‘Museum Comm wordt illegaal als partycentrum gerund’

Bij COMM Museum voor Communicatie is niet alleen met geld gesmeten. Er woedt nog steeds een loopgravenoorlog met omwonenden, die zeggen dat voor de exploitatie als partycentrum nooit een vergunning is verstrekt.

Door

Het gebruik van een groot deel van COMM Museum voor Communicatie als horecagelegenheid is illegaal en is in strijd met het bestemmingsplan, volgens omwonenden in het Mesdagkwartier. Zij stappen naar de rechter. De omstreden directeur Tobias Walraven heeft naar aanleiding van eerdere negatieve publiciteit ontslag genomen.

Achter de schermen wordt al een jaar lang juridisch touwgetrokken over COMM, blijkt uit stukken die in handen zijn van Den Haag Centraal. Volgens de dure interim-directeur Tobias Walraven moest sterk worden ingezet op congressen, feesten en partijen om het Museum voor Communicatie overeind te houden. Maar de omvang van die activiteiten is te groot, ook volgens de gemeente.

“De gemeente wilde aanvankelijk optreden tegen de exploitatie van het museum als partycentrum, maar heeft zich door Walraven laten intimideren,” zegt Taco ten Seldam, architect en bewoner van de De Ruijterstraat, achter het museum. Hij spreekt namens meer bewoners van die straat.

Evenementenlocatie voor 800 personen

Via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verkreeg Ten Seldam stukken die duidelijk maken dat er allerlei conflicten zijn geweest en nog zijn. Al snel na de opening van COMM Museum voor Communicatie in november 2017 blijkt dat het omvangrijke museumcomplex, dat zich uitstrekt tussen de Zeestraat en de De Ruijterstraat, vaak als evenementenlocatie wordt gebruikt; maximale capaciteit: 800 personen.

In de eerste vijf maanden zijn er 38 feesten en andere avondlijke bijeenkomsten. Volgens de op 29 december 2016 verleende vergunning mag dat niet. Daarin staat dat COMM om 20.00 uur moet sluiten. Tot ergernis van omwonenden wordt bovendien een oude achteringang van het complex aan de De Ruijterstraat weer in gebruik genomen.

Het vernieuwde museum in november 2017. | Foto:  COMM

Op 23 maart 2018 krijgt Walraven een officiële waarschuwing van de ‘pandbrigade’ van de gemeente. Deze instantie treedt op tegen overlast. De directeur reageert woedend. De klagende bewoners van de De Ruijterstraat zouden ‘gewoon balen’ van de heropende ingang. Zij zouden zich niet realiseren dat COMM een ‘commerciële organisatie’ is. Hij dreigt met het ‘inschakelen van advocaten’. Maar de pandbrigade houdt vol.

Op 10 april krijgt Walraven te horen dat hij een nieuwe vergunning moet aanvragen, als hij ’s avonds ‘evenementen’ wil houden. Geagiteerd wendt de directeur zich nu direct tot burgemeester Pauline Krikke. De bewoners omschrijft hij als ‘vier families die moeite hebben met verandering’. Hij verzoekt Krikke te doen wat zij kan ‘ter voorkoming van verdere en onnodige escalatie’.

Er wordt niet ‘handhavend opgetreden’

Wat er daarna precies gebeurt, is onduidelijk maar bewoner Ten Seldam krijgt op 13 juli te horen dat er wordt afgezien van ‘handhavend optreden’. Inspecteurs zouden geen overtredingen meer hebben geconstateerd en bovendien had Walraven net een vergunning ‘voor uitbreiding van het vloeroppervlak ten behoeve van horeca’ aangevraagd. In de tussenliggende periode is een nieuw college van B en W aangetreden; de portefeuille ruimtelijke ordening ging van de HSP (Wijsmuller) naar de VVD (Revis).

Na nieuwe discussies krijgt Walraven zijn zin niet. De gemeente weigert de uitbreiding van de horeca goed te keuren. Op 5 september schrijft ‘teammanager gebieden’ E. Vos dat de uitbreiding ‘ertoe zou leiden dat het pand voor meer dan de helft horeca zou worden en het museumdeel niet meer in verhouding zou zijn met de horeca. Dit past niet bij de hoofdfunctie van museum en past eveneens niet in het horecabeleid’.

 

De gemeente wilde aanvankelijk optreden tegen de exploitatie van het museum als partycentrum, maar heeft zich door Walraven laten intimideren.
Taco ten Seldam, architect en bewoner van de De Ruijterstraat

 

Goed nieuws voor de omwonenden, lijkt het. Maar als Ten Seldam in november zijn licht gaat opsteken bij de gemeente krijgt hij te horen dat de vergunning voor meer horeca tóch verleend gaat worden. ‘Er is vastgesteld dat horeca toch is toegestaan op basis van het bestemmingsplan,’ schrijft wethouder Boudewijn Revis (VVD, ruimtelijke ordening) hem op 3 december. Waar het op neerkomt,is dat er een uitzondering mogelijk is; ongewenst, maar niet tegen te houden volgens de gemeente. Daarom zijn de regels intussen aangepast, maar die ingreep kwam te laat om de plannen van Walraven tegen te houden.

De maat is vol

Voor Taco ten Seldam is de maat nu vol. Hij heeft de bestuursrechter gevraagd de gemeente te sommeren een einde te maken aan horeca-activiteiten die niets met de museale functie te maken hebben. Burgemeester Krikke liet de omwonenden op 27 december per brief weten dat het college het ‘betreurt’ dat de laatste vergunning moest worden verleend.

Zij bestrijdt dat er ‘wantoestanden zijn bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling’, zoals was gesuggereerd. In dit soort situaties, schrijft zij, kan ‘het resultaat voor één of meer partijen onbevredigend zijn’.

Walraven pakt zijn biezen

Tobias Walraven, interim-directeur van COMM Museum voor Communicatie, stapt op, maakte hij woensdagmorgen (23 januari) bekend. De aanleiding is ‘de negatieve publiciteit die hem en het museum de afgelopen dagen ten deel viel’. Daarmee wordt gedoeld op een reconstructie van de journalistieke site Follow the Money (FtM) waarin de dure verbouwing, de buitensporige beloning van de directeur, het voornemen om de museumfunctie helemaal af te bouwen en het contracteren van eigen bedrijfjes door de directeur aan de orde kwamen. Walraven noemt deze aantijgingen ‘karaktermoord’.

De vertrokken directeur Tobias Walraven. | Foto: LinkedIn

Opmerkelijk is dat FtM door een onhandigheid de naam van zijn bron binnen het museum heeft onthuld. Het museum heeft aangifte tegen haar gedaan wegens het ‘schenden van de geheimhouding’. De vrouw was zzp’er; haar contract wordt niet verlengd. De raad van toezicht van het museum steunt Walraven maar meldt tegelijk het ‘enorm te waarderen dat Tobias het initiatief heeft genomen om terug te treden. Het toont dat hij het belang en de continuïteit van het museum steeds goed voor ogen houdt’. Het museum wordt vanaf 1 februari geleid door Adriaan Wagenaar (zakelijk) en Sarah-Jane Earle (artistiek).

 

Einde COMM in zicht door dure directeur

Het COMM Museum voor Communicatie verkeert in financiële nood. Er is de afgelopen jaren erg veel geld uitgegeven aan en door directeur Tobias Walraven. Een toekomst als zalencentrum ligt in het verschiet.

Lees meer
Standaardportret
Bekijk meer van