Financieel zware tijden op komst voor gemeente

De komende jaren worden financieel zwaar voor de gemeente Den Haag. Dat blijkt uit de deze week gepubliceerde voorjaarsnota. Het stadsbestuur houdt rekening met tekorten die oplopen van ruim 6 miljoen euro in 2019 tot ruim 18 miljoen euro in 2021. Wethouder Guernaoui (Groep de Mos, financiën): “Dit zal lastige keuzes met zich meebrengen.”

Door

Het wordt moeilijk om cadeautjes uit te delen voor wethouder Guernaoui van financiën. De komende periode, waarin de nieuwe begroting wordt voorbereid, zal hij vooral problemen moeten oplossen en gaten moeten dichten.

De totale gemeentelijke begroting omvat zo’n 2,5 miljard euro. Een groot deel van de inkomsten is afkomstig van het rijk, via het gemeentefonds. Daar beginnen de problemen, want dat neemt de komende jaren af. Dat komt doordat de landelijke overheid minder besteedt dan begroot. Omdat het gemeentefonds gekoppeld is aan de totale rijksuitgaven, krijgen gemeentes ook minder. “Anders dan het rijk moet een gemeente altijd een sluitende begroting hebben. We staan dan ook voor een aan zienlijke financiële opgave,” aldus Guernaoui.

Tegenvaller

De tweede grote tegenvaller is het zorgdossier. De zorgkosten blijven namelijk stijgen. Er is een groeiende vraag naar specialistische zorg (zowel voor jongeren als ouderen) en die komt bovenop de tekorten die al verwacht werden. In totaal kwam de gemeente in 2018 35,5 miljoen euro tekort in deze sector. Als er niks wordt gedaan, schrijft Guernaoui in de voorjaarsnota, zal dat tekort oplopen tot meer dan 40 miljoen euro.

 

Den Haag zit al dichtbij het vuur
Kavita Parbhudayal

De gemeente is wettelijk verplicht om iedereen altijd de zorg te bieden die hij of zij nodig heeft, waardoor het lastig is te bezuinigen. Sinds de maatschappelijke verzorging en de jeugdhulp een verantwoordelijkheid is van de gemeente en dichtbij mensen wordt georganiseerd, is de algemene vraag ook gestegen. Guernaoui: “We doen er al het mogelijke aan om de stijgende kosten als gemeente op te vangen en de kwaliteit van de zorg te behouden. Dit doen we samen met zorgaanbieders waar we goede afspraken mee maken. Tegelijk hebben we het kabinet keihard nodig om de tekorten te dichten.”

Noodklok

De zorgtekorten spelen in het hele land. In totaal hebben gemeentes 850 miljoen euro te weinig in kas om aan de verplichtingen te voldoen. Daarom luidde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs de noodklok bij verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (CDA, volksgezondheid). Die beloofde daarop al meer geld.

In de gemeenteraadsvergadering dienden de PvdA, GroenLinks, de SP, de HSP, D66 en Hart voor Den Haag/Groep de Mos een motie in om zorgwethouder Kavita Parbhudayal aan te sporen flink te (blijven) lobbyen richting het rijk voor ’toereikende compensatie’ in het jeugdhulpdossier. De partijen vroegen de wethouder onder meer om een motie of amendement in te dienen op de eerstvolgende ledenvergadering van de VNG.

Vuur

Parbhudayal antwoordde dat zij dat overbodig vond. “Den Haag zit al dichtbij het vuur.” Maar desondanks werd de motie unaniem door de Haagse raad aangenomen.

Met het complete financiële plaatje in de hand – ook met 9,5 miljoen meer parkeeropbrengsten dan verwacht – begint het college aan de voorbereiding van de begroting voor 2020. Die moet in september naar de gemeenteraad. Guernaoui verwacht lastige keuzes, maar wil vooral ook in de groeiende stad blijven investeren.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van