Foto: Martijn Beekman

Natuur krijgt strand in de winter niet meer terug

Van het hele jaar door strandtenten tot vergaderen en slapen op het strand. Volgens het college van B en W moet het allemaal mogelijk zijn op de elf kilometer lange Haagse kust. Maar kunnen natuurliefhebbers daarmee leven?

Door

Vaak leiden vraagstukken over de Haagse kust tot heftige discussies in de gemeenteraad en ver daarbuiten. Neem de strandhuisjes op Kijkduin die ooit onderwerp waren van een juridische strijd tot aan de Raad van State aan toe. Toch wil de gemeente werken aan nieuw beleid voor het strand.

In het coalitieakkoord van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA werd de deur opengezet voor permanente bebouwing op het strand, als aan bepaalde duurzaamheidsvoorwaarden wordt voldaan. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, strand) wil deze zomer gesprekken voeren over een nieuwe strandvisie en doet alvast een voorzet.

Permanente tenten

Een strand zonder bebouwing is wellicht binnenkort geschiedenis. Het merendeel van de paviljoens staat nu van 1 maart tot 1 november op het strand om in de winter de natuur vrij spel te geven. Het college wil de natuur nu ‘twaalf maanden per jaar de ruimte geven’. Niet door het aantal strandpaviljoens te beperken, maar juist door permanente bebouwing toe te staan. Daar zitten wel voorwaarden aan, bijvoorbeeld dat het gebouw niet direct op het strand staat, maar bijvoorbeeld op palen.

Duurzaamheid verkoopt, zo plat is het ook.

De filosofie achter dit standpunt is dat ondernemers het geld dat zij jaarlijks steken in de op- en afbouw, nu kunnen besteden aan een kwalitatief beter en duurzamer gebouw. Dit beaamt Martin Wörsdörfer, voorzitter van de vereniging strandtenthouders Scheveningen. Hij stelt dat veel van zijn leden graag duurzame investeringen willen doen. “Maar bijvoorbeeld zonnepanelen op een tent die elk jaar op- en afgebouwd wordt, gaat niet. Je krijgt het ook niet verzekerd. Het zou wel passen. Veel tenten zijn al plasticvrij. Duurzaamheid verkoopt, zo plat is het ook.”

Niet op- en afbouwen scheelt volgens het college ook stikstofuitstoot die bij die werkzaamheden vrijkomt. Tim de Boer van de HSP vindt dit plan niks: “Je kan ook duurzaam op- en afbouwen. De gemeente wil alles op het strand, maar dat kan niet. Iets moet wijken.” Dat de strandtenten misschien blijven staan, betekent overigens niet dat ze ook het hele jaar open mogen zijn. Het strand verdient volgens de gemeente ook ‘winterse rust’.

Altijd open

Op dit moment zijn er vier strandtenten die wel permanent open mogen zijn. In principe is er plek voor zeven in het huidige beleid – wel allemaal ten noorden van de Scheveningse Haven. De drie nog beschikbare locaties liggen op het sportstrand. Het college wil in het nieuwe beleid ondernemers uitdagen om met plannen te komen voor jaarrond exploitatie en zo stap voor stap eventueel ook meer ruimte bieden, wellicht ook op het Zuiderstrand.

Er zijn wel voorwaarden. Zo is ‘meer van hetzelfde’ niet voldoende, schrijft de wethouder, doelend op wat er te doen of te krijgen is in de paviljoens. Daarbij moeten de bedrijven op het strand aanvulling zijn op hun collega’s op de boulevard. De ondernemers op de boulevard zijn niet blij met het vooruitzicht dat er meer strandtenten open mogen zijn in de winter. “Dat snap ik,” zegt Wörsdörfer. “Daar moeten we goed over praten, we moeten wel een beetje rekening houden met elkaar.”

Sowieso moeten nieuwe jaarrond strandpaviljoens ‘kansen op het gebied van milieu en natuur’ en energieneutraliteit als uitgangspunt hebben. Ze moeten dus bijvoorbeeld statiegeld hanteren, plastic verpakkingsmateriaal vermijden en werken met elektrisch materieel. Bovendien is elke strandtent verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn eigen stukje strand.

