Vertrekkend stadsbestuur sluit af met tekort van 13,7 miljoen

Wethouder Tom de Bruijn (D66) van financiën sluit zijn periode af met een klein tekort. Over 2017 heeft de gemeente 13,7 miljoen euro meer uitgegeven dan er binnenkwam. Dat blijkt uit de jaarrekening die de wethouder vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Door

Wethouder Tom de Bruijn (D66) van financiën sluit zijn periode af met een tekort van 13,7 miljoen. Dit ontstond vooral doordat Den Haag van de rijksoverheid te weinig held heeft ontvangen om alle bijstandsuitkeringen te betalen. De gemeente is wel verplicht om uitkeringen altijd door te laten lopen. Dit tekort kon de afgelopen jaren worden opgevangen door een overschot op de posten maatschappelijke zorg en jeugdzorg. Maar daar was al het geld dit keer hard nodig. Met name aan jeugdzorg is meer uitgegeven dan begroot. In 2017 is meer zorg verleend aan meer mensen, maar zijn er ook nog declaraties gedaan uit 2015 en 2016.

Wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) hield al rekening met deze risico’s in de begroting, dus kan het tekort worden opgevangen met de reserves van de gemeente. Dit betekent dat het stadsbestuur extra leningen afsluit met gemeentelijk bezit als onderpand.

Tekort door extra investeringen

Het stadsbestuur heeft de afgelopen vier jaar veel geld uitgegeven. In het laatste jaar zijn nog extra investeringen gedaan in bereikbaarheid, de openbare ruimte, werkgelegenheid en economie. Zo presenteerden de drie wethouders economie, Karsten Klein (CDA), Saskia Bruines (D66) en Rabin Baldewsingh (PvdA), een paar weken voor de verkiezingen nog de werkgelenheidscijfers om te laten zien dat hun 10.000-banenplan tot een goed einde was gebracht. De Bruijn bevestigt dat er ‘volop’ is geïnvesteerd in de stad. “Met mooie resultaten. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.”

De wethouder financiën stuurt dit jaar ook een zogenoemd budgettair kader mee. Dat is bijvoorbeeld handig voor de formerende partijen. Daarin worden onder meer knelpunten op de begroting benoemd. Den Haag heeft bijvoorbeeld sinds drie jaar te maken met een tekort op de bijstandsuitkeringen. Dat is tot nu toe steeds incidenteel opgelost. Maar er is structureel sprake van een tekort van minstens 36 miljoen euro per jaar. Daar staat weer tegenover dat de bijdrage die Den Haag van het Rijk krijgt uit het gemeentefonds omhoog gaat.

 

We hebben volop geïnvesteerd. Met mooie resultaten. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.
Tom de Bruijn (wethouder financiën)

 

Als blijkt dat de vier partijen die net zijn begonnen aan de formatie (Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks) toch wat extra ‘smeergeld’ nodig hebben om het met elkaar eens te worden, is er nog wel een verleidelijke optie: toch de gemeentelijke aandelen van Eneco verkopen. In het verkiezingsprogramma rekent bijvoorbeeld de VVD erop dat dit 100 miljoen euro op kan leveren. Groep de Mos gaat zelfs uit van een opbrengst van 300 miljoen.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van