Joris Wijsmuller: ‘We hebben met vallen en opstaan veel geleerd’

Het kan nóg groener, nóg socialer en nóg transparanter, volgens de Haagse Stadspartij (HSP). Na vier jaar besturen vraagt de partij opnieuw om het vertrouwen van de kiezer.

Door

Meer geld voor cultuur, concrete maatregelen voor een groene en duurzame stad, sociaal beleid en een kritische houding ten opzichte van bestuur en bureaucratie. Trouwe HSP’ers zullen hun partij ook na vier jaar in het stadsbestuur herkennen. De concurrentie wordt op scherp gezet. GroenLinks is van plan om vijftienduizend bomen bij te planten, volgens de HSP moeten er minstens twintigduizend bij. D66 bepleit de invoering van een burgerbegroting ter waarde van een ton, de HSP wil dat inwoners van de stad jaarlijks 2,5 miljoen euro kunnen besteden aan een door hen gekozen thema.

 

Op veel kwesties liggen de verbonden met andere partijen voor de hand. Net als de VVD wil de HSP grachten opengraven en vrijere openingstijden voor horeca. De Partij voor de Dieren zal blij zijn met de dierenwelzijnsparagraaf van de HSP: vegetarisch en veganistisch eten wordt gestimuleerd en het maaibeleid moet rekening houden met broedseizoenen. Verder is er net als bij de PvdA veel aandacht voor schuldenproblematiek. GroenLinks en D66 zullen zich herkennen in de voorrang voor fietsers en voetgangers.

Mengen

De tweedelingen in de stad zijn een duidelijk aandachtspunt van de HSP, evenals discriminatie. Vrouwen, LHBTQ+-Hagenaars, immigranten en mensen met een kleine portemonnee kunnen allemaal op steun rekenen. De Stadspartij vindt bijvoorbeeld scheefwonen (draagkrachtigere mensen die in een relatief goedkope woning zitten) geen probleem, omdat het goed is voor gemengde wijken. De HSP is daarom ook voorstander van sociale huur in rijkere wijken en duurdere bouw in armere delen van de stad.

Een echt eigen standpunt is de kritische houding die de krakerspartij nog altijd heeft tegenover het stadsbestuur. Ze bepleiten meer transparantie en nog meer invloed voor burgers. ‘Iedere schijn van belangenverstrengeling is uit den boze. Het informatierecht van individuele raadsleden wordt leidend, ook als dat politiek niet uitkomt.’ De partij heeft geleerd van de bestuurservaring: ‘Het verkokerde model van diensten bij de gemeente en de kloof tussen beleid en uitvoering leiden tot veel problemen.’ De gemeenteraad moet volgens de HSP’ers loskomen van het college van B en W en zijn rol pakken als controleur. ‘De gemeente moet volledig transparant werken en mag geen informatie achterhouden.’

Leien dakje

Besturen ging niet altijd van een leien dakje voor de Haagse Stadspartij. Voorman Joris Wijsmuller kreeg het flink voor z’n kiezen als wethouder met moeilijke onderwerpen als het cultuurgebouw op het Spui en de opvang van vluchtelingen en statushouders. In de inleiding van het verkiezingsprogramma is de partij er open en eerlijk over: ‘Het was een unieke ervaring. We hebben met vallen en opstaan veel geleerd. We hebben onze nek uitgestoken en soms vuile handen gemaakt.’ Verschillende leden hebben getwijfeld of ze door wilden, zoals de nummer zes op de lijst Ineke van den Brûle. Maar de balans is positief uitgevallen. Ook fractievoorzitter Peter Bos besloot recent toch weer plaats te nemen op de kieslijst.

De grote vraag is of de HSP opnieuw vertrouwen krijgt van de kiezer. Politieke concurrenten houden maar beperkt rekening met de lokale partij. De redenatie is dat destijds veel kiezers naar de HSP overstapten vanwege grote kwesties als het Spuiforum en de bomenkap op de Laan van Meerdervoort. Maar waar veel mensen verwachten dat die nieuwe achterban weer zal verdwijnen, gelooft lijsttrekker Wijsmuller in een opwaartse lijn. Wederom besturen, dat is het doel.

Een financiële paragraaf ontbreekt nog in het programma. Fractievoorzitter Bos laat weten: “We wachten op het financiële effect van het regeerakkoord voor Den Haag.”

10 punten uit het programma:

  1. Bij regen krijgen fietsers meer groene stoplichten.
  2. Scheefwonen is geen probleem.
  3. Stille strand blijft stil en op Noorder- en Zuiderstrand geen bebouwing.
  4. Duidelijke fietsruimte in de Grote Marktstraat.
  5. Distributiecentrum aan de Trekvliet. Verder per boot of elektrische bus.
  6. Alternatief ID voor mensen die geen vingerafdruk willen geven.
  7. Buurtacademies om kennis uit te wisselen.
  8. Geen hoogbouw in beschermde stadsgezichten, langs de kust of in en rond parken en natuur.
  9. Bureaucratievrij budget voor schuldhulpverlening.
  10. Burgerbegroting van 2,5 miljoen.

 

Wilt u meer lezen over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart? Neem dan een abonnement op DHC.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van