Extra dijkinspecties vanwege aanhoudende droogte

Het hoogheemraadschap Delfland is maandag gestart met extra controles van de dijken vanwege de aanhoudende droogte.

Door

Vanwege een ondergrond van veen zijn de dijken in Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp het meest droogtegevoelig. Uitgedroogd veen kan namelijk gaan krimpen en scheuren. Het gaat om ongeveer twintig kilometer aan waterwering.

Het hoogheemraadschap Delfland beheert in totaal ongeveer zevenhonderd kilometer aan dijken en keringen. ‘Het spreekt voor zich dat wij de dijken altijd heel goed in de gaten houden,’ staat in een verklaring. Ongeveer tweehonderd kilometer is gevoelig voor droogte en wordt extra gecontroleerd als het lang niet regent.

App

De inspecteurs controleren de komende dagen op scheuren, verzakkingen en andere schades. Via een speciale app geven zij hun bevindingen door aan Delfland, zodat zij op tijd reparaties kunnen uitvoeren als het nodig is.

De droogte en de lage rivierstanden betekenen dat er in de regio een watertekort heerst. Delfand krijgt daarom sinds vorige week extra zoet water toegevoerd uit onder meer het naastgelegen hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het water wordt opgepompt vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze regeling heet de Klimaatbestendige Wateraanvoer.

Verzilting

Het extra zoete water is ook nodig om de verzilting van het water in west Nederland tegen te gaan. De hoeveelheid water in de Rijn loopt terug, waardoor er onvoldoende tegendruk is in de rivier om zout water tegen te houden. Delfland schrijft bovendien dat zij een toename van zoutindringing zien bij de sluizen.

Om het waterpeil ondanks de droogte hoog genoeg te houden wordt er ook gepompt uit het Brielse meer. Dat kan zolang er voldoende zoet water is in het buurwaterschap Hollandse Delta.

[Tekst gaar verder onder afbeelding.]

Vanwege de droogte krijgt Delfland extra zoet water vanuit buurwaterschappen. | Kaart: hoogheemraadschap Delfland

Zuinig

Het hoogheemraadschap waarschuwt dat droogte door de klimaatverandering vaker voor gaat komen. ‘Wij moeten samen op alle fronten zuiniger, bewuster en duurzamer omgaan met water.’

Ook al is het de komende dagen minder warm, er wordt voorlopig geen ‘regen van betekenis’ verwacht, aldus Delfland. De vraag is dus of iedereen vooral zuinig wil zijn met het water.

Ziet u zelf schade aan een dijk? Meld het via loket@hhdelfland.nl

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van