Slapen op het strand

Den Haag heeft al de meeste strandpaviljoens van Nederland. De gemeente wil niet dat dat er meer worden, maar wil wel dat er meer verscheidenheid komt. Daarmee zouden ondernemers minder met elkaar hoeven concurreren en wordt het strand toch aantrekkelijker. Dat kan bijvoorbeeld door je huidige horecabedrijf ‘in te ruilen’ voor seizoensgebonden strandhuisjes of slaapgelegenheid te creëren in een paviljoen. Kamperen op het strand blijft wel verboden.

De gemeente suggereert bijvoorbeeld ook werkplekken of vergaderruimtes op het strand of het verkopen van producten of diensten. Uiteraard behoort het organiseren van activiteiten ook tot de mogelijkheden. Ondernemers kunnen een verzoek indienen met plannen die ook getoetst worden op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Robert Barker (Partij voor de Dieren) vindt dat de vercommercialisering van het strand veel te makkelijk gaat en pleit voor het behouden van rust en publieke ruimte. “De natuur staat al genoeg onder druk.”

Meer sport

Het huidige beleid op het strand gaat uit van zones. Maar het sportstrand bij de haven, schrijft de gemeente, ‘groeit uit zijn jasje’. Dat komt bijvoorbeeld doordat er steeds meer watersportvarianten bij komen, zoals zeeroeien en foilen (een snelle variant van kitesurfen). Ook is er vraag om in de wintermaanden bijvoorbeeld te ‘blowkarten’ en plek om te vissen op zee. In de gesprekken wil de gemeente bekijken of het sporten meer vrijgelaten kan worden, tenzij werken met zones nodig is voor de veiligheid. ‘Niet alles zal mogelijk zijn,’ schrijft de wethouder. ‘In de wintermaanden moet er ook ruimte zijn voor de wandelaar die wil genieten van de rust op het strand en de golven die in de herfst een prachtige branding veroorzaken’.

Als uit de gesprekken die deze zomer beginnen, komt dat er meer onderzoek dan wel een enquête nodig is, dan zal de gemeente dat doen. De nieuwe strandnota moet aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 klaar zijn en als alles goed gaat kan de gemeenteraad het stuk vóór de zomer dat jaar aannemen.

De natuur staat al genoeg onder druk

De gemeente suggereert bijvoorbeeld ook werkplekken of vergaderruimtes op het strand of het verkopen van producten of diensten. Uiteraard behoort het organiseren van activiteiten ook tot de mogelijkheden. Ondernemers kunnen een verzoek indienen met plannen die ook getoetst worden op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Robert Barker (Partij voor de Dieren) vindt dat de vercommercialisering van het strand veel te makkelijk gaat en pleit voor het behouden van rust en publieke ruimte. “De natuur staat al genoeg onder druk.”

Meer sport

Het huidige beleid op het strand gaat uit van zones. Maar het sportstrand bij de haven, schrijft de gemeente, ‘groeit uit zijn jasje’. Dat komt bijvoorbeeld doordat er steeds meer watersportvarianten bij komen, zoals zeeroeien en foilen (een snelle variant van kitesurfen). Ook is er vraag om in de wintermaanden bijvoorbeeld te ‘blowkarten’ en plek om te vissen op zee. In de gesprekken wil de gemeente bekijken of het sporten meer vrijgelaten kan worden, tenzij werken met zones nodig is voor de veiligheid. ‘Niet alles zal mogelijk zijn,’ schrijft de wethouder. ‘In de wintermaanden moet er ook ruimte zijn voor de wandelaar die wil genieten van de rust op het strand en de golven die in de herfst een prachtige branding veroorzaken’.

Als uit de gesprekken die deze zomer beginnen, komt dat er meer onderzoek dan wel een enquête nodig is, dan zal de gemeente dat doen. De nieuwe strandnota moet aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 klaar zijn en als alles goed gaat kan de gemeenteraad het stuk vóór de zomer dat jaar aannemen.

 

Dit artikel uit de DHC van 20 juli wordt u gratis aangeboden. Wilt u vaker Haagse verhalen lezen? Neem een abonnement of kom langs op een van de verkooppunten

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van

Aanbevolen artikelen