Jaarwisseling was onrustiger, ook ‘zonder’ vreugdevuren

De jaarwisseling verliep onrustiger dan de vorige editie, concludeert de gemeente in haar evaluatie. En dan wordt het fiasco van de vreugdevuren nog buiten beschouwing gelaten.

Door

Het v-woord valt maar één keer in de evaluatie van de jaarwisseling. ‘De vonkenregen van het vreugdevuur in Scheveningen overschaduwt helaas de viering van de afgelopen jaarwisseling in Den Haag,’ schreef burgemeester Pauline Krikke vorige week aan de gemeenteraad. Omdat de onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) op dit moment de vuurstapels van Scheveningen en Duindorp onderzoekt, laat de gemeente die episode buiten beschouwing in haar evaluatie.

Dan blijkt dat afgelopen oud en nieuw ook ‘zonder’ de vreugdevuren een onrustige editie was, met meer geweld en politie-inzet dan in voorgaande jaren. ‘In de rest van de stad is de viering van de jaarwisseling onrustig maar beheersbaar verlopen,’ constateert Krikke. Met bijna 200.000 euro ligt de materiële schade 40.000 euro hoger dan tijdens de jaarwisseling van 2017-2018. De vervanging van asfalt, afvalbakken en speeltoestellen vormt de grootste kostenpost. De burgemeester betoont zich vooral ontstemd over het toegenomen geweld tegen hulpverleners. In Den Haag zijn 21 geweldsincidenten genoteerd, tegenover 14 het jaar daarvoor. ‘Onacceptabel,’ aldus Krikke.

 

In de rest van de stad is de viering van de jaarwisseling onrustig maar beheersbaar verlopen.
Burgemeester Pauline Krikke

 

Blijmoediger is de nabeschouwing van de vrijwillige vuurwerkvrije buurten. In aanvulling op de 23 vuurwerkvrije zones waar boa’s en politieagenten handhaven, waren er dit jaar 36 buurten waar – op initiatief van bewoners – geen vuurwerk mocht worden afgestoken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2017-2018. De initiatiefnemers, die door middel van afspraken met hun buren zelf het verbod ‘handhaafden’, zijn overwegend positief, schrijft Krikke.

‘Ze hebben vastgesteld dat de vuurwerkgerelateerde overlast beduidend lager was dan de afgelopen jaren.’ De burgemeester zet haar lobby voor een algeheel vuurwerkverbod richting de landelijke politiek voort.

Vrijwilligers

Politiek was vorig jaar ook veel te doen om de inzet van vrijwilligers die tijdens oud en nieuw een oogje in het zeil houden. Voorheen wierf de gemeente vrijwilligers voor de Schilderswijk via de As-Soennah-moskee, die meermaals in opspraak is gekomen vanwege haar salafistische signatuur. De partnerschap was rechtse partijen een doorn in het oog.

Daarop koppelde Krikke de werving van vrijwilligers los van wijkorganisaties zoals As-Soennah, al verklaarde de moskee na alle ophef zelf al te hebben besloten niet meer mee te doen. ‘De accentverschuiving heeft niet geleid tot een terugloop of toename van het aantal vrijwilligers op straat om overlast en schade te voorkomen,’ stelt de burgemeester vast.

Na de zomer komt Krikke met een beleidsplan voor de komende jaarwisseling. Ondanks alle bovengenoemde bevindingen zal dat in de politiek en de media worden gedomineerd door het vraagstuk van de vreugdevuren. De burgemeester schrijft dat ‘indien mogelijk’ de bevindingen van de OvV worden meegenomen in het plan. Uitsluitsel over de vuurstapels op het strand laat dus nog even op zich wachten.

Standaardportret
Bekijk meer van