Bond Precaire Woonvormen: ‘Handhaaf Haagse stop op huisuitzettingen’

Hoewel de Haagse gemeenteraad in december 2020 een motie aannam tegen huisuitzettingen, gaan deze toch nog onverminderd door. Zelfs tijdens de strenge lockdown, zo constateert Pim van der Heiden van de Bond Precaire Woonvormen (BPW).

Door

‘Samen de crisis te lijf’, luidt het hoopgevende credo dat echoot door de samenleving. Sinds corona is de garantie van een dak boven je hoofd – om in quarantaine te kunnen gaan indien nodig – een maatschappelijke topprioriteit geworden. Toen duidelijk werd dat door landelijk beleid bewoners nog altijd op straat worden gezet, werd medio december in de Haagse gemeenteraad een motie tegen huisuitzettingen ingediend en met ruime meerderheid aangenomen. In de overweging stond dat ‘[…] voorkomen moet worden dat nog meer mensen dak- en thuisloos worden’.

Helaas, zelfs tijdens de strenge lockdown vinden huisuitzettingen onverminderd doorgang. Bij de Bond Precaire Woonvormen (BPW) blijven de meldingen maar binnenkomen. Voor wie ons nog niet kent: BPW is een basisrechtenorganisatie die strijdt voor woonzekerheid. Dat doen wij met acties, onderzoek, publicaties en actieve bewonersondersteuning in verschillende steden. Tijdens de huidige pandemie voorkwam BPW Den Haag samen met bewoners huisuitzettingen in onder meer Moerwijk, de Notenbuurt en het Regentessekwartier.

Pletterijstraat

Op 4 februari schreef Den Haag Centraal over de dreigende dakloosheid voor een woongroep in de Pletterijstraat. Om een einde te maken aan de jarenlange leegstand en hun woningnood bezette de groep vorig jaar een voormalige huurwoning. Voor dat artikel vroeg DHC mij om namens de BPW in te gaan op langdurige leegstand bij woningcorporaties.

Vooropgesteld: ik vind het schrijnend dat woningcorporaties midden in een wooncrisis onmisbare woningen aan de sociale huurwoningvoorraad onttrekken en steeds vaker in de uitverkoop zetten. In dat artikel werd echter ten onrechte gesuggereerd dat ik zou hebben beweerd dat Haag Wonen leegstand doelbewust als verdienmodel aanwendt.

Geen bewijzen

Dat klopt niet. Bovendien zijn er geen bewijzen die een dergelijke conclusie onderbouwen. Mijn verdere kritiek op Haag Wonen blijft uiteraard staan, al is het de BPW er uitdrukkelijk niet om te doen om Haag Wonen in een kwaad daglicht te stellen. Ons oogmerk is het bereiken van een oplossing voor de bewoners die de woningcorporatie al meermaals tevergeefs hebben verzocht om maatwerk te leveren en hun een huurcontract aan te bieden.

Haag Wonen zegt de woning nu wel te willen verhuren, maar dan niet aan de woongroep. De woning staat al jarenlang leeg in afwachting van verkoop, dus waarom zou deze niet gewoon kunnen worden verhuurd aan de mensen die er nu al wonen? Dit kan binnen de wettelijke mogelijkheden die er bestaan voor vrije toewijzing (maximaal 5 procent) of via de Leegstandswet.

Dreigen met huisuitzettingen

Haag Wonen dreigt de bewoners nu via de rechter uit hun woning te zetten, wat strijdig zou zijn met de geldende stop op huisuitzettingen. Niet voor niets werd de motie met 44 van de 45 stemmen aangenomen. Zelfs bij de noodopvang, waar nu 160 mensen op de wachtlijst staan voor een plekje, kunnen de bewoners niet terecht. De wooncrisis en de historische stijging van het aantal daklozen in Nederland zijn volgens de BPW het gevolg van falend woonbeleid.

Onder drie kabinetten-Rutte is het aantal daklozen ruim verdubbeld (tot 40.000 in 2019, CBS) en onder jongeren zelfs verdrievoudigd. Omdat we inmiddels met een onhoudbare wooncrisis zitten opgescheept, klinkt de roep om woonzekerheid weer harder. Mensen spreken zich inmiddels massaal uit voor een overheid die sociale huur weer stimuleert in plaats van belast. Zonder de verhuurdersheffing (waardoor meer dan drie maanden van de gemiddelde jaarhuur nu linea recta in de schatkist verdwijnen) hoeven woningcorporaties geen huizen meer te verkopen, kan de productie van betaalbare woningen weer op peil komen en kan de schaarste worden weggewerkt.

Samen tegen huisuitzettingen

Ten slotte, als we iets mogen opsteken van deze pandemie, laat het dan het collectieve belang zijn van goede, betaalbare en zekere huisvesting. Aan het einde van de dag moet er gewoon gewoond worden, zeker tijdens een gezondheidscrisis. De eerste stap naar zo’n rechtvaardiger woonklimaat, waarin reguliere huurcontracten weer de norm worden, zou zijn om nu eens daadwerkelijk te handelen vanuit een ‘samen de crisis te lijf’-mentaliteit en te stoppen met de ene bewoner voor de andere in te ruilen.

Doen we dat niet, dan zullen in de nabije toekomst alleen maar meer mensen zonder werk- en woonzekerheid (voor wie de private sector onbereikbaar blijft) met huisuitzettingen worden geconfronteerd. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat woonstress en dakloosheid niet ‘het nieuwe normaal’ worden.

Meer Haags nieuws? Kijk hier voor een (proef)abonnement op Den Haag Centraal. 

Standaardportret
Bekijk meer van