Regeerakkoord brengt geld in Haagse laatje

Den Haag mag uitgaan van vele miljoenen extra in de stadskas.

Door

Door Mieke van Dixhoorn

Zeker weten doet hij het nog niet, maar wethouder financiën Tom de Bruijn verwacht dat Den Haag er de komende vier jaar flink op vooruit gaat dankzij het regeerakkoord dat is gesloten in het andere ‘Den Haag’. Het voordeel zou kunnen oplopen tot 57 miljoen euro extra vanuit het gemeentefonds. Dit schrijft De Bruijn in een brief aan de gemeenteraad. Hij houdt nog wel een stevige slag om de arm, omdat de definitieve doorberekening van de regering er nog niet is.

Omdat de vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU hebben afgesproken om meer uit te gaan geven, zal het gemeentefonds stijgen. Uit dat fonds krijgen elk jaar alle lokale overheden hun deel. In 2018 zou dat al 16 miljoen extra opleveren voor Den Haag, in 2022 zelfs 57 miljoen. De Bruijn schrijft dat partijen er niet op moeten rekenen dat dit geld vrij uit te geven is: ‘Het is irreëel dat het Rijk de bedragen zonder kanttekeningen uitbetaalt.’ De kans is groot dat er een oormerk zit aan de euro,  want in het regeerakkoord staan ook heel wat verwachtingen. Zo moeten woningen worden gebouwd, is er veel geld nodig voor de energietransitie en verwacht het Rijk dat gemeentes taalles geven aan bijstandsgerechtigden en uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen. Voor een aantal specifieke taken is additioneel geld beschikbaar. Den Haag krijgt bijvoorbeeld 10 miljoen euro voor vroeg- en voorschoolse educatie. Er is ook meer te besteden op fietsinfrastructuur, beschutte werkplekken, armoedebestrijding en uitstapprogramma’s voor prostituees.

Kosten

Behalve het verwachte voordeel waarschuwt De Bruijn dat het regeerakkoord de gemeentekas ook geld gaat kosten. De eigen bijdrage voor de Wmo wordt bijvoorbeeld verlaagd, maar slechts de helft wordt gecompenseerd. Dat kost de gemeentes landelijk 145 miljoen euro aan inkomsten. Ook zorgt het dichtdraaien van de Groningse gaskraan voor minder inkomsten, en dus juist een lager gemeentefonds. Den Haag specifiek krijgt geen compensatie voor het tekort op de bijstandsuitkeringen. Daarvoor moet de hofstad zelf een oplossing vinden. Omdat er nog veel onduidelijk is wil De Bruijn de effecten van het nieuwe regeringsbeleid pas opnemen in de begroting voor 2019 en de huidige ramingen voor 2018 die donderdag 2 november in de gemeenteraad worden besproken, niet aanpassen.

| Foto: Pixabay

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van