is het er niet beter op geworden.

Pauline Krikke spoeddebat Mos

Burgemeester Pauline Krikke tijdens het spoeddebat over de corruptie-affaire rond Groep de Mos. (Door Erwin van der Lem)

Er ligt de kwestie van de nachtvergunningen voor de ‘Vrienden van De Mos’, ontheffingen die zij prima vond maar waar justitie nu dikke vraagtekens bij plaatst. Er is haar interne rol op het stadhuis, waar ze bekendstaat als wispelturig, onredelijk en eigengereid. Haar hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris, zou daarom ontslag hebben genomen. En nu komt daar dus de OvV overheen met een messcherpe analyse van het bestuurlijk falen van de burgemeester.

Krikke moet eer aan zichzelf houden

Er is maar een conclusie mogelijk: de positie van de burgemeester is niet meer te redden. Het zou haar sieren als ze de eer aan zichzelf hield. Zoals het er nu naar uitziet doet ze dat niet en volgt donderdag een volgend pijnlijk raadsdebat. De kans bestaat dat Krikke die confrontatie overleeft, maar dat zal niet zonder nieuwe kleerscheuren zijn. Dat Den Haag nu wordt geteisterd door de ‘corruptiecrisis’, mag geen argument zijn om de burgemeester uit de wind en in het zadel te houden. Integendeel. De derde stad van het land verdient beter.

HERMAN ROSENBERG

 

Standaardportret
Bekijk meer van