‘B en W niet correct bij Lego-onderzoek’

De PvdA en de HSP in de gemeenteraad hebben elf vragen gesteld over de tegenwerking door het vorige college van B en W van het journalistieke onderzoek door Den Haag Centraal naar de Lego-deal.

Door

De PvdA en de HSP hebben scherpe kritiek op de tegenwerking door het vorige college van B en W van het journalistieke onderzoek door Den Haag Centraal (DHC) naar de Lego -deal.

Het gaat daarbij om de trage en volgens de krant incorrecte wijze waarop uitvoering is gegeven aan de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). DHC beschreef de gang van zaken vorige week. De gemeenteraadsleden Martijn Balster (PvdA) en Peter Bos (HSP) hebben B en W elf vragen gesteld over de kwestie.

Het gaat onder meer om de vraag waarom het college na een eerste besluit (30 juni 2017) over gedeeltelijke openbaarmaking vier weken de tijd nam en nog eens 68 documenten geheim verklaarde. De eigen Adviescommissie bezwaarschriften stelde dat hier een nieuw besluit had moeten worden genomen.

 

De geloofwaardigheid van de gemeente en van het college van B en W schade heeft opgelopen.
Martijn Balster (PvdA) en Peter Bos (HSP)

 

Ook willen de raadsleden weten waarom het college in deze procedure ‘verschillende malen termijnen heeft overschreden’. Zij stellen bij voorbaat vast dat de ‘geloofwaardigheid van de gemeente en van het college van B en W schade heeft opgelopen’.

Lego Discovery Centre

De gemeenteraad ging op 16 februari 2017 in een stormachtig verlopen vergadering akkoord met de komst van een Lego Discovery Centre naar Scheveningen. In de discussies ging het er onder meer om of Den Haag marktpartijen niet te veel tegemoetkwam. De toenmalige collegepartijen PvdA en HSP stemden tegen, maar met steun van de PVV en Groep de Mos haalde het plan het toch.

Standaardportret
Bekijk meer van