‘Meer cultuur en kunst nodig in de stad’

Een Haagse adviesraad voor cultuur, een nieuw Escher Museum en een betere promotie van de cultuur. Dat zijn enkele van de voorstellen die acht grote cultuurinstellingen doen in het pamflet ‘Zes voorstellen voor de stad’.

Door

Het pamflet van de acht topinstellingen is woensdag (5 april) aangeboden aan de politieke partijen in de gemeenteraad. De bedoeling is dat de voorstellen worden opgenomen in het programma van het nieuwe stadsbestuur. De ondertekenaars zijn de directies van het Paard, het Gemeentemuseum, het Nederlands Dans Theater, Het Nationale Theater, Filmhuis Den Haag, het Zuiderstrandtheater, het Residentie Orkest en het Mauritshuis.

“De potentie van kunst, cultuur en de creatieve industrie in onze stad kan beter worden benut,” zegt Hans Buurman, adjunct-directeur van het Gemeentemuseum. “Aan de hand van dit pamflet bieden we zes voorstellen aan die meteen in het nieuwe collegeprogramma toepasbaar zijn.”

Concreet pamflet

Het pamflet bevat drie zeer concrete aanbevelingen. Zo moet de stad geld beschikbaar stellen voor de verbouwing van de voormalige Amerikaanse ambassade tot Escher Museum. Dit levert een groei op van het aantal internationale bezoekers. En dit betekent een impuls voor het ‘Museumkwartier’ (Korte Voorhout/Vijverberg).

Verder noemen de ondertekenaars het cultuurcomplex aan het Spui. Dit gebouw moet ‘optimaal’ worden. Het lijkt een steunbetuiging aan de oproep van een aantal oud-wethouders om meer geld uit te trekken voor het OCC.

Daarnaast zou in de omgeving van de Grote Markt (‘popdistrict’) een ‘middenpodium’ moeten komen. De belangrijkste reden hiervoor is om ‘Den Haag als popstad beter op de kaart te zetten’.

 

De potentie van kunst, cultuur en de creatieve industrie in onze stad kan beter worden benut.
Hans Buurman (adjunct-directeur Gemeentemuseum)

 

Verder pleiten de instellingen  voor het ook werkelijk inrichten van stukken binnenstad tot ‘museumkwartier’ en ‘theaterkwartier’. Dat zou ook in de openbare ruimte tot uitdrukking moeten komen. Hetzelfde geldt voor wijken als de Binckhorst en het Energiekwartier.

Diffuus

Ook cultureel-organisatorisch is de stad toe aan nieuwe impulsen, betogen de ondertekenaars. Zo moet er een ‘Haagse Adviesraad’ komen die zich gaat bezighouden met inbreng van kunst en cultuur bij andere beleidsterreinen. ‘Wij zijn gezamenlijk bereid om deze adviesraad vanaf vandaag in werking te laten treden,’ staat in het pamflet.

Op het gebied van educatie wordt de Kunstcampus van de Johan de Witt Scholengroep als voorbeeld genoemd voor alle middelbare scholen.

Tot slot leveren de instellingen kritiek op het gemeentelijk promotiebeleid en de twee naast elkaar opererende instanties Den Haag Marketing en Den Haag Citymarketing. ‘Dit is diffuus en moeilijk te begrijpen’. Er zou één organisatie moeten komen die nauw samenwerkt met de cultuursector.

Het bredere doel van het pamflet is ervoor zorgen dat cultuur ook een ‘strategische pijler’ wordt voor de ontwikkeling van de stad.

Standaardportret
Bekijk meer van