Aanpak van Schilderswijk: meer jeugdwerk en overleg

De gemeente komt met een nieuw offensief om ‘kwetsbare’ en ontsporende jeugd in de Schilderswijk meer bij de samenleving te betrekken.

Door

Het langetermijndoel is een socialere Schilderswijk met meer ‘wij(k)gevoel’. Op korte termijn hoopt het college van B en W te voorkomen dat er nog eens rellen uitbreken, zoals in de vorige zomer. Het college schrijft aan de gemeenteraad dat wordt gewerkt aan het formuleren van ‘een nieuwe horizon met bijbehorend plan van aanpak dat recht doet aan de complexiteit van de situatie en kan rekenen op draagvlak in de wijk’. Daartoe wordt met vele organisaties overlegd en wordt het jeugdwerk versterkt. Daarbij worden meer dan voorheen culturele en religieuze organisaties betrokken.

De directe aanleiding voor de nieuwe stappen zijn de ongeregeldheden van medio augustus vorig jaar, toen jongeren van binnen en buiten de wijk brandjes stichtten en de politie uitdaagden. De gemeente heeft het Haagse onderzoeksbureau EMMA (Experts in Media en Maatschappij) onderzoek laten doen naar de gebeurtenissen. Dat leverde in november het rapport ‘Het Gebeurt – Over sociale onrust in de Schilderswijk’ op; het college onderschrijft de conclusies en heeft intussen dus een reactie opgesteld.

Kwetsbare groep in Schilderswijk

In het rapport wordt geconstateerd dat in de wijk ‘een moeilijk bereikbare en kwetsbare groep jongeren van 16 jaar en ouder’ te weinig aandacht krijgt en daardoor vatbaar is voor afwijkend of crimineel gedrag. Wat niet helpt, is dat ‘sociale stijgers’ vaak uit de wijk verhuizen. Tegelijk zijn er veel organisaties actief, wat op zichzelf positief is, maar ook een ‘valkuil’ is. ‘Want aan dit rijke en ingewikkelde sociale weefsel ontbreekt samenhang, waardoor het gesegregeerd is’. Daar kwamen in de zomer van het vorig jaar drie incidentele factoren bij: de warmte, de lockdown en de opzwepende functie van de sociale media.

Een ‘quick fix’ is er niet, volgens de onderzoekers en B en W. In de komende periode worden aanvullende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van gemeenschappen of organisaties in de wijk. Uiteindelijk wil het college komen tot een ‘Wijkagenda Schilderswijk’, een groter plan om de wijk te verbeteren.

Dit artikel uit de krant van 10 juni wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer Haagse verhalen lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten. Of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